راهنمای نوشتن مقاله isi

راهنمای نوشتن مقاله isi

راهنمای نوشتن مقاله isi

بسمه تعالی توضیحات محصول: در این محصول موسسه ی isi توضیح داده شده و شما میتوانید با این موسسه بطور مختصر آشنا شوید. همچنین اشاره ای کوچک به تفاوت isi و isc میشود. برای نوشتن یک مقاله بهتر باید بتوانید با معیارهای تدوین مقالات isi آشنا شوید که این محصول معیارهای کلی برای اعتبار بخشی به یک مقاله برای پذیرش در isi را برایتان توضیح داده است. در این مقاله آموزشی، شما با اصول چهارگانه ی چکیده نویسی آشنا میشوید. همچنین ۱۰ فرمان برای نوشتن یک مقاله علمی و جذاب را فرا میگیرید. همچنین چهارچوب مقاله isi برای شما بیان شده و نحوه انتخاب یک عنوان عالی برای مقاله تان