دانلود بسته نقشه های دیتیل  و جزئیات اتصالات ساختمانی فرمت dwg

دانلود بسته نقشه های دیتیل  و جزئیات اتصالات ساختمانی فرمت dwg

دانلود بسته نقشه های دیتیل  و جزئیات اتصالات ساختمانی فرمت dwg

دانلود بسته نقشه های دیتیل و جزئیات ساختمانی اتصالات فرمت dwg این بسته شامل کلیه دتایل های اتصالات ساختمانی می باشد و شامل : – بلوک بتنی به … – دیوار سبک پیش ساخته به … – دیواره دو جداره به … – دیوار آجری به … – دیوار فلزی به … – دیوار پیش ساخته به … – دیوار سنگی به … – دیوار سوله به … – کف به … – کف پنجره به … – نعل درگاه به … – صفحه روکش دار گچی به …

دتایل های ساختمانی ارتباط بین دو سطح فرمت DWG

دتایل های ساختمانی ارتباط بین دو سطح فرمت DWG

دتایل های ساختمانی ارتباط بین دو سطح فرمت DWG

دتایل های ساختمانی ارتباط بین دو سطح فرمت DWG این فایل شامل کلیه دتایل های ارتباط بین دو سطح می باشد که شامل : – ارتباط بین پله با ……………….. – ارتباط بین رامپ با …………… * لازم به توضیح است فایل پیوست شامل ۱۰ پوشه و ۳۱ دتایل می باشد

دانلود بسته کلیه دتایل و جزئیات دیوار فرمت DWG

دانلود بسته کلیه دتایل و جزئیات دیوار فرمت DWG

دانلود بسته کلیه دتایل و جزئیات دیوار فرمت DWG

دانلود بسته کلیه دتایل و جزئیات دیوار فرمت DWG دانلود بسته دتایل دیوار ، این فایل شامل دتایل های: – دیوار ۲ جداره – دیوار آجری – دیوار با سقف روکش دار گچی – دیوار بتنی پیش ساخته – دیوار بلوک بتنی غیر مسلح – درز انبساط – دودکش – دیوار استخر – قرنیز دیوار – جان پناه – کف پنجره – نعل درگاه – ناودان – سبک پیش ساخته – ساندویچ پنل – دیوار سنگی – دیوار شیشه ای – دیوار سوله می ابشد. * لازم به توضیح است فایل پیوست شامل ۱۹ پوشه و ۲۴۹ دتایل با فرمت DWG می باشد.

دانلود بسته دیتیل سقف DWG

دانلود بسته دیتیل سقف DWG

دانلود  بسته دیتیل سقف DWG

دانلود بسته دیتیل سقف فرمت DWG در این قسمت ، مجموعه ی دیتیل های سقف را بصورت فایل های DWG در نظر گرفته ایم. این فایل کلیه دیتیل های سقف را در بر می گیرد و شامل : – سقف اصلی – اصلی و شیب دار – سقف کاذب – کناف ، رابیتس و …. * لازم به توضیح است فایل پیوست شامل ۶ پوشه و ۶۲ دتایل می باشد.