مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

دانلود فایل بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن ۱۳۴ صفحه با فرمت WORD فهرست چكيده………………………………………………………………………………………………… ۵ فصل اول : طرح تحقيق………………………………………………………………………… ۶ ۱-۱- طرح مسئله………………………………………………………………………………… ۷ ۲-۱- ضرورت و اهميت تحقيق……………………………………………………………. ۸ ۳-۱- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………….. ۹ ۴-۱- سؤالات تحقيق…………………………………………………………………………… ۱۰ ۵-۱- مدل تحقيق………………………………………………………………………………… ۱۲ ۶-۱- روش تحقيق………………………………………………………………………………. ۷-۱- مشكلات تحقيق…………………………………………………………………………. ۸-۱- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………… ۹-۱- تعاريف و اصطلاحات تحقيق………………………………………………………. ۱۰-۱- چارچوب نظري……………………………………………………………………….. فصل دوم : معرفي صادقيه (آريا شهر)……………………………………………………. ۱-۲- بررسي موقعيت جغرافيايي…………………………………………………………… ۲-۲- معرفي صادقيه با توجه به نقشه اجتماعي………………………………………..

مقاله روابط عمومي

مقاله روابط عمومي

مقاله روابط عمومي

دانلود فایل روابط عمومي ۴۱ صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. تعريف روابط عمومي ……………………………………………………………………………… تاريخچه روابط عمومي در ايران ……………………………………………………………….. نقش و كاركرد روابط عمومي …………………………………………………………………… سازمان و تشكيلات روابط عمومي در سازمانهاي كوچك و بزرگ ……………….. واحدهاي گوناگون روابط عمومي …………………………………………………………….. ابزار و وسايل مورد استفاده در روابط عمومي …………………………………………….. مديريت و پرسنل روابط عمومي ……………………………………………………………….. تاريخچه روابط عمومي در سازمان صدا و سيما…………………………………………… بررسي تشكيلات و سازماندهي و وظايف روابط عمومي در سازمان صدا و سيما پيشنهادهايي جهت ارتقاء سطح روابط عمومي سازمان ………………………………… منابع و ماخذ (كتاب) ……………………………………………………………………………….

تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

دانلود فایل خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز ۲۱ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ نقش الگوي والدين…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵ حساسيت نسل جوان……………………………………………………………………………………………………………………… ۶ تشويق به ايمان و معنويت……………………………………………………………………………………………………………… ۷ نقش خانواده در تقويت رفتارهاي مذهبي……………………………………………………………………………………… ۷ چه كنيم تا جوانان دين را آسان بپذيرند؟…………………………………………………………………………………….. ۸ شرايط مربيان دين………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹ ارزش خانواده در تفكر اسلامي………………………………………………………………………………………………………. ۹ ارتباط خانواده با محيط هاي آموزشي…………………………………………………………………………………………… ۱۰ مشكل مربيان در

مقاله جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶تا۱۳۵۷)

مقاله جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶تا۱۳۵۷)

مقاله جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76تا1357)

دانلود فایل جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶تا۱۳۵۷) ۱۸۸ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱ طرح مسئله پژوهش……………………………………………………………………………… ۲ سؤال و فرضيه اصلي……………………………………………………………………………. ۳ مفاهيم وتعاريف…………………………………………………………………………………… ۳ روش پژوهش و تحقيق………………………………………………………………………… ۵ سابقه پژوهش و بررسي ادبيات موجود…………………………………………………… ۵ سازماندهي پژوهش……………………………………………………………………………… ۹ فصل اول (چارچوب مفهومي) جنبش هاي اجتماعي، اصول و كاركردها…………………………………………………. ۱۴ طبقه بندي جنبشهاي اجتماعي……………………………………………………………….. ۱۸ چارچوب مفهومي……………………………………………………………………………….. ۲۰ پي نوشت هاي فصل اول………………………………………………………………………. ۳۱ فصل دوم سير و تاريخچه جنبش دانشجويي در ايران……………………………………………… ۳۴ ۱- جنبش دانشجويي

مقاله پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳) و تأثير آن بر آينده اوپك

مقاله پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳) و تأثير آن بر آينده اوپك

مقاله پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (2003)  و تأثير آن بر آينده اوپك

دانلود فایل پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳) و تأثير آن بر آينده اوپك ۱۶۲ صفحه با فرمت WORD چكيده در اين تحقيق سعي شده به پيامدهاي جنگ آمريكا و عراق و تأثير آن برآينده اوپك با توجه به سئوال اصلي و سئوالات فرعي پرداخته شود. مساله تحقيق اين است كه آيا اوپك پس از حمله آمريكا به عراق نيز مي‌تواند اين وحدت و همگرايي را در بين اعضاي خود حفظ نمايد و يا اينكه با خروج عراق از اوپك يا عدم رعايت سهميه عراق و يا دخالت آمريكا در تعيين سهميه نفت عراق، تضعيف اوپك را شاهد خواهيم بود و آيا با ورود مصرف كنندگان انبوه جديد نفتي، معادلات نفتي به نفع كشورهاي عضو اوپك رقم خواهد خورد. اين تحقيق شامل هفت فصل مي‌باشد:

تحقیق اتحاد ملي و انسجـام اسلامي از ديدگاه آيات و روايات اسلامي

تحقیق اتحاد ملي و انسجـام اسلامي از ديدگاه آيات و روايات اسلامي

تحقیق اتحاد ملي و انسجـام اسلامي از ديدگاه آيات و روايات اسلامي

دانلود فایل اتحاد ملي و انسجـام اسلامي از ديدگاه آيات و روايات اسلامي ۱۹ صفحه با فرمت WORD چكيده تأكيد اسلام بر لزوم به كار گرفتن انديشه روشنگري و آگاهي بخشي و بيان حقايق براي رسيدن به اتحاد و محبت و مهرورزي نسبت به انسان ها و توجه كرامت آنها بر كسي پوشيده نيست زيرا كه فلسفه خلقت و آفرينش اميد به لطف و رحمت الهي و كمال و سعادت است. قرآن براي دستيابي به سعادت است كه به اموري اشاره مي كند كه مي‌توان از آنها به عنوان عوامل بيروني و دروني اتحاد و انسجام ياد كرد. از آنجايي كه روش و هدف واحد به عنوان اصلي ترين مؤلفه هاي اتحاد و اتفاق مطرح مي باشد و امت و جامعه بي آن، تحقق وجود نمي يابد، قرآن مسئله پذيرش

تحقیق روابط اجتماعي معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق روابط اجتماعي معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق روابط اجتماعي معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات

دانلود فایل روابط اجتماعي معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات ۹۶ صفحه با فرمت WORD جهاني را كه در آن زندگي مي‎كنيم جهان ارتباطات نام گرفته است. با كمك ماهواره‎ها و اينترنت مرزها و ديوارهاي مرئي و نامرئي فرو ريخته و دنيا به دهكده كوچكي تبديل شده است. در اين دهكده كوچك، نظام‎هاي پيشين نابود شده و يا در حال نابودي است ونظام‎هاي جديد با سرعتي وصف ناپذير در حال جايگزيني است. دگرگوني در دانش، دگرگوني در نگرش، دگرگوني در رفتارها و دگرگوني در روابط انساني و اجتماعي از دستاوردهاي اين دگرگوني است. آنچه در اين مقاله مورد بررسي است كاربرد فناوري‎هاي جديد اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و بررسي تأثير آن در ابعاد گوناگون آموزشي، پژوهشي و اجتماعي است. بدين منظور، در اين مقاله ابتدا پيرامون وسايل جديد اطلاعات و

تحقیق برخورد يا گفتگوي تمدنها

تحقیق برخورد يا گفتگوي تمدنها

تحقیق برخورد يا گفتگوي تمدنها

دانلود فایل برخورد يا گفتگوي تمدنها ۲۶ صفحه با فرمت WORD مقدمه جهان در اواخر دهه ۱۹۸۰ شاهد تحولات چشمگير وبي سابقه اي بود نظام دو قطبي شكل گرفته در پايان جنگ جهاني دوم، سيطره انديشه كمونيسم بر اروپاي شرقي ،شوروي و بسيراي از كشورهاي جهان سوم ، جايگاه غير متعهدها و جهان سوم و نهايتاً نظامي كه از اين بحرانها به وجود آمد ، از جمله موضوعات اصلي اين برهه از زمان بود كمونيسم به دلايل سياسي ، اقتصادي و ايدئولوژيك با بن بست روبه رو شد و پروستريكا و گلاسنوست به عنوان اقدامات اصلاحي گورباچف ، اميدي در دلها زنده نكرد در اين شرايط حساس

تحقیق چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟

تحقیق چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟

تحقیق چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟

دانلود فایل چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟ ۵۱ صفحه با فرمت WORD )شما با فرد مناسب بوده ولي طرز صحيحي مهر نمي ورزيد. شما و همسرتان از عادتهاي ارتباطي ضعيفي برخوردار هستيد. به درستي نمي دانيد كه چطور صميميت واقعي توليد كنيد . چيزي را مي خواهيد مطالبه نمي كنيد و در نهايت احساس انزجار مي كنيد . از رابطه تان غافل مي شويد . شما با فرد نامناسب هستيد . عشق و يا سبك زندگي شما با عشق و سبك زندگي همسرتان از تفاهم و همخواني كافي برخوردار نيستند. شما ارزشهاي مشترك كافي نداشته و به اصول مشتركي نيز پايبند نيستيد. همسر شما داراي عيبها و

مقاله علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

مقاله علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

مقاله علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

دانلود فایل علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر ۱۱۰ صفحه با فرمت WORD فهرست عناوين چكيده:…………………………………………………….. ۱ مقدمه:…………………………………………………….. ۲ فصل اول – بيان مسئله……………………………………… ۴ –

تحقیق روشهاي تدريس علوم اجتماعي

تحقیق روشهاي تدريس علوم اجتماعي

تحقیق روشهاي تدريس علوم اجتماعي

دانلود فایل روشهاي تدريس علوم اجتماعي ۱۲ صفحه با فرمت WORD كمك كردن به بچه ها در كاوششان در پي دانش يك هدف اساسي همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً آموزش مطالعات اجتماعي،‌كه قسمتي از برنامه درسي مورد نظر براي تدريس شدن به بچه ها درباره ماهيت آنان،‌جهان و روابط انساني است. بچه ها آگاهي از همه رشته هاي علومي اجتماعي را در امر يادگرفتن دربارة‌ انسان و جهان نياز دارند. اما مدارس چگونه مي توانند همه آن چيزهايي كه براي دانستن و درك كردن جهان پيچيده وجود دارد را طوري كه جهان ما از حقايق و اطلاعات پر شود به نوجوانان آموزش دهند؟

تحقیق بلوغ…تولد دیگر

تحقیق بلوغ…تولد دیگر

تحقیق بلوغ...تولد دیگر

دانلود فایل بلوغ…تولد دیگر ۲۶ صفحه با فرمت WORD مفهوم بلوغ را بطور كلي به منزله دوره‌اي از حيات انساني تلقي مي‌كنند كه «مرحله‌ بي‌فراري و نابساماني» است. مرحله اي از زندگي فرد كه در آن، اين نابساماني‌ها و آشفتگي‌ها اجتناب ناپذير است. اما واقعيت اين است كه اينگونه انديشيدن در مورد بلوغ اندكي افراطي و غيرقابل قبول مي‌‌باشد. چرا كه وقتي، كودك از محيط سرشار از آرامش، امنيت و محبت يك خانواده به حيات خويش ادامه مي‌دهد اين دورة آشفته و نابسامان را هم به خوبي و بدون هيچگونه نظم و اختلالي سپري خواهد كرد و پا به عرصه مرحله بعدي زندگي يعني دورة بزرگسالي خواهد گذاشت. اما، با وجود اين، تغيير و تحولات رواني و جسماني مهمي در شخص روي مي‌دهد كه خواه ناخواه وي را از دورة

مقاله انقلاب

مقاله انقلاب

مقاله انقلاب

دانلود فایل انقلاب ۴۴ صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه فصل اول: اقدامات شاه و اطرافيان او اعلان سركوب از طرف رژيم سياست تضعيف مذهب رفع حجاب از زنان فروش زمين هاي دولتي به مردم و رونق زمين بازي پيدايش طبقات اجتماعي جديد تغيير نظام آموزش و پرورش رويارويي روحانيت با زمينه ي آموزش و پرورش دستگيري امام وقيام خونين پانزده خرداد فصل دوم: هويت و اوضاع ايران هويت ايران در مقابل غرب گرايي اوضاع اقتصادي ايران در دوران رضا شاه بازگشت به قدرت مطلقه شاه فصل سوم:

تحقیق انسان شناسی از دیدگاه های مختلف

تحقیق انسان شناسی از دیدگاه های مختلف

تحقیق انسان شناسی از دیدگاه های مختلف

دانلود فایل انسان شناسی از دیدگاه های مختلف ۲۹ صفحه با فرمت WORD تاثير اميل دوركيم بر انسان‌شناسي در تاريخ انسان شناسي سه شاخه بزرگ قابل تشخيص هستند: نخست انسان‌شناسي فرانسوي با انديشمنداني چون اميل دوركيم، مارسل موس و لوي ـ برول. اين شاخه به شدت از علوم طبيعي و فلسفه به ويژه از آگوست كنت متاثر بود. دوم، انسان‌شناسي امريكايي بود كه از ابتلا بر مفهوم فرهنگ پاي مي‌فشرد و از معان ابتلا انسان شناسي فرهنگي نام گرفت و بنيانگذاران اصلي آن (پس از لوئين هنري مورگان) فرانتس بوآس و شاگردان ؟؟ بودند. سوم، انسان شناسي بريتانيا كه تاكيد آن به مفهوم جامعه در برابر فرهنگ بود. هر چند بنيانگذاران انسان شناسي بريتانيا برونيسلا و مالينوفسكي وارد طيف براون هر دو انديشمند كاركرد گرا بودند [رادگيف ـ بحاون به

تحقیق انسان ، علم ، معنا

تحقیق انسان ، علم ، معنا

تحقیق انسان ، علم ، معنا

دانلود فایل انسان ، علم ، معنا ۱۹ صفحه با فرمت WORD انسان تقريباً موجود مركبي است كه تجزيه و تحليل آن بآساني صورت نمي گيرد و با تركيب و جسم ظاهري نمي توان نسبت بخصوصياتي دروني او قضاوت نمود و تا كنون هم اسلوب و روش خاصي بدست نيامده كه ما بتوانيم مانند يك مسئله رياضي تمام اعضاء و اجزاء و روابط او را با يكديگر و مخصوصاً روابطي كه با دنياي خارج پيدا مي كند تحت مطالعه قرار مي دهيم. در مورد انسان بسياري از چيزهاست كه مختصراً بدون جواب مي ماند، ما مي دانيم كه همگي از تركيب انسان و بافته هاي اعصاب و عضلات و يك رشته تمايلات غرايز مخصوص بوجود آمده ايم اما روابط اين تمايلات با سلولهاي مغز جزء اسراري است كه تا كنون

تحقیق مشخصه اعتیاد

تحقیق مشخصه اعتیاد

تحقیق مشخصه اعتیاد

دانلود فایل مشخصه اعتیاد ۲۳ صفحه با فرمت WORD – رفتار بي اراده: زماني كه در خود احساس ضرورت براي انجام كاري بطور پيوسته داريد، چيزي بيش از يك عادت معمولي است. تكرار مداوم معمولاً تلاش براي كسب مجدد شادي و نشاط اوليه است زماني كه تمايلات ايده آليستي بر زندگي حاكم مي شوند و انسان را درگير مسائل جزئي وجود داشت نامربوط مي كند. ممكن است نشانه هايي از اعتياد در انسان باشد. ۲- كمبود ارداده: يكي از علائم و نشانه هاي رشد و كمال اين است كه بتوانيم براي رفتار هايمان حد و حدود تعيين كنيم اگر خيلي نسبت به عادت هايمان احساس وابستگي كنيم و براي مهار آن ها قدرتي وجود نداشته باشد، احتمالش زياد است كه

تحقیق شرایط ازدواج و عقد

تحقیق شرایط ازدواج و عقد

تحقیق شرایط ازدواج و عقد

دانلود فایل شرایط ازدواج و عقد ۳۸ صفحه با فرمت WORD و از نشانه هاي خدا بر شما اين است كه از جنس خودتان برايتان همسراني آفريد تا به واسطه آن آرامش يابيد . ((قران كريم )) به طور يقين شيرين ترين حادثه اي كه در زندگي همه اتفاق مي افتد ازدواج است و براي دختر و پسري كه با هم ازدواج مي كنند پرداختن به وظايف همسري و جلب رضايت همسر از مهمترين مسائل است . ما در مجموعه حاضر سعي داريم به صورت ساده و مختنصر به موضوعاتي نظير انتخاب همسر مناسب , گذر از دوران نامزدي و عقد و همچنين تداوم زندگي زناشوئي با موفقيت و كاميابي اشاره نمائيم . اكثر افراد جامعه در طول زندگي به خصوص اوايل زندگي با مشكلات زيادي روبرو مي

تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

تحقیق شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

دانلود فایل شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم ۵۰ صفحه با فرمت WORD 1- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. ۲- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت

تحقیق جامعه شيعه در مدينه نخاوله (۱)

تحقیق جامعه شيعه در مدينه نخاوله (۱)

تحقیق جامعه شيعه در مدينه  نخاوله (1)

دانلود فایل جامعه شيعه در مدينه نخاوله (۱) ۶۲ صفحه با فرمت WORD مقاله حاضر بخش نخست مقاله اي بلند است كه درباره «جامعه شيعه در مدينه» نگارش يافته و فصول اصلي آن عبارتند از: اميرنشين شيعي بنوالحسين، اشراف حسيني در مدينه جديد، حرب و شاخه هاي شيعي آن، نخاولـه و ريشه هـا و ويــژگـي هاي اجتماعي آنها. دو قسمت ديگر اين مقاله در شماره هاي بعد به چاپ خواهد رسيد و در انتها كتابنامه نيز خواهد آمد. إن شاء الله.

تحقیق تهاجم فرهنگي وآثارآن بر جامعه امروزي

تحقیق تهاجم فرهنگي وآثارآن بر جامعه امروزي

تحقیق تهاجم فرهنگي وآثارآن بر جامعه امروزي

دانلود فایل تهاجم فرهنگي وآثارآن بر جامعه امروزي ۶۴ صفحه با فرمت WORD مقدمه مستكبران و جهانخواران از ديرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعي بر فرهنگ سازي و تخريب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان مي كوشند تا فرهنگ مبتني بر ادبيات استعماري خود را كه توجيه كننده اين تهاجم مي‌باشد را با پوشش دموكراسي در بين ملت ها شايع نمايند لذا ترفندهاي مختلفي را با هدف قلب مفاهيم ارزشي و ملوث كردن فضاي فرهنگي جوامع به ابهام و ترديد و نيز سؤال برانگيز نمودن ارزشهاي ديني و قومي جامعة تحت تهاجم، راه وصول به مقصد را بري خود هموار كنند، بديهي است در چنين فضاي آلوده و مصمومي حق از باطل و ارزش از ضد ارزش و … شناخته نمي‌شود. خوشبختانه در جوامع اسلامي كه يكي از

تحقیق خاستگاه و زمان پيدايي تعزيه خواني

تحقیق خاستگاه و زمان پيدايي تعزيه خواني

تحقیق خاستگاه و زمان پيدايي تعزيه خواني

دانلود فایل خاستگاه و زمان پيدايي تعزيه خواني ۲۰ صفحه با فرمت WORD پيوند تعزيه با اسطوره و آيين بحث و گفتگو درباره خاستگاه تعزيه و زمان پيدايي تعزيه خواني در جامعه ايران، دو موضوع بسيار مهم در تاريخ تعزيه پژوهي بوده است. پژوهشگراني كه در زمينه تعزيه و تعزيه خواني بررسي و تحقيق كرده اند در مورد اصل و منشأ و تاريخ پيدايي تعيه خواني نظرهايي گاه مشابه و گاه متفاوت با يكديگر ارائه داده اند. هيچ يك از تعزيه پژوهان نيز در پژوهش هاي خود در زمينه خاستگاه و پيدايي تعزيه خواني به يك نتيجه و نظر دقيق و قطعي نرسيده اند و همچنان راه جست و جو و تحقيق درباره اين مقوله گشوده مانده است.

تحقیق ارتباط کلامی ( گفت و گو )

تحقیق ارتباط کلامی ( گفت و گو )

تحقیق ارتباط کلامی ( گفت و گو )

دانلود فایل ارتباط کلامی ( گفت و گو ) ۴۸ صفحه با فرمت WORD جامعه‌شناسي، و انسان‌شناسي بر روي شماري از موضوعات آن صورت مي‌گيرد كه بسياري از آنها را در اين مورد بررسي قرار خواهيم داد. در اين فصل توجه خود را معطوف به كاربرد اصلي زبان ، يعني ارتباط ، خواهيم كرد. خواهيم ديد ارتباط چه مشكلاتي براي كاربرد شناسي ايجاد مي‌كند و داراي كدام ساخت است . در نهايت به برخي موضوعات ويژه در كاربرد‌شناسي خواهيم پرداخت. طرح مسئله شايد رايج‌ترين ويژگي تعامل انسان كه به سختي آن را قابل ملاحظه مي‌دانيم، اين است كه ما صحبت مي‌كنيم. بعضي اوقات با اشخاص خاص، بعضي اوقات با هر كس كه گوش مي‌دهد، و در زماني كه كسي را براي گوش كردن نمي‌بابيم،

تحقیق جمعیت و راه های کنترل آن

تحقیق جمعیت و راه های کنترل آن

تحقیق جمعیت و راه های کنترل آن

دانلود فایل جمعیت و راه های کنترل آن ۱۰ صفحه با فرمت WORD جمعيت جهان در حال حاضر بيش از ۶ ميليارد نفر است و هر روزه بيش از ۲۵۰ هزار نفر , به تعداد آن اضافه مي شود(به بيان ديگر در هر ثانيه ۳ تا ۴ نفر).بيش از ۹۵ درصد افزايش جمعيت در كشورهاي جهان سوم است. اگر روند كنوني ادامه يابد ,مصرف انرژي و توليد آلاينده ها در طول ۲۰ سال آينده دو برابر خواهد شد. امروزه ۲۰ درصد از جمعيت جهان حدود ۸۰ درصد از منابع زمين را مصرف و ۸۰ درصد آلودگي جهان را توليد مي كنند.مشكل واقعي فقط تعداد افراد نيست بلكه منابع مصرف شده و آلودگي توليد شده توسط هر فرد است. جكوبسون ,محقق ارشد در انستيتو

تحقیق دیدگاه سیاسی

تحقیق دیدگاه سیاسی

تحقیق دیدگاه سیاسی

دانلود فایل دیدگاه سیاسی ۳۵ صفحه با فرمت WORD "آليسون" (1971,pp.163-48). مشخصه هاي اصلي الگوي سياست بورو كراتيك يا دولتي را مورد بحث قرار مي دهد. در اين الگو، تصميم ها و اقدام هاي سازماني، نتيجه فراگردهاي سياسي، فراگردهاي مذاكره، و بازي قدرت هاي موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها تركيبي از بازيگراني در موقعيت هاي مختلف اند كه براي ارتقا قدرت و موقعيت خود در بازي ها وارد مي شوند. بررسي هاي ديگري كه در زمينه علوم سياسي به عمل آمده نيز براي درك فراگردهاي سياسي درون سازماني سودمندند. دو اثري كه اغلب مورد اشاره قرار مي گيرند عبارتند از: كتاب قدرت رياست جمهوري نوشته نئوستات(۱۹۶۰)و كتاب "پديده بوروكراتيك" نوشته كروزير (۱۹۶۴)كتاب تنظيم شده از سوي روركي (۱۹۶۵) با نام "قدرت بوروكراتيك در سياست ملي"

تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني

تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني

تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني

دانلود فایل نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه ۱۰ صفحه با فرمت WORD مقدمه روند مستمر و مداوم تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي و پيشرفتهاي شگرف و عميق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغيير ساختارهاي سازماني را از اشكال سنتي بسوي ساختارهاي پيچيده تر و تخصصي تر فراهم آورده است. چنانكه مي توان گفت تغيير شتابنده، مهمترين خصيصه قرن حاضر است كه سازمانها موسسات بعنوان پديده‌اي جدا ناشدني از خويش با آن روبرو هستند. در چنين شرايطي ( شرايط تغيير ) اگر سازمانها و مؤسسات نتوانند خود را به گونه‌اي سازنده و تناسب با اين تغيير همگام كنند قرباني آن خواهند شد. اگر نتوانيم دنياي اطراف خود را شكل دهيم شلاق طبيعت برما

تحقیق دختران فراری

تحقیق دختران فراری

تحقیق دختران فراری

دانلود فایل دختران فراری ۱۰ صفحه با فرمت WORD دهه انفجار آسيب هاي اجتماعي دختراني كه اقدام به ترك منزل ( فرار از منزل) كرده اند؛ افزايش آسيب هاي اجتماعي. نمود خود را در پديده ترك منزل و خانواده در دختران و زنان نشان مي دهد. آمار اين دختران رو به افزوني است. ضرورت درك و توجه به مشكلات اين قشر از افراد در معرض آسيب موجب شد كه سازمان بهزيستي در سال ۷۸ اقدام به تاسيس مراكز مداخله در بحران هاي اجتماعي به منظور حمايت از دختران و زنان در معرض آسيب و آسيب ديده نمايد. امروزه تعداد اين مراكز در كل كشور به ۴۲ مركز رسيده است و خدمات تخصصي در جهت حل بحران هاي رواني – اجتماعي ارايه مي دهد. با اين حال افزايش

تحقیق نقش خانواده در جامعه امروزي

تحقیق نقش خانواده در جامعه امروزي

تحقیق نقش خانواده در جامعه امروزي

دانلود فایل نقش خانواده در جامعه امروزي ۳۰ صفحه با فرمت WORD مقدمه خانواده‌ اولين و مهم‌ترين نهاد درتاريخ فرهنگ و تمدن انساني است واولين مدرسه اي است كه انسان درآن تعليم مي‌يابد و با اصول زندگي اجتماعي وروش تفاهيم باديگران آشنا مي‌شود. خانه، فضايي است كه درزير سقف آن ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي ازنسلي به نسل ديگر منقل مي‌شود و اسباب رشد عاطفي، اخلاقي، اجتماعي افراد فراهم مي‌گردد. درجهان امروز متأسفانه به رغم تعاليم حيات‌بخش انبياء‌ بنيان خانواده دركشورهاي صنعتي درحال فرو ريختن است واگر خرمندان و متفكران براي جلوگيري از اين پيش‌آمد، تدابير لازم را اتخاذ نكند، بخش عظيمي از ارزش‌هاي والاي انساني دسخوش خطر خواهد شد و عالم بشري با بحران‌‌هاي مضاعفي روبرو خواهد گرديد.

مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه  (حقوق زن و مرد در جامعه)

دانلود فایل ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) ۱۶۳ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب فصل اول – ضرورت وجود قانون در جامعه – ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر

تحقیق نقش مربی

تحقیق نقش مربی

تحقیق نقش مربی

دانلود فایل نقش مربی ۸ صفحه با فرمت WORD نقش مربي كمك به بازيكنان براي ارائه بهترين تواناييهاي آنها است، نه استفاده از آنها در جهت به دست آوردن موفقيت براي خود. مربي واليبال وظايفي قبل، در طول و بعد از مسابقه به عهده دارد.

تحقیق نظريه امامت در ترازوي نقد

تحقیق نظريه امامت در ترازوي نقد

تحقیق نظريه امامت در ترازوي نقد

دانلود فایل نظريه امامت در ترازوي نقد ۶۲ صفحه با فرمت WORD اركان اصلي نظريه نظرية امامت، از ابتداي تكون تاكنون فراز و نشيب‌هاي فراواني را پشت سر نهاده و عالمان و متكلمان شيعه در طول تاريخ، قرائت‌هاي مختلفي از آن داشته‌اند. لكن يك قرائت خاص همواره رواج و شهرت بيشتري داشته و خصوصاً در عصر حاضر سطرة خود را بر تلقي‌هاي ديگر گسترانده و شكل تفسير رسمي را پيدا كرده است. اركان اين تلقي خاص به شرح زير است: الف) وجود امامان معصوم پس از پيامبر (ص) ضرورت دارد و بر خداوند واجب است براي رهبري و هدايت امت و حفظ شريعت، امامان معصومي را به عنوان جانشينان پيامبر اسلام نصب كند، (اصل وجوب و ضرورت امامت)

تحقیق ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان

تحقیق ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان

تحقیق ساختار سازمان ملل  و نقش آن در مسايل مختلف  جهان

دانلود فایل ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان ۱۰ صفحه با فرمت WORD دبير كل فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبيرخانه و تمام دبير كل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده ۹۷ منشور عالي‌ترين مقام سازمان را دبير كل اعلام نموده است. و مطابق ماده ۹۸ دبير كل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظيفه مي‌كند و گزارش سالانه مربوط به روال كار سازمان را به جمع تقديم مي‌كند. ماده ۹۹ اشعار مي‌دارد: «دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه بعقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي‌كند جلب نمايد».

تحقیق ساختار دولت رضاشاه

تحقیق ساختار دولت رضاشاه

تحقیق ساختار دولت رضاشاه

دانلود فایل ساختار دولت رضاشاه ۱۳ صفحه با فرمت WORD بي شك دوران زمامداري رضاشاه از مقاطع حساس تاريخ ايران بوده است و تأثيرات مهم اين دوره درتحولات ايران امري است غيرقابل چشم پوشي است . از اين رو براي درك بهتر عملكرد دولت رضاشاه و مراحل تصميم گيري درساختار دولت رضاشاهي و تأثير آن برروابط خارجي ايران با دول قدرتمند مي بايست در ابتدا ساخت دولت رضاشاه را موردبررسي قرار دهيم . دراين مقاله مي كوشيم درابتدا شناخت مختصري از نظريه هاي دولت در علم سياست عرضه داريم و درادامه به مقايسه دولت رضاشاه با مدلهاي ارائه شده بپردازيم . الف) اين كشورها نسبت به موضوعات بين المللي حساسيت كمتري دارند . ب) روابط ديپلماتيك و

تحقیق چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير

تحقیق چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير

تحقیق چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير

دانلود فایل چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير ۶۰ صفحه با فرمت WORD نظريات عزيز كياوند مشكل ما شيوة توليد است نه كوچ يا اسكان، اين شيوة توليد عشايري است كه هماهنگي خود را با مقتضيات زمان از دست داده است و جماعتهاي عشايري براي تغيير شيوة توليد خود تنها دو راه عقلايي را در پيش دارند : الف) توليد بر پايه كشتزارهاي دامي عشاير، سنت و سابقه ديرينه اي در دامداري دارند، از طرفي تقريباً تمام روستاهاي ما روستاهاي كشاورزي هستند. اگر قرار باشد دهواره هاي جديدي با جماعتهاي عشايري كوچنده پديد آيد با فعاليت اصلي آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جايي كه ممكن باشد دامپروري نوين امروزي صورت گيرد. اين دهواره ها بايد علوفه و خوراك دام توليد كنند.

تحقیق فلسفه تنظیم خانواده

تحقیق فلسفه تنظیم خانواده

تحقیق فلسفه تنظیم خانواده

دانلود فایل فلسفه تنظیم خانواده ۱۷ صفحه با فرمت WORD ((فلسفه تنظيم خانواده : نجات نسل آينده از غرق شدن در اقيانوس آدمهاي بي غذا , بي مدرسه, بي خانه, بي كار و بي هدف است)) روزانه ۹۱۰ هزار نوزاد در دنيا متولد مي شود و ساليانه ۹۰ ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده مي شود. بر اساس پيش بيني هاي بعمل آمده از سوي دفتر آمار جمعيت واشنگتن كه در سال ۱۹۹۳ انجام گرفته جمعيت جهاني در هر ۱۱ سال تقريبا ۱ميليارد نفر افزايش مي يابد و در سال ۲۱۰۰ يعني در پايان قرن آينده در سطح ۵/۱۲ ميليارد نفر تثبيت شده است.

تحقیق مشارکت های انتخاباتی

تحقیق مشارکت های انتخاباتی

تحقیق مشارکت های انتخاباتی

دانلود فایل مشارکت های انتخاباتی ۳۲ صفحه با فرمت WORD اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است، از اين لحاظ در پايين‌ترين مراتب قرار مي‌گيرد. در مشاركت انتخاباتي افراد در زماني كوتاه و با صرف هزينه‌ي ناچيز به پاي صندوقهاي رأي مي روند و با دنياي سياست ارتباطي سطحي و گذرا برقرار مي‌كنند. با وجود اين، مشاركت انتخاباتي مهمترين و متداولترين نوع مشاركت سياسي است و به يمن وجود يافته‌هاي آماري و تحقيقات ميداني فراوان، غالب پژوهشهاي انجام شده دربارة مشاركت در اين زمينه خلاصه مي‌شود.