نمونه سوال درس ۱ و ۲ دین و زندگی دوازدهم انسانی به همراه پاسخنامه

نمونه سوال درس ۱ و ۲ دین و زندگی دوازدهم انسانی به همراه پاسخنامه

نمونه سوال درس 1 و 2 دین و زندگی دوازدهم انسانی به همراه پاسخنامه

مناسب برای رشته : – ادبیات و علوم انسانی مباحث : درس ۱: هستی بخش درس ۲: یگانۀ بی‌همتا تعداد سوالات – ۹ سوال جای خالی – ۸ سوال تستی – ۸ سوال ص*غ – ۱۱ سوال تشریحی سوالات بهمراه پاسخنامه می باشند!

نمونه سوال درس ۳ و ۴ دین و زندگی دوازدهم انسانی به همراه پاسخنامه

نمونه سوال درس ۳ و ۴ دین و زندگی دوازدهم انسانی به همراه پاسخنامه

نمونه سوال درس 3 و 4 دین و زندگی دوازدهم انسانی به همراه پاسخنامه

مناسب برای رشته : – ادبیات و علوم انسانی مباحث : درس ۳: توحید و سبک زندگی درس ۴: فقط برای تو تعداد سوالات – ۸ سوال جای خالی – ۸ سوال تستی – ۸ سوال ص*غ – ۱۱ سوال تشریحی سوالات بهمراه پاسخنامه تشریحی می باشند!