خلاصه کتاب مدیریت پروژه بصورت پرسش و پاسخ

خلاصه کتاب مدیریت پروژه بصورت پرسش و پاسخ

خلاصه کتاب مدیریت پروژه بصورت پرسش و پاسخ

بسمه تعالی توضیحات محصول: کتاب مدیریت پروژه ی محمد جواد عاصمی پور از جمله کتب درسی دانشجویان رشته های مختلف مدیریت می باشد. ما در این محصول کتاب مدیریت پروژه را بطور کامل به پرسش و پاسخ تبدیل کرده ایم. این فایل مورد استقبال دانشجویان رشته های مدیریت اجرایی و گرایشهای دیگر در سطح کارشناسی ارشد قرار گرفته است. در این محصول، ت مامی ۱۸ فصل این کتاب بصورت کامل به پرسش و پاسخهای دقیق تبدیل شده و در قالب فایل word و pdf قابل ارائه می باشد. با دریافت این فایل به جای مطالعه بیش از