سابلیمینال جذب سلامتی

سابلیمینال جذب سلامتی

سابلیمینال جذب سلامتی

فایل جذب سلامتی و تندرستی مطابق قانون جذب و کوانتوم تهیه شده و ذهن و افکار شما را روی سلامتی کامل تمرکز می دهد. این فایل به شما کمک می کند تا بر روی زندگی کاملا سالم تمرکز کرده و زندگی سالمی داشته باشید، از بیماری ای که دارید سریعا بهبودی حاصل کنید، سیستم ایمنی قوی ای داشته باشید، و همچنین باعث حفظ سلامتی و اجتناب از بیماری شما در آینده می شود. ترجیحا قبل از خواب و در حالت آرامش گوش دهید قبل از استفاده یک لیوان آب ولرم میل کنید. استفاده از این فایلها بسته به شرایط روحی و روانی شخص حداقل پس از ۲۱ روز تا ۴۲ روز تغییراتی بنیادین در ذهن ناخودآگاه و باورهای شخص در مورد جذب سلامتی و بهبود جسم و تن شما خواهد گذاشت. خرید و استفاده از