شبیه سازی سنسور دور موتور

شبیه سازی سنسور دور موتور

شبیه سازی سنسور دور موتور

برنامه اندرویدی برای شبیه سازی سنسور دور موتور برای تعمیرکاران ecu طراحی شده که توانایی تولید سگنالهای سنسور دور موتور در دورهای مختلف را دارا میباشد با این نرم افزار شما میتوانید ecu رو بدون اینکه به ماشین متصل باشد تست کنید و به تعمیرات بپردازید. برنامه اندرویدی برای شبیه سازی سنسور دور موتور برای تعمیرکاران ecu طراحی شده که توانایی تولید سگنالهای سنسور دور موتور در دورهای مختلف را دارا میباشد با این نرم افزار شما میتوانید ecu رو بدون اینکه به ماشین متصل باشد تست کنید و به تعمیرات بپردازید نحوه استفاده از این نرم افزار به این صورت است که شما برای ارتباط دادن گوشی اندرویدی با ecu باید از یک فیش نری هندزفری استفاده بکنید که اتصالات فیش در تصا ویر زیر نشان داده شده برای اتصال از دو رشته