آموزش اصولی اسیلوسکوپ(همراه با تصویر )

آموزش اصولی اسیلوسکوپ(همراه با تصویر )

آموزش اصولی اسیلوسکوپ(همراه با تصویر )

اسیلوسکوپ به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است،و به نمایش دو بعدی سیگنالهای متغییر یا زمان بکار می رود،محور افقی زمان و محور‌عمودی اختلاف ولتاژ بین دو نقطه از مدار را نشان می دهد. این آموزش بصورت تصویری با وضوح بالا روش اصولی کار کرد ولوم و دکمه های اسیلوسکوپ را به صورت دقیق مشخص می کند.