مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

مقاله بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

دانلود فایل بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن ۱۳۴ صفحه با فرمت WORD فهرست چكيده………………………………………………………………………………………………… ۵ فصل اول : طرح تحقيق………………………………………………………………………… ۶ ۱-۱- طرح مسئله………………………………………………………………………………… ۷ ۲-۱- ضرورت و اهميت تحقيق……………………………………………………………. ۸ ۳-۱- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………….. ۹ ۴-۱- سؤالات تحقيق…………………………………………………………………………… ۱۰ ۵-۱- مدل تحقيق………………………………………………………………………………… ۱۲ ۶-۱- روش تحقيق………………………………………………………………………………. ۷-۱- مشكلات تحقيق…………………………………………………………………………. ۸-۱- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………… ۹-۱- تعاريف و اصطلاحات تحقيق………………………………………………………. ۱۰-۱- چارچوب نظري……………………………………………………………………….. فصل دوم : معرفي صادقيه (آريا شهر)……………………………………………………. ۱-۲- بررسي موقعيت جغرافيايي…………………………………………………………… ۲-۲- معرفي صادقيه با توجه به نقشه اجتماعي………………………………………..

مقاله روابط عمومي

مقاله روابط عمومي

مقاله روابط عمومي

دانلود فایل روابط عمومي ۴۱ صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. تعريف روابط عمومي ……………………………………………………………………………… تاريخچه روابط عمومي در ايران ……………………………………………………………….. نقش و كاركرد روابط عمومي …………………………………………………………………… سازمان و تشكيلات روابط عمومي در سازمانهاي كوچك و بزرگ ……………….. واحدهاي گوناگون روابط عمومي …………………………………………………………….. ابزار و وسايل مورد استفاده در روابط عمومي …………………………………………….. مديريت و پرسنل روابط عمومي ……………………………………………………………….. تاريخچه روابط عمومي در سازمان صدا و سيما…………………………………………… بررسي تشكيلات و سازماندهي و وظايف روابط عمومي در سازمان صدا و سيما پيشنهادهايي جهت ارتقاء سطح روابط عمومي سازمان ………………………………… منابع و ماخذ (كتاب) ……………………………………………………………………………….

تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز

دانلود فایل خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز ۲۱ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ نقش الگوي والدين…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵ حساسيت نسل جوان……………………………………………………………………………………………………………………… ۶ تشويق به ايمان و معنويت……………………………………………………………………………………………………………… ۷ نقش خانواده در تقويت رفتارهاي مذهبي……………………………………………………………………………………… ۷ چه كنيم تا جوانان دين را آسان بپذيرند؟…………………………………………………………………………………….. ۸ شرايط مربيان دين………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹ ارزش خانواده در تفكر اسلامي………………………………………………………………………………………………………. ۹ ارتباط خانواده با محيط هاي آموزشي…………………………………………………………………………………………… ۱۰ مشكل مربيان در

مقاله جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶تا۱۳۵۷)

مقاله جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶تا۱۳۵۷)

مقاله جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76تا1357)

دانلود فایل جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶تا۱۳۵۷) ۱۸۸ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱ طرح مسئله پژوهش……………………………………………………………………………… ۲ سؤال و فرضيه اصلي……………………………………………………………………………. ۳ مفاهيم وتعاريف…………………………………………………………………………………… ۳ روش پژوهش و تحقيق………………………………………………………………………… ۵ سابقه پژوهش و بررسي ادبيات موجود…………………………………………………… ۵ سازماندهي پژوهش……………………………………………………………………………… ۹ فصل اول (چارچوب مفهومي) جنبش هاي اجتماعي، اصول و كاركردها…………………………………………………. ۱۴ طبقه بندي جنبشهاي اجتماعي……………………………………………………………….. ۱۸ چارچوب مفهومي……………………………………………………………………………….. ۲۰ پي نوشت هاي فصل اول………………………………………………………………………. ۳۱ فصل دوم سير و تاريخچه جنبش دانشجويي در ايران……………………………………………… ۳۴ ۱- جنبش دانشجويي

مقاله پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳) و تأثير آن بر آينده اوپك

مقاله پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳) و تأثير آن بر آينده اوپك

مقاله پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (2003)  و تأثير آن بر آينده اوپك

دانلود فایل پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳) و تأثير آن بر آينده اوپك ۱۶۲ صفحه با فرمت WORD چكيده در اين تحقيق سعي شده به پيامدهاي جنگ آمريكا و عراق و تأثير آن برآينده اوپك با توجه به سئوال اصلي و سئوالات فرعي پرداخته شود. مساله تحقيق اين است كه آيا اوپك پس از حمله آمريكا به عراق نيز مي‌تواند اين وحدت و همگرايي را در بين اعضاي خود حفظ نمايد و يا اينكه با خروج عراق از اوپك يا عدم رعايت سهميه عراق و يا دخالت آمريكا در تعيين سهميه نفت عراق، تضعيف اوپك را شاهد خواهيم بود و آيا با ورود مصرف كنندگان انبوه جديد نفتي، معادلات نفتي به نفع كشورهاي عضو اوپك رقم خواهد خورد. اين تحقيق شامل هفت فصل مي‌باشد:

تحقیق اتحاد ملي و انسجـام اسلامي از ديدگاه آيات و روايات اسلامي

تحقیق اتحاد ملي و انسجـام اسلامي از ديدگاه آيات و روايات اسلامي

تحقیق اتحاد ملي و انسجـام اسلامي از ديدگاه آيات و روايات اسلامي

دانلود فایل اتحاد ملي و انسجـام اسلامي از ديدگاه آيات و روايات اسلامي ۱۹ صفحه با فرمت WORD چكيده تأكيد اسلام بر لزوم به كار گرفتن انديشه روشنگري و آگاهي بخشي و بيان حقايق براي رسيدن به اتحاد و محبت و مهرورزي نسبت به انسان ها و توجه كرامت آنها بر كسي پوشيده نيست زيرا كه فلسفه خلقت و آفرينش اميد به لطف و رحمت الهي و كمال و سعادت است. قرآن براي دستيابي به سعادت است كه به اموري اشاره مي كند كه مي‌توان از آنها به عنوان عوامل بيروني و دروني اتحاد و انسجام ياد كرد. از آنجايي كه روش و هدف واحد به عنوان اصلي ترين مؤلفه هاي اتحاد و اتفاق مطرح مي باشد و امت و جامعه بي آن، تحقق وجود نمي يابد، قرآن مسئله پذيرش

تحقیق روابط اجتماعي معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق روابط اجتماعي معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق روابط اجتماعي معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات

دانلود فایل روابط اجتماعي معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات ۹۶ صفحه با فرمت WORD جهاني را كه در آن زندگي مي‎كنيم جهان ارتباطات نام گرفته است. با كمك ماهواره‎ها و اينترنت مرزها و ديوارهاي مرئي و نامرئي فرو ريخته و دنيا به دهكده كوچكي تبديل شده است. در اين دهكده كوچك، نظام‎هاي پيشين نابود شده و يا در حال نابودي است ونظام‎هاي جديد با سرعتي وصف ناپذير در حال جايگزيني است. دگرگوني در دانش، دگرگوني در نگرش، دگرگوني در رفتارها و دگرگوني در روابط انساني و اجتماعي از دستاوردهاي اين دگرگوني است. آنچه در اين مقاله مورد بررسي است كاربرد فناوري‎هاي جديد اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و بررسي تأثير آن در ابعاد گوناگون آموزشي، پژوهشي و اجتماعي است. بدين منظور، در اين مقاله ابتدا پيرامون وسايل جديد اطلاعات و

تحقیق برخورد يا گفتگوي تمدنها

تحقیق برخورد يا گفتگوي تمدنها

تحقیق برخورد يا گفتگوي تمدنها

دانلود فایل برخورد يا گفتگوي تمدنها ۲۶ صفحه با فرمت WORD مقدمه جهان در اواخر دهه ۱۹۸۰ شاهد تحولات چشمگير وبي سابقه اي بود نظام دو قطبي شكل گرفته در پايان جنگ جهاني دوم، سيطره انديشه كمونيسم بر اروپاي شرقي ،شوروي و بسيراي از كشورهاي جهان سوم ، جايگاه غير متعهدها و جهان سوم و نهايتاً نظامي كه از اين بحرانها به وجود آمد ، از جمله موضوعات اصلي اين برهه از زمان بود كمونيسم به دلايل سياسي ، اقتصادي و ايدئولوژيك با بن بست روبه رو شد و پروستريكا و گلاسنوست به عنوان اقدامات اصلاحي گورباچف ، اميدي در دلها زنده نكرد در اين شرايط حساس

تحقیق چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟

تحقیق چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟

تحقیق چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟

دانلود فایل چرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟ ۵۱ صفحه با فرمت WORD )شما با فرد مناسب بوده ولي طرز صحيحي مهر نمي ورزيد. شما و همسرتان از عادتهاي ارتباطي ضعيفي برخوردار هستيد. به درستي نمي دانيد كه چطور صميميت واقعي توليد كنيد . چيزي را مي خواهيد مطالبه نمي كنيد و در نهايت احساس انزجار مي كنيد . از رابطه تان غافل مي شويد . شما با فرد نامناسب هستيد . عشق و يا سبك زندگي شما با عشق و سبك زندگي همسرتان از تفاهم و همخواني كافي برخوردار نيستند. شما ارزشهاي مشترك كافي نداشته و به اصول مشتركي نيز پايبند نيستيد. همسر شما داراي عيبها و

مقاله علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

مقاله علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

مقاله علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

دانلود فایل علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر ۱۱۰ صفحه با فرمت WORD فهرست عناوين چكيده:…………………………………………………….. ۱ مقدمه:…………………………………………………….. ۲ فصل اول – بيان مسئله……………………………………… ۴ –

تحقیق روشهاي تدريس علوم اجتماعي

تحقیق روشهاي تدريس علوم اجتماعي

تحقیق روشهاي تدريس علوم اجتماعي

دانلود فایل روشهاي تدريس علوم اجتماعي ۱۲ صفحه با فرمت WORD كمك كردن به بچه ها در كاوششان در پي دانش يك هدف اساسي همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً آموزش مطالعات اجتماعي،‌كه قسمتي از برنامه درسي مورد نظر براي تدريس شدن به بچه ها درباره ماهيت آنان،‌جهان و روابط انساني است. بچه ها آگاهي از همه رشته هاي علومي اجتماعي را در امر يادگرفتن دربارة‌ انسان و جهان نياز دارند. اما مدارس چگونه مي توانند همه آن چيزهايي كه براي دانستن و درك كردن جهان پيچيده وجود دارد را طوري كه جهان ما از حقايق و اطلاعات پر شود به نوجوانان آموزش دهند؟

تحقیق بلوغ…تولد دیگر

تحقیق بلوغ…تولد دیگر

تحقیق بلوغ...تولد دیگر

دانلود فایل بلوغ…تولد دیگر ۲۶ صفحه با فرمت WORD مفهوم بلوغ را بطور كلي به منزله دوره‌اي از حيات انساني تلقي مي‌كنند كه «مرحله‌ بي‌فراري و نابساماني» است. مرحله اي از زندگي فرد كه در آن، اين نابساماني‌ها و آشفتگي‌ها اجتناب ناپذير است. اما واقعيت اين است كه اينگونه انديشيدن در مورد بلوغ اندكي افراطي و غيرقابل قبول مي‌‌باشد. چرا كه وقتي، كودك از محيط سرشار از آرامش، امنيت و محبت يك خانواده به حيات خويش ادامه مي‌دهد اين دورة آشفته و نابسامان را هم به خوبي و بدون هيچگونه نظم و اختلالي سپري خواهد كرد و پا به عرصه مرحله بعدي زندگي يعني دورة بزرگسالي خواهد گذاشت. اما، با وجود اين، تغيير و تحولات رواني و جسماني مهمي در شخص روي مي‌دهد كه خواه ناخواه وي را از دورة

مقاله انقلاب

مقاله انقلاب

مقاله انقلاب

دانلود فایل انقلاب ۴۴ صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه فصل اول: اقدامات شاه و اطرافيان او اعلان سركوب از طرف رژيم سياست تضعيف مذهب رفع حجاب از زنان فروش زمين هاي دولتي به مردم و رونق زمين بازي پيدايش طبقات اجتماعي جديد تغيير نظام آموزش و پرورش رويارويي روحانيت با زمينه ي آموزش و پرورش دستگيري امام وقيام خونين پانزده خرداد فصل دوم: هويت و اوضاع ايران هويت ايران در مقابل غرب گرايي اوضاع اقتصادي ايران در دوران رضا شاه بازگشت به قدرت مطلقه شاه فصل سوم:

تحقیق انسان شناسی از دیدگاه های مختلف

تحقیق انسان شناسی از دیدگاه های مختلف

تحقیق انسان شناسی از دیدگاه های مختلف

دانلود فایل انسان شناسی از دیدگاه های مختلف ۲۹ صفحه با فرمت WORD تاثير اميل دوركيم بر انسان‌شناسي در تاريخ انسان شناسي سه شاخه بزرگ قابل تشخيص هستند: نخست انسان‌شناسي فرانسوي با انديشمنداني چون اميل دوركيم، مارسل موس و لوي ـ برول. اين شاخه به شدت از علوم طبيعي و فلسفه به ويژه از آگوست كنت متاثر بود. دوم، انسان‌شناسي امريكايي بود كه از ابتلا بر مفهوم فرهنگ پاي مي‌فشرد و از معان ابتلا انسان شناسي فرهنگي نام گرفت و بنيانگذاران اصلي آن (پس از لوئين هنري مورگان) فرانتس بوآس و شاگردان ؟؟ بودند. سوم، انسان شناسي بريتانيا كه تاكيد آن به مفهوم جامعه در برابر فرهنگ بود. هر چند بنيانگذاران انسان شناسي بريتانيا برونيسلا و مالينوفسكي وارد طيف براون هر دو انديشمند كاركرد گرا بودند [رادگيف ـ بحاون به

تحقیق انسان ، علم ، معنا

تحقیق انسان ، علم ، معنا

تحقیق انسان ، علم ، معنا

دانلود فایل انسان ، علم ، معنا ۱۹ صفحه با فرمت WORD انسان تقريباً موجود مركبي است كه تجزيه و تحليل آن بآساني صورت نمي گيرد و با تركيب و جسم ظاهري نمي توان نسبت بخصوصياتي دروني او قضاوت نمود و تا كنون هم اسلوب و روش خاصي بدست نيامده كه ما بتوانيم مانند يك مسئله رياضي تمام اعضاء و اجزاء و روابط او را با يكديگر و مخصوصاً روابطي كه با دنياي خارج پيدا مي كند تحت مطالعه قرار مي دهيم. در مورد انسان بسياري از چيزهاست كه مختصراً بدون جواب مي ماند، ما مي دانيم كه همگي از تركيب انسان و بافته هاي اعصاب و عضلات و يك رشته تمايلات غرايز مخصوص بوجود آمده ايم اما روابط اين تمايلات با سلولهاي مغز جزء اسراري است كه تا كنون