پاورپوينت / سفر آب روي زمين / علوم تجربي / كلاس هفتم

پاورپوينت / سفر آب روي زمين / علوم تجربي / كلاس هفتم

پاورپوينت / سفر آب روي زمين / علوم تجربي / كلاس هفتم

توضیحات علوم تجربی / پایه هفتم / فصل ششم سفر آب روی زمین یک پاورپوینت زیبا – چشم نواز و با کیفیت است. محتوای محصول شامل مطالب کامل درس “سفر آب روی زمین” از فصل ششم کتاب علوم تجربی پایه هفتم می باشد. در پاورپوینت سفر آب روی زمین تمام محتوای درس بصورت تمام و کمال عیناً گنجانده شده است. این پاورپوینت علاوه بر متن کامل درس، جداول و تصاویر درس را به همان شکل که در کتاب موجود است را بصورت ضمیمه متن همراه دارد.

پاورپوینت مواد سازنده قهوه روغن زیتون شامپو صابون

پاورپوینت مواد سازنده قهوه روغن زیتون شامپو صابون

پاورپوینت مواد سازنده قهوه روغن زیتون شامپو صابون

دانلود پاورپوینت مواد سازنده قهوه روغن زیتون شامپو صابون ۱۲ اسلاید تحقیق علوم تجربی هشتم با مراجعه به منابع معتبر و اینترنت درباره مواد سازنده هریک از مخلوط های نشان داده شده در شکل ۵(قهوه روغن زیتون شامپو صابون) اطلاعاتی جمع آوری و نتایج را به صورت پاورپوینت به کلاس گزارش کنید.