سابلیمینال رفع اضطراب

سابلیمینال رفع اضطراب

سابلیمینال رفع اضطراب

–کاهش فوق العاده حالات ذهنی و رفتاری استرس زا – کمک به درمان استرس و اضطراب ذهنی شدید – بهبود ناخودآگاه گرایش ذهن به افکار منفی – بهبود ناخودآگاه توجه کردن به مسایل استرس زا – تسریع در رسیدن به آرامش درونی بعد از اضطراب ها و تنش ها – درمان فوق العاده اضطراب ها و تنش های داخلی ناخواسته و………………. ترجیحا قبل از خواب و در حالت آرامش گوش دهید قبل از استفاده یک لیوان آب ولرم میل کنید. استفاده از این فایلها بسته به شرایط روحی و روانی شخص حداقل پس از ۲۱ روز تا ۴۲ روز تغییراتی بنیادین در ذهن ناخودآگاه و باورهای شخص خواهد گذاشت. خرید و استفاده از این محصول بمنزله قبول تمامی عواقب و مسیولیتهای استقاده از فایلهای بینورال و