تولید محتوای الکترونیک (Adobe Captivate 2019) 48 ساعت کد ۹۲۰۰۲۴۱۴

تولید محتوای الکترونیک (Adobe Captivate 2019) 48 ساعت کد ۹۲۰۰۲۴۱۴

تولید محتوای الکترونیک (Adobe Captivate 2019) 48 ساعت کد 92002414

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون تولید محتوای الکترونیک (Adobe Captivate 2019) سایت عصر اندیشه کد دوره: ۹۲۰۰۲۴۱۴ مدت دوره: ۴۸ ساعت تعداد سئوال: ۷۱ صفحه فرمت فایل: PDF