آموزش ترسیم فنی ۱

آموزش ترسیم فنی ۱

 آموزش ترسیم فنی 1

سلام. آموزش ترسیم فنی که در سه دسته زیر: ابزار و تجهیزات ، رسم فنی و نقشه کشی ، مناظر و مرایا که توسط حمیدرضا مظاهری تهیه شده رو براتون تهیه و آپلود کردیم. مناسب برای کنکور هنر درس ترسیم فنی