چگونه رانندگی کنیم تا کمترین بنزین را مصرف کنیم

چگونه رانندگی کنیم تا کمترین بنزین را مصرف کنیم

چگونه رانندگی کنیم تا کمترین بنزین را مصرف کنیم

در این کتابچه می آموزید : چگونه با سرویس و نگهداری درست خودرو و روش صحیح رانندگی می توانید هم عمر خودرو خود را بالا برده و هزینه تعمیر و نگهداری را به حداقل برسانید و هم مصرف خودرو خود را حداقل ۲۰% کاهش دهید. یعنی در هر باک بنزین حداقل مبلغ ۳۰/۰۰۰ تومان پول ذخیره کنید.