سابلیمینال جذب ثروت و فراوانی

سابلیمینال جذب ثروت و فراوانی

سابلیمینال جذب ثروت و فراوانی

سابلیمینال جذب ثروت حاوی پیامهای زیرآستانه ای جهت حذف باورهای محدود کننده و جایگزینی باورهای فراوانی ثروت و امکانات در ضمیر ناخودآگاه میباشد. –تقویت افکار و باورهای جذب ثروت –ارسال فرکانسهای جذب ثروت به کاینات –قرار گرفتن در مدار فراوانی ثروت و امکانات و……………….. ترجیحا قبل از خواب و در حالت آرامش و با هنذفری گوش دهید قبل از استفاده یک لیوان آب ولرم میل کنید. استفاده از این فایلها بسته به شرایط روحی و روانی شخص حداقل پس از ۲۱ روز تا ۴۲ روز تغییراتی بنیادین در ذهن ناخودآگاه و باورهای شخص در مورد جذب فراوانی ثروت و امکانات خواهد گذاشت. خرید و استفاده از این محصول بمنزله قبول تمامی عواقب و مسیولیتهای استقاده از فایلهای بینورال و سابلیمینال میباشد

سابلیمینال جذب پول

سابلیمینال جذب پول

سابلیمینال جذب پول

باورهای ذهن‌تان مثل افراد ثروتمند خواهد شد و مانند آنها فکر خواهید کرد الگوی فکری شما را برای ثروتمند شدن و بزرگ فکر کردن متعهد و همسو می کند. هم فرکانس شدن ارتعاشات خود با ارتعاشات فراوانی و افزایش رفاه در زندگی روزانه. تجربه فراوانی و جذب پول و ثروت ترجیحا قبل از خواب و در حالت آرامش گوش دهید قبل از استفاده یک لیوان آب ولرم میل کنید. استفاده از این فایلها بسته به شرایط روحی و روانی شخص حداقل پس از ۲۱ روز تا ۴۲ روز تغییراتی بنیادین در ذهن ناخودآگاه و باورهای شخص در مورد جذب پول و فراوانی خواهد گذاشت. خرید و استفاده از این محصول بمنزله قبول تمامی عواقب و مسیولیتهای استقاده از فایلهای بینورال برعهده خربدار میباشد