جزوه دستی تحلیل سازه ها

جزوه دستی تحلیل سازه ها

جزوه دستی تحلیل سازه ها

جزوه دستی تحلیل سازه ها با نگارش بسیار زیبا تعداد صفحات: ۹۴ صفحه فرمت فایل: PDF شامل مباحث: – تعیین درجه نامعینی سازه ها – بررسی پایداری و ناپایداری سازه ها – تحلیل سازه های معین شامل تیر، قاب، خرپا – محاسبه تغییر شکل تیرها روش تیر مزدوج – محاسبه تغییر شکل سازه ها روش بار واحد – قضیه اثر متقابل (بتی ماکسول) – خط تاثیر سازه های معین و نامعین و کاربرد آن – تحلیل سازه های نامعین روش نیرو – تحلیل سازه های نامعین در اثر نشست تکیه گاهی و تنشهای حرارتی – تحلیل سازه های نامعین