نمونه داشبورد همراه اول و ایرانسل

نمونه داشبورد همراه اول و ایرانسل

نمونه داشبورد همراه اول و ایرانسل

سه نمونه داشبورد در زمینه تکنولوژی های راه اندازی شده توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در کشور طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی در سازمانها نیز پذیرفته میشود. اکانت تلگرام @growthdash