اصفهان شهری باستانی

اصفهان شهری باستانی

اصفهان شهری باستانی

تحقیقی کامل در مورد شهر اصفهان فایل ورد ۸۱ صفحه قابل ویرایش مصور فهرست مطالب موجود مقدمه_ ۵ پیرامون واژه ۶ تاریخچه_ ۶ چهارباغ عباسی_ ۷ سده‌های نخست اسلامی_ ۸ دیلمیان_ ۸ دوره سلجوقی_ ۸ دوره صفوی_ ۹ دوره انقلاب اسلامی و پس از آن_ ۹ معماری_ ۱۰ پیش از اسلام_ ۱۰ سلجوقیان_ ۱۰ صفویان_ ۱۰ جغرافیا ۱۲ موقعیت جغرافیایی_ ۱۲ شهرهای ،اصفهان_ ۱۳ آب و هوا ۱۶ رود ها ۱۷ تالاب ها و درياچه ها،اصفهان_ ۱۸

تحقیق درباره ابن سینا

تحقیق درباره ابن سینا

تحقیق درباره ابن سینا

تحقیق درباره دانشمندبزرگ ابن سینابه صورت۳۲ اسلایدWORD برخی ازسرفصل هاعبارتنداز: زندگینامه ابن سینا و اخلاق آثار ابن سینا کتب فارسى ابن‌سينا متافیزیك ابن سینا نظر برخی از بزرگان درباره ابن سینا

تحقیق درباره ابن خلدون

تحقیق درباره ابن خلدون

تحقیق درباره ابن خلدون

تحقیق درباره دانشمندبزرگ ابن خلدون به صورت ۷۵صفحه اسلایدword برخی ازسرفصل هاعبارتنداز: نگاهي اجمالي به زندگي ابن خلدون محل تولد و آموزش ابن خلدون مشاغل اداري و سياسي ابن خلدون ابن خلدون وقوانین اندیشه محور نظريه­ ي ابن خلدون چيست

تحقیق در رابطه با رودخانه خشک شیراز

تحقیق در رابطه با رودخانه خشک شیراز

تحقیق در رابطه با رودخانه خشک شیراز

تحقیق در رابطه با رودخانه خشک شیراز رودخانه به عنوان عنصری طبیعی در منظر شهری رودخانه خشک شیراز یک رودخانه فصلی است که از ملحق شدن دو رودخانه نهراعظم و چنار سوخته تشکیل شده رودخانه خشک که در مسير عمومي شمال غربي به جنوب شرقي جريان دارد، از داخل شهر شيراز عبورنموده و به درياچه مهارلو منتهي مي شود.