پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد

پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد

 پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد

دانلود پایان نامه رساله بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان درون وبرون سازمانی دانشگاه آزاد ، نمونه موردی: دانشگاه آزاد رفسنجان ۶۸ ص فرمت WORD فهرست مطالب: فصل اول۱ مقدمه۲ بیان مسئله۴ موضوع تحقیق۵ فرضیات تحقیق۵ هدف تحقیق۶ ویژه کردن موضوع۷ اهمیت وضرورت تحقیق۷ تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها۸ فصل دوم۱۰ مبانی نظری تحقیق۱۱ ادبیات تحقیق۱۲ نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی۱۳ فصل سوم۱۷ روش اجرای تحقیق۱۸ ابزار گردآوری اطلاعات۱۸ روش وشیوه ی نمونه گیری۱۹ جامعه آماری۱۹ تعیین حجم نمونه۱۹ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات۱۹ فصل چهارم۲۱ ارائه یافته ها۲۱ فصل پنجم۳۷ تجزیه وتحلیل یافته ۳۷ فصل ششم۴۴ نتیجه گیری۴۵ پیشنهادات۵۵ منابع و موأخذ۵۶ پیوستها۵۷ پرسشنامه۵۸ جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه)۶۰

پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالهاي رواني در بين جانبازان و افراد عادی

پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالهاي رواني در بين جانبازان و افراد عادی

پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالهاي رواني در بين جانبازان و افراد عادی

دانلود پایان نامه رساله بررسي ميزان شيوع اختلالهاي رواني در بين جانبازان و مقايسه آن با افراد عادي در سطح شهرستان نيشابور ۱۱۴ ص فرمت word فهرست: فصل اول :کلیات تحقیق فصل دوم : پيشينه تحقيق فصل سوم : روش تحقيق فصل چهارم :يافته هاي آماري تحقيق فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و پایین

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و پایین

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و پایین

دانلود پایان نامه رساله مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین ۹۸ ص فرمت WORD فهرست: فصل اول :بـیـان مـسئــلـه فصل دوم:پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق فصل سوم: روش پژوهش فصل چهارم: یـافـتــه هـا فصل پنجم: بـحـث و نـتـیـجه گـیـری