خلاقیت و نوآوری در مدرسه ۲۴ ساعت کد ۹۱۴۰۰۵۲۲

خلاقیت و نوآوری در مدرسه ۲۴ ساعت کد ۹۱۴۰۰۵۲۲

خلاقیت و نوآوری در مدرسه 24 ساعت کد 91400522

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون خلاقیت و نوآوری در مدرسه کد دوره: ۹۱۴۰۰۵۲۲ مدت دوره: ۲۴ ساعت تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه تعداد سئوالات: ۶۲ سئوال فرمت فایل: PDF