سمینار سنسور مقاومت جابجایی

سمینار سنسور مقاومت جابجایی

سمینار سنسور مقاومت جابجایی

موضوع بحث این پژوهش در ارتباط با سنسورهای جابجایی مقاومتی است. اگر با رویکرد واژه‌شناسی، موضوع پژوهش دنبال شود در نتیجه دیدگاه خوبی از لحاظ جایگاه سنسور مورد نظر به دست خواهد آمد. پس در ابتدا، به‌صورت اجمالی به تعریف سنسور یا مبدل (ترانسدیوسر) پرداخته شده‌است. سپس، سنسورهای جابجایی و سنسورهای مقاومتی به‌ترتیب مورد بحث قرار خواهند گرفت. در نهایت، هنگامی که جایگاه سنسور مورد نظر یعنی سنسور جابجایی مقاومتی به طور دقیق مشخص شد، به مبانی عملکردی و موضوعات مرتبط با این سنسور خواهیم پراخت. در آخر نیز تعدادی از کاربردهای پتانسیومتر ذکر خواهد شد. ای سمینار شامل۳۴ صفحه word و ۲۷ اسلاید powerpoint می باشد.

سمینار انواع ضخامت سنج

سمینار انواع ضخامت سنج

سمینار انواع ضخامت سنج

ضخامت‌سنج یک تجهیز برای انجام تست‌ های اساسی بدون تخریب است که جهت اندازه‌گیری ضخامت در شرایطی که به سطح جسم دسترسی داریم به‌کار می‌رود. این سمینار شامل یک فایل word 38 صفحه و power point 34 اسلاید می باشد. موارد زیر از جمله موارد گفته شده می باشد معرفی انواع ضخامت سنج ها ۱- ضخامت‌سنج لیزری ۲- ضخامت‌سنج پرتویی ۳- ضخامت‌سنج جریان گردابی ۴- ضخامت‌سنج اولتراسونیک ۵- ضخامت‌سنج مغناطیسی