تحقیق در مورد تولید روغن نباتی ۵۶ ص

تحقیق در مورد تولید روغن نباتی درقالب Word تعداد صفحه ۵۶ قابل ویرایش

تحقیق در مورد تولید روغن نباتی ۵۶ ص

تحقیق در مورد تولید روغن نباتی 56 ص

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق در مورد تولید روغن نباتیدرقالب Word تعداد صفحه ۵۶ قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه :

روغنها :چربیها یكی ازعوامل تشكیل دهنده حیات حیوانی وگیاهی می باشند .دربدن حیوانات دریایی وخشكی مقداری چربی به عنوان ذخیره انرژی وجود دارد ودرهردانه وهسته گیاه مقدار چربی برای مرحله روئیدن روئیدن ذخیره شده است .بنابراین می توان گفت كه درهمه موجودات زنده چربی وجود دارد ولی دراین گزارش مطالبی مورد بحث وبررسی قرار میگیرد كه روغن وچربی را نه فقط ازاین حیث بلكه به عنوان یك منبع انرژی كه دارای ارزش تجارتی است وموضوع یكی از صنایع مهم كشوریعنی صنعت روغن نباتی ازجمله صنایع مادر واستراتژیك درهركشوراست كه اهمیت آن برهیچكس پوشیده نیست لذا بردانشجویان عزیزاست كه درجهت سازندگی كشورعنایت ویژه ای نسبت به این گزارش داشته باشند.

اهمیت خوراكی وتغذیه ای روغن :

چربیهامنبع تراكم انرژی درموادغذایی راتشكیل میدهندیك گرم چربی ۹كیلوكالری انرژی دربدن تامین مینماید .درمقایسه یك گرم مواد قندی (كربوهیدرات) ۴كیلوكالری انرژی تولید میكند.

درغذاهایی كه چربی آنها مناسب است احساس سیری بیشتری نسبت به غذاها به مدت بیشتری درمعده ودستگاه گوارش باقی میمانند:بنابراین احساس گرسنگی دیرترپیدامیشود.

چربی فرم انرژی ذخیره دربدن هست كه درواقع گرسنگی برای تامین انرژی لازم جهت ادامه اعمال حیاتی مورد استفاده قرار میگیرد .

چربیهاحمل كننده ویتامین های محلول درچربی یعنی ویتامینهای A.D.E.K میباشند حذف كرده ومارگارین ،شیر،پنیر،وزرده تخم مرغ ازرژیم غذایی به معنی آن است كه درتنظیم رژیم غذایی باید ازنقطه ازنظر تامین ویتامین Aازسایرمنابع غذایی دقت كافی به عمل آید.

اهمیت اقتصادی روغن:

كشورما ازنظر روغن نباتی بسیاردرمضیقه است ، درسالهای قبل میزان وابستگی به خارج ازكشورتامیزان ۹۹% بودوحالا تا۹۵%به خارج وابسته هستیم .

درحال حاضربراساس آخرین آمارغیررسمی كشورمابرای تامین روغن نباتی كشور به سالیانه۸۵۰هزارتن روغن نیازدارد كه ازاین مقدار سهم تولید داخلی فقط۱۰۰هزارتن است وحدود ۷۵۰هزارتن ازخارج به كشوروارد میشود.ارزتخصیص یافته برای این سهم واردات روغن نباتی به حدود یك میلیارددلارمیرسدكه این رقم برایكشورمابسیارسنگین است .لذا همواره بایستی به فكرچاره بود تاباشناخت منابع داخلی وتوسعه كشت دانه های روغنی درداخل كشورحتی المقدرور ازمیزان واردات روغن نباتی ودرنتیجه وابستگی به خارج ازكشوركاسته گردد.

صنایع روغن نباتی درایران:

درحال حاضر تعداد ۱۴كارخانه روغن نباتی درایران وجود دارد كه به امتصفیه وهیدروژناسیون مبادرت مینمایند.واحدهای تولیدی دیگری نیزوجود دارند كه فقط تولید روغن مایع داشته وعمل هیدروژناسیون درآنهاصورت نمیگیرد.

از۱۴واحد تولید روغنهای نباتی هیدرورژنه ۹واحدآن درشهرهای شیراز ،كرمان، اصفهان ،نیشابور،بابل ،ورامین،ساری وگرج واقعند (شركت روغن نباتی شیراز،كارخانه گلنام كرمان،شركت نازاصفهان،كارخانه سه گل خراسان،كارخانه شكوفه بابل،كارخانه شماره یك ورامین،كشت وصنعت شمال،شماره ۱و۲وشركت روغن نباتی جهان ) وپنج واحد آن درتهران واقعند .(شركت صنعتی بهشر،شركت روغن نباتی پارس،شركت مارگارین كارخانه شماره ۲ورامی،شركت كارخانجات تولیدی روغن نباتی ناب ).ازاین مجموع ،كارخانه شكوفه بابل مدت مدیدی است كه تولید روغن نباتی جامد هئیدروژنه ندارد وتولید كشت وصنعت شمال واحد شماره ۲نیزمتوقف است .روغن خام اولیه مورد استفاده دركارخانه های تولیدی روغن نباتی هیدروژنه سویا ، آفتاب گردان ،تخم پنبه میباشد كه عمدتاازخارج ازكشورتامین میگردد.مشكلی كه كارخانجات رروغن نباتی تاحدودی باآن روبروبودند عبارت بود ازكمبود روغن خام اولیه ومشكلاتی كه درحال حاضر باآن روبرومیباشندعبارت است از شكل تهیه قطعات یدكی وتاحدودی مواردی كه درپروسس روغن نیازبه آن دارند.

ساختمان وتركیب روغنهاوچربیها:

روغنها وچربیهای خوراكی ازنظرشیمیایی جزلیپیدهاتقسیم بندی شده اند .لیپیدها گروهی ازتركیبات عالی هستند كه درحلال های عالی (اتر،كلروفرم،بنزن وكربورهای هیدروژن ازقبل هپتان وهگزان وغیره )محلول بوده ودرآب غیرمحلول هستند لیپیدها رابه سه گروه مختلف تقسیم كرده انذ كه عبارتنداز :

لیپیدهای ساده : كه دراثرهیدرولیز به اسیدچرب والكل تبدیل میشوند ،گلسریدها دراین گروه قراردارند.

لیپیدهای مركب :كه دراثرهیدرولیز تبدیل به اسید چرب والكل وبرخی موارد دیگرمیشوند وعباتنداز فسفولیپیدها ، گلیكولیپیدها ،لیبوپروتئین ها.

مشتقات لیپیدها:موادی هستند كه غالبا ازهیدرولیز لیپیدها حاص میشوند مانندگلیسرول والكلهای آلی دیگری كه درساختمان

تری گلیسریدها: برای نشان دادن ساختمان یک تری گلیسرید می توان گفت در اثر ترکیب یک مولکول گلیسرین باسه مولکول اسید چرب یک مولکول آب تشکیل می گردد.

آب تری گلیسرید اسیدهای چرب گلیسرین

تعریف واژه های کنترل کیفیت وکنترل کیفی در صنعت روغن نباتی

کیفیت: در مورد فرآورده های روغن نباتی عبارت است از: مجموعه صفات و یا ویژگیهای این فرآورده این خصوصیات عبارتند از: نوع اسیدهای چرب در تری گلیسرید طعم بو رنگ مقدار بندهای دوگانه و …

کنترل: مجموعه عملیاتی است که جهت تطبیق ویژگیهای روغن نباتی یا مشخصات مورد نظر ویا استاندارد های مربوطه انجام می گیرد.

کنترل کیفی: دراینجا کنترل کیفی به صورت اعم مطرح می شود ومعنای وسیع تری را نسبت به کنترل کیفیت آماری دارا می باشد. کنترل کیفیت در حقیقت مجموعه ای از عملیات است که جهت بهبود کیفیت محصول انجام می شود تا فرآیند فرآورده تولید شده با ویژگیهای مورد نظر با ویژگیهای مورد نظر یا استاندارد مربوطه تطبیق داشته باشد.

کنترل کیفیت در صنعت روغن نباتی بسیار با اهمیت است وبه معنای سیستمی است که مواد اولیه فرآیند محصول را دقیقا تحت کنترل قرار دهد تامحصول بااستاندارد حاصل گردد. البته کنترل زمانی قابل اجرا است که معیاری برای مقایسه وتطبیق وجودداشته باشد. این معیارها می توانند استانداردهای ملی یا کارخانه ای باشند. پس اساس در کنترل کیفی صنعت روغن نباتی استاندارد کردن هر مرحله از موادی مختلف است. ونباید فراموش نمود که محصول با کیفیت مورد نظر تنها از طریق انجام صحیح عملیات تولیدی بدست می آید نه از طریق انجام بازرسی حتی بازرسی صد در صد.

پاورپوینت امنیت غذایی

دانلود پاورپوینت با موضوع امنیت غذایی، در قالب ppt و در ۴۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، هدف نهایی کاربردی علم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، آیا می توان تنها با علم تغذیه وضع سلامت جامعه را ارتقاء داد، امنیت غذای کلان، امنیت غذایی خانوار، عوامل تعیین کنندة امنیت غذایی خانوار، سنجش امنیت غذایی خانوار، الگوی غذایی مطلوب و کافی، ناامنی غذایی خانوار،

پاورپوینت امنیت غذایی

پاورپوینت امنیت غذایی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع امنیت غذایی، در قالب ppt و در ۴۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

هدف نهایی کاربردی علم تغذیه

علوم و صنایع غذایی

آیا می توان تنها با علم تغذیه وضع سلامت جامعه را ارتقاء داد

امنیت غذای کلان

امنیت غذایی خانوار

عوامل تعیین کنندة امنیت غذایی خانوار

سنجش امنیت غذایی خانوار

الگوی غذایی مطلوب و کافی

ناامنی غذایی خانوار

مشکلات درسطح ناامنی غذایی خانوار

مشکلات درسطح ناامنی غذایی بزرگسالان

مشکلات درسطح ناامنی غذایی کودکان

اندازه گیری امنیت غذایی در جامعه

مروری بر پژوهش ها در سایر کشورها

قسمتی از متن:

عوامل تعیین کنندة امنیت غذایی خانوار :

وجود غذا؛

درآمد خانوار؛

فرهنگ و سواد تغذیه ای؛

نبود بیماری (بهداشت محیط، آب سالم، پیشگیری، واکسیناسیون …).

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” امنیت غذایی” می باشد که در حجم ۴۷ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی(سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)

پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)

 پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) ۳۸ اسلاید فهرست مطالب مخمر چیست ؟ تولید مخمر نحوه استفاده از مخمر انواع مخمر آشنایی با فرایند تخمیر انواع تخمیرها در صنایع غذایی فواید سلامت مواد غذایی تخمیر شده برای بدن بررسی نمونه های تخمیر مواد غذایی نان سبزیجات سرکه دانه ناتو منابع

پاورپوینت پرورش شترمرغ

پاورپوینت پرورش شترمرغ

پاورپوینت پرورش شترمرغ

دانلود پاورپوینت پرورش شترمرغ ۲۵ اسلاید فهرست مطالب مقدمه اقليم تغذيه مشخصات ظاهري محصولات شترمرغ بيماري ها ۳روش براي پرورش شترمرغ هزينه هاي ثابت درآمد هزينه هاي زمين حقوق ودستمزد پرسنل برآورد هزينه محوطه سازي مواد غذايي مورد نياز وسايل نقليه مورد نياز مجموع هزينه هاي جاري سالانه طرح ساختمانهاي مورد نياز

پاورپوینت قهوه

پاورپوینت قهوه

پاورپوینت قهوه

دانلود پاورپوینت قهوه ۱۴ اسلاید فهرست مطالب مقدّمه واژه‌شناسی تاریخچه قهوه آناتومی دانه های قهوه قهوه و ساعت شبانه‌روزی بدن زیست‌شناسی گیاه قهوه کشورهای تولیدکننده قهوه انواع قهوه فواید قهوه مضرات قهوه

کار در منزل ( صفر تا صد) بسته بندی مواد غذایی

کار در منزل ( صفر تا صد) بسته بندی مواد غذایی

کار در منزل ( صفر تا صد) بسته بندی مواد غذایی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۵٫۰۴۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۱۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

کار در منزل

بسته بندی مواد غذایی از قبیل:

بسته بندی حبوبات

بسته بندی ادویه جات

بسته بندی خشکبار

بسته بندی قند

بسته بندی کشمش

بسته بندی زرشک

بسته بندی زعفران

مناسب تمامی افراد از قبیل خانم ها و آقایان در هر سنی

در این فایل تمامی موارد گفته شده است.

برای آشنایی و روش کار از صفر تا صد لطفا فایل را دانلود و به طور کامل مطالعه نمایید.

مبلغ ناچیز = قیمت یک عدد سیب زمینی

کارآفرینی تهیه کیک اسفنجی و کلوچه ۱۶ ص

کارآفرینی تهیه کیک اسفنجی و کلوچه ۱۶ ص

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نام فایل : تهیه کیک اسفنجی و کلوچه ۱۶ ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : ۱۳

حجم : ۱۲۱ کیلوبایت

مقدمه
همان طور که می دانیم با پیشرفت علم و تکنولوژی تقریباً تمام نیازهای روزمره انسان تأمین شده است . چه آنهایی که نیاز اولیه هستند مانند خوراک و چه آنهائیکه نیازهای ثانویه هستند مانند تفریح. ولی چیزی که مهم است این است که بتوانیم در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه این نیازها را برطرف کنیم.
خوراک یک نیاز اصلی برای انسان است و از این رو تولیدکنندگان زیادی رو به تولید مواد غذایی و خوراکی آورده اند مانند کیک که تقریباً در میان تمام مردم جهان به علت دسترسی آسان ، ارزانی قیمت، سالم بودن آن و… دارای مشتری است. جامعه امروز ما با جمعیت جوان خود و دانش آموزان و کودکان فراوان یکی از پر مصرف کننده ترین جوامع این کالا می باشد.
امید است که با تولید مناسب چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت بتوانیم خدمتی به مردم جامعة ایران عرضه کرده باشیم.
مشخصه های طرح :
عنوان محصولات تولیدی : کیک اسفنجی و کلوچه
ظرفیت تولید : ۲۴۰ تن در سال
تعداد روز کاری : ۲۷۰ روز
تعداد شیفت ۲ نوبت در هر روز و هر شیفت ۸ ساعت کاری
تهیه سرمایه شرکت :
با توجه ریز هزینه ها، تجهیزات، ساختمان و زمین و … که به شرح زیر برآورد گردیده است. سرمایه ای معادل ۴٫۰۶۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال جهت راه اندازی خط تولید لازم می باشد.
لازم به ذکر است با تأیید طرح توجیهی و اقتصادی از طرف وزارت صنایع و معادن می توان از بانک رخواست تأمین اعتبار و استقراض نمود. و الباقی سرمایه را حداقل از طریق ۳ شریک که از سهامداران شرکت می باشند تهیه نمود.
زمین ۱۰۰۰ متر
۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
ساخت سالن تولید و ساختمان اداری
۱٫۰۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید
۱٫۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
خرید کامپیوتر ، میز و سایر اثاثیه
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
جمع کل سرمایه مورد نیاز
۴٫۰۶۵٫۵۰۰٫۰۰۰ریال
با توجه به قانون، شرکتهای سهامی خاص می بایست در هنگام تشکیل شرکت ۳۵% سرمایه شرکت را سهامداران تعهد و حداقل ۲۰% آنرا نقداً پرداخت کنند. که این مبلغ ۲۸۴٫۵۸۵٫۰۰۰ ریال می باشد.
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
دو عدد فر برقی که هر کدام ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی -گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره ۱۶۹ ص

تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی -گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره ۱۶۹ ص

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۱۴٫۴۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۳۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نام فایل : تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی -گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره ۱۶۹ ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : ۱۳۶

حجم : ۱۵۶۱۶ کیلوبایت

بخش اول
تولید كنسرو رب گوجه فرنگی
(گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره)
بخش اول:
مقدمه:
غذا به عنوان یكی از نیازهای اصلی بشر و ارتباط مستقیم آن با سلامت و بقای او همواره مورد توجه بوده است.
انسان اولیه برای دستیابی به غذا مجبور بود به شكار بپردازد و یا از میوه ها و گیاهانی استفاده نماید كه هیچ گونه شناختی نسبت به فواید و مضرات آنها نداشت، حتی گاهی مسافتها طولانی را می پیمود تا غذای خود را تأمین نماید. در نتیجه برای دسترسی آسان به غذا، به دامداری و كشاورزی روی آورد. اما این كافی نبود، رشد روزافزون جمعیت از یك سو و از سوی دیگر كمبود آذوقه در فصول دیگر و یا مواقع قحطی، نیاز تغذیه ای را بیشتر نمود.
این در حالی بود كه وی در فصل برداشت و یا هنگام استفاده از گوشت حیوانات مقدار زیادی از
آن ها را به دلیل فاسد شدن دور می ریخته و یا به مصرف حیوانات اختصاص می داده است. پس باید چاره ای می اندیشید تا بتواند مازاد بر مصرف خود را به گونه ای به مدت طولانی تر حفظ نماید.
بنابراین چه باید می كرد؟ چگونه مشكل كمبود تغذیه را رفع نماید؟
چند راه ممكن بود:
۱- افزایش تولید
۲- جلوگیری از فساد ماده غذایی
۳- انبار كردن به مدت طولانی
۴- تنوع و گسترش منابع تغذیه ای
استفاده از این روشها می توانست راهكار مناسبی باشد.
از ابتدایی ترین روشهایی كه برای جلوگیری از فساد برگزید خشك كردن در زیر نور آفتاب و به مرور زمان دودی كردن، نمك سود كردن و … بوده است.
از طرفی انتخاب واریته هایی با میزان تولید بیشتر و پرورش آنها كمك شایانی به افزایش تولید نمود.
استفاده از انبارهای سرد و تاریك (با نور كم) نیز تا حدی برای افزایش مدت ماندگاری محصول مناسب می نمود اما باز هم قسمت اعظم محصولات فاسد و غیرقابل استفاده می شد.
گسترش و تنوع در غذا به عنوان مثال پی بردن به فرایند تخمیر و تولید ماست، پنیر و نان از دیگر عوامل مؤثر بوده است.
تمامی این روشها تغییرات زیادی یافتند و نتایج مفید آنها بشر را در پیشبرد اهداف عالی و كاستن نقصها سهیم ساخت.
بعدها به ارتباط بعضی بیماریها و مصرف غذاهای آلوده پی برد و با تحقیق، مطالعات و آزمایشات فراوان به وجود میكروارگانیسمها و تأثیر آنها در فساد مواد غذایی آگاهی یافت و برای از بین بردن آنها دریافت اعمال حرارت، ایجاد خلاء و رعایت اصول بهداشتی و … می تواند مؤثر واقع شود.
به این ترتیب با تكامل بشر و پیشرفت او درعلم، به تدریج روشها، ابداعات و اختراعات ارزنده ای برای بهبود

كیفیت، جلوگیری از فساد و افزایش مدت ماندگاری مواد غذایی صورت گرفت و بالاخره صنعت غذا هم در كنار دیگر صنایع پا گرفت و روبه پیشرفت نهاد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت آشنایی با اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی، در قالب pptx و در ۴۶ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تاریخچه كنسرو

ابداع روش كنسرو

مراحل كنسرو كردن

فرآورده های دامی

مواد اولیه نیمه آماده

وظایف اسیدها در مواد غذایی

درجه بندی مواد اولیه

جداكردن ناخالصیها

آماده كردن ماده اولیه

بلانچینگ

فرمولاسیون

پر كردن در بسته

خارج كردن اكسیژن و گازها

درب بندی قوطیهای كنسرو

دما دادن و پختن محصول در داخل بسته

سرد كردن بسته های كنسرو

كارتن گذاری و نگهداری قوطیها

تعیین زمان نگهداری كنسروها

میكروبیولوژیكی كنسروها

كارتن گذاری و نگهداری قوطیها

طبقه بندی غذاهای كنسرو شده بر اساس PH

بسته بندی كنسروها

بسته بندی های پلاستیكی سخت

بسته بندیهای قابل انعطاف و مقاوم در برابر دما

كنترل كیفی و مسائل بهداشتی كنسروها

درجه بندی نواقص قوطی كنسرو

بازرسی ظاهری قوطی

عوامل تورم در قوطیهای كنسرو

انواع تورم

بازرسیهای پس از باز كردن قوطی

آزمون قوطیهای كنسرو و حصول اطمینان از سلامت آنها

آزمون محتوی قوطی

بررسی تورم قوطی در هنگام باز كردن

آزمونهای قوطی كنسرو

قسمتی از متن:

كلمه كنسرو سازی از لغت یونانی conserver به معنی حفظ كردن گرفته شده است.

تعریف كنسرو كردن : عبارتست از ایجاد شرایط كه بتوان تحت آن شرایط محصول مورد نظر را برای مدتهای طولانی حفظ نمود.

اصل كنسروكردن مواد غذایی:براساس از بین بردن مقاوم ترین میكروب بیمـاریزا نسبت به حرارت میباشد كه باكتری كلستریدیوم بوتولینوم میباشد و یك باكتری غیربیماریزا دیگر كه مقاومت زیادی در مقابل حرارت دارد.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” آشنایی با اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی” می باشد که در حجم ۴۶ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است و قالب آن را به راحتی و به دلخواه می توان تغییر داد.

پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول نگهداری مواد غذایی، در قالب ppt و در ۲۳ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

جلوگیری و یا به تأخیر انداختن تجزیه های میکروبی

روشهای جلوگیری و یا به تأخیر انداختن تجزیه های میکروبی

نگهداری مواد غذایی با استفاده از حرارتهای پایین

انجماد

اثر انجماد بر میکروارگانیسمها

نگهداری مواد غذایی با حرارت بالا

فرآیند حرارتی مورد استفاده در فرآوری مواد غذایی

نگهداری مواد غذایی با خشک کردن

نگهداری مواد غذایی با استفاده از مواد افزودنی

اسیدهای آلی و نمکهای آنها

نیتریت

نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع

اثر اشعه بر میکروارگانیسمها

تشعشعات یونیزه

عوارض نامطلوب

فرآیند ماکروویو

قسمتی از متن:

اصول نگهداری مواد غذایی:

جلوگیری و یا به تأخیر انداختن تجزیه های میکروبی

جلوگیری و یا به تأخیر انداختن تجزیه خودبخودی ماده غذایی

جلوگیری از آسیب دیدن ماده غذایی توسط حشرات، حیوانات ، عوامل مکانیکی و …

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” اصول نگهداری مواد غذایی” می باشد که در حجم ۲۳ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است و قالب آن را به راحتی و به دلخواه می توان تغییر داد.

پاورپوینت بررسی فناوری های نوین در صنایع غذایی

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی فناوری های نوین در صنایع غذایی، در قالب ppt و در ۵۸ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

عوامل استریلیزاسیون

فاکتورهای موثر بر استریلیزاسیون

گرایش به استفاده از بسته های پلیمری و پلاستیکی

انتخاب روش استریل كردن

پرتو دهی مواد غذایی

مزایای استفاده از پرتو

استفاده از روش تشعشع و پرتودهی

انواع پرتوهای مورد استفاده

پرتو ماوارء بنفش

تابشهای بتا

پرتوهای گاما

پرتوهای ایکس

مایکروویو

کاربرد UV-C در حفظ کیفیت کاهو

تیمار با UV-C

نمودار کاهش لگاریتمی بار E.coli و salmonella روی سطح برگهای کاهو با uv

نمونه هایی از کارهای انجام شده با فرابنفش درمیوه وسبزی

کاربرد فرابنفش در صنعت شیر

مسیر گردش محلولها

کاربردپرتوهای فرابنفش در کارخانجات فرآورده های گوشتی

استفاده از پرتوهای فرابنفش در تیمارهوای دودکش رستورانها و اماکن عمومی

فراوری مواد غذایی به منظور پرتودهی

آنزیم بری یا فرایند حرارتی

كاربردهای تجارتی اشعه دهی

علامت مواد غذایی پرتو دیده

اثر پرتودهی برروی میکروارگانیسمها

اثرات پرتودهی برکیفیت برخی مواد غذایی

کاربرد اوزون در مواد غذایی

ساز و کار اثر اوزون

نحوه عمل اوزون بر میکروارگانیسمها

عوامل موثر بر واکنش اوزون

مقایسه اوزون با ضدعفونی کننده های معمول

مقایسه اوزون با ضدعفونی کننده های معمول

چند نمونه از کاربردهای اوزون

فراصوت در صنایع غذایی

كاربردهای فرا صوت

غیر فعال سازی میكرو ارگانیسم ها

خشك كردن

كاربردهای تشخیصی

منابع

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” بررسی فناوری های نوین در صنایع غذایی” می باشد که در حجم ۵۸ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است و قالب آن را به راحتی و به دلخواه می توان تغییر داد.

پاورپوینت تاثیر فیتوکمیکالهای موجود در میوه و سبزی بر روی سلامتی

دانلود پاورپوینت با موضوع تأثیر فیتوکمیکالهای موجود در میوه و سبزی بر روی سلامتی، در قالب ppt و در ۱۸ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فیتوکمیکال چیست؟

ماهیت فیتوکمیکالها

فیزیولوژی تغذیه ای فیتوکمیکال ها

دلایل مصرف میوه و سبزیجات در بیماریهای مزمن

اثرات محرکهای پس از برداشت روی فیتوکمیکالها

محرکهای فیزیکی

اشعه گاما و ماوراء بنفش

محرکهای شیمیایی

متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک

اتیلن

نتیجه گیری

منابع

قسمتی از متن:

فیتوکمیکالها مواد شیمیایی غیرمغذی گیاهی هستند که نقش محافظت کننده دارند ومانع از بیماری میشوند.

فیتوکمیکالها بر اساس ساختار شیمیایی و عملکرد فیزیولوژی گروه بندی شده اند و شامل: کاروتنوئیدها – ترکیبات فنولی – گلوکوزینولیتها – ساپونین ها – سولفیدها – فیتوسترولها – فیتواستروژنها – منوترپن ها و آنزیمهای بازدارنده می باشند.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” تأثیر فیتو کمیکالهای موجود در میوه و سبزی بر روی سلامتی ” می باشد که در حجم ۱۸ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است و قالب آن را به راحتی و به دلخواه می توان تغییر داد.

پاورپوینت معرفی و شناخت محصول شکلات در صنایع غذایی

دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی و شناخت محصول شکلات در صنایع غذایی، در قالب pptx و در ۵۳ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

تاریخچه پیدایش محصول

شمارة تعرفه گمرکی

شرایط واردات

بررسی و ارائه استاندارد

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد شکلات

سروتونین

اهمیت استراتژیکی

وضعیت و جایگاه صنعت شیرینی و شکلات درایران چگونه است؟

مصرف داخلی شیرینی و شکلات و میزان تولید داخلی چه میزان است؟

کشورهای تولید کننده و مصرف کننده محصول

بررسی روند صادرات

وضعیت صادرات شیرینی و شکلات درحال حاضر چگونه است؟

تکنولوژی تولید شکلات

برآورد هزینه ها

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

قسمتی از متن:

شکلات یکی از شیرینی های پر طرفدار در بین مردم جهان می باشد. این محصول از ویژگی های جالبی برخوردار است، چرا که در دمای اتاق به حالت جامد می باشد اما به محض قرار گرفتن در دهان ذوب می گردد، دلیل این خاصیت وجود نوعی چربی درترکیب شکلات است که کره کاکائو نامیده می شود. کره کاکائو در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد جامد است.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” معرفی و شناخت محصول شکلات در صنایع غذایی” می باشد که در حجم ۵۳ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است و قالب آن را به راحتی و به دلخواه می توان تغییر داد.

دانلود پاورپوینت روش های بهبود کیفیت پنیر پیتزای کم چرب

دانلود پاورپوینت روش های بهبود کیفیت پنیر پیتزای کم چرب

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پنیر پیتزا ، امروزه بعنوان یکی از محصولات کاربردی مهم در صنایع غذایی مخصوصاً پیتزا محسوب می شود.
پنیر پیتزا یکی از انواع پنیرهای پرچرب بوده که این خصوصیت پر چرب بودن ، استفاده از آن را جهت حفظ سلامتی مصرف کننده محدود کرده است.
در ۱۵ سال گذشته تجارتی کردن تولید پنیرهای کم چرب در سراسر جهان بطور چشمگیری افزایش یافته است.
رهنمودهای رژیمی و تمایل به مصرف تولیدات کم چرب ، باعث افزایش خرید مصرف کنندگان از این پنیرها بوده است.(۴)

با کاهش محتویات چربی پنیر پیتزا زیر ۱۰% تغییرات زیر بوجود می آید :

۱- نسبت کمتر رطوبت به Pro

۲- آزاد سازی کمتر چربی آزاد در طی پخت و ایجاد لایه ی پلاستیکی نامطلوب روی پنیر

۳- ذوب شدن دیرتر پنیر

۴- پروتئولیز کمتر و بافت سفت

۵- رنگ روشن تر

۶- بی مزگی طعم (بدلیل کاهش اسیدهای چرب + شستن پنیر) (۸)

روشهای تولید پنیر پیتزای کم چرب :

۱- پردازشی (رطوبت – pH – Ca – دما و …)

۲- انتخاب کشت آغاز گر (S.thermophilus )

۳- استفاده از جایگزین های چربی ( Simplesse – Salatrim – Stareh و ….) (۴)

-روشهای پردازشی :

۱- استفاده از دمای پخت پائین oc (25 – 30 ) و بکار گیری از Ph بالا برای حفظ رطوبت

۲- شستن دلمه با آب سرد (oc 22) : به منظور حفظ رطوبت و قابل حل کردن کلسیم که به نرمی بافت کمک می کند.

۳- وارد کردن ۵% دوغ کره شیرین (sweet butter milk) که با روش اولترافیلتراسیون تغلیظ شده :

به منظور حفظ رطوبت – این پنیرها باعث کاهش درصد چربی آزاد شده و بهترین ساختار بافتی را از خود نشان دادند.

۴- هموژنیزاسیون خامه : به منظور کاهش اندازه گلبولهای چربی و بافت یک نواخت تر و بازده بالاتر

هموژنیزاسیون خامه تأثیری در ذوب شدگی پنیر نداشت اما ورود دوغ کره اولترافیلتره شده ، قابلیت ذوب شدن را کاهش داد. ( ۶ و۴ )

فایل پاورپوینت ۲۹ اسلاید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت مراحل ساخت پنیر

دانلود پاورپوینت مراحل ساخت پنیر

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تاریخچه اى از پنیر:

تاریخ پنیر به عهد عتیق مى رسد و این موضوع محقق است كه كشف پنیر به دنبال اهلى كردن چهار پایان شیرده مثل بز، شتر یا گاومیش صورت گرفته است .

در مناطقى بین آسیا و اروپا و هم چنین در تبت و ایران شیر را هنوز هم مثل عهد قدیم تخمیر مى كنند و از آن ماست و پنیر درست مى كنند. در قدیم انسان وقتى دوشیدن شیر را یاد گرفت و به حكم اتفاق انعقاد شیر را دید از آن چیزهاى مختلفى ساخت كه یكى پنیر است .

مى گویند اولین مایه پنیر از شیره درخت انجیر به دست آمد و انسانهاى قدیمى بعد از آن كه برگهاى درختان انجیر را در شیر مى انداختند تا شیر ببندد آن را روى سنگ مى ریختند و پس از این كه سفت مى شد، براى این كه آب آن كاملا گرفته شود، سنگ دیگرى روى آن مى گذاشتند. بعدها انسان یاد گرفت كه از شكم حیوانات شیرخوار، مخصوصا خرگوشهاى وحشى ، مایه پنیر را به دست آورد و وقتى پنیر ساخته شد آن را در آفتاب خشك كند و نمك بزند و در لاى برگ درختان بپیچد و آن را براى روزها و ماههاى آینده مورد استفاده قرار دهد.
ساختن پنیر به صورت صنعتى در آغاز قرن بیستم شروع شد و آن زمانى بود كه پاستور دانشمند معروف فرانسوى اكتشافات خود را درباره تخمیر شیرى آغاز كرد. از آن زمان بود كه علم و دانش دست به كار شد تا پنیرهایى بسازد كه از جهتى بهداشتى باشد و حداكثر بهره بردارى از صنعت پنیر سازى به دست آید.
خواص غذایى پنیر هم از زمانهایى بسیار قدیم شناخته شده بود. چنانكه هرودوت ، پدر تاریخ ، مى نویسد كه سربازان داریوش غذاى ملى داشتند كه عبارت بود از نان و پنیر با بولاغ اوتى یا شاهى آبى كه در چشمه سارها مى رویید و این سربازان با این غذا از قدرت و نیرومندى كاملى برخوردار بودند.
((بلانش دوناوار)) زن هنرى چهارم در مداركى كه درباره پنیر خود باقى گذاشته شده است تصریح مى كند كه در آن زمان دویست نوع مختلف پنیر در فرانسه ساخته مى شد. در سال ۱۹۲۲ شیرینى سازان فرانسه نان شیرینى مخصوصى از پنیر درست كردند كه به نام ((تارت پنیر)) معروف بود و موفقیت زیادى پیدا كرد و همه جا مشهور شد زیرا پنیر برعكس خامه و كره مدت زیادى مى ماند.
((تالیران )) سیاست مدار معروف فرانسه پنیر را ((بهترین غذا)) مى دانست . كلمه پنیر در فرانسه از كلمه لاتینى ظرف پنیر گرفته شده است كه پنیر در آن ظرف شكل مى گیرد و بوجود مى آید.
ارزش غذایى پنیر:
پنیر غذاى پروتئین دار كاملى است و كاملا مى تواند جاى گوشت را بگیرد. به همین جهت گیاهخواران كه گوشت نمى خورند به جاى آن پنیر مصرف مى كنند.
پنیر به استثناى لاكتوز، موادى دارد كه در شیر موجود است مثل مواد سفیده اى (پروتئینها)، مواد چربى ، ویتامین مخصوصا ویتامینهاى ((آ)) و ((ب )) و ((ب ۲)) و ((پ پ )) و (اسید پانتوتتیك ) و املاح معدنى مخصوصا كلسیم و فسفر به مقدار قابل توجه .
پنیر بر شیر این مزیت را دارد كه زودتر هضم مى شود. به استثناى پنیرهاى خیلى چرب و یا خیلى تخمیر شده ، پنیر بطور كلى براى همه قابل هضم است حتى كسانى كه شیر را نمى توانند هضم كنند پنیر را به خوبى هضم مى كنند.
دیر یا زود هضم شدن پنیر بستگى به طرز تهیه و ساختن آن دارد. در فرانسه چهار درصد نوع پنیر مختلف درست مى كنند. پنیر از غذاهاى پر كالرى است ، چنان كه حساب كرده اند صد گرم پنیر داراى پانصد كالرى است . پنیر غذایى است كه در حجم كم داراى مقدار زیادى چربى و مواد سفیده اى است .

مصرف پنیر براى چه كسانى مجاز است و تاءكید مى شود؟

بچه ها و اشخاص بزرگسال باید پنیر را بخورند زیرا پنیر داراى مقدار زیادى كلسیم و ویتامین عامل رشد است . شاید شما هم دیده اید كه بچه ها با میل زیادى پنیر مى خورند زیرا بدن آنها احتیاج با آن دارد.
اشخاصى كه كار فكرى مى كنند، كسانى كه در اثر كار زیاد خسته مى شوند و كسانى كه زود خسته مى شوند باید پنیر بخورند زیرا پنیر داراى فسفر است و فسفر غذایى مطلوب براى این دسته از اشخاص است .
كسانى كه بیمارى قند دیابت دارند باید پنیر بخورند زیرا پنیر مواد قندى ندارد. مادرانى كه بچه هاى خود را شیر مى دهند، خانمهاى باردار، كسانى كه از بستر بیمارى برخاسته و دوران نقاهت را مى گذرانند باید نوع پنیرى را كه زود هضم است انتخاب كرده و بخورند.
اولین كارخانه پنیر:
اولین کارخانه تولید پنیر درسوم فوریه سال ۱۸۱۵م در سوئیس کار خود را آغاز نمود. فرانسه و ایتالیا دو کشوری هستند که بیشترین تنوع را در تولید پنیر دارند (تقریباً هرکدام ۴۰۰ تا ۴۵۰ نوع پنیر محلی تولید می کنند). بر اساس یک ضرب المثل فرانسوی، برای هر روز از سال، یک نوع متفاوت از پنیرهای فرانسوی وجود دارد.

فایل پاورپوینت ۳۵ اسلاید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آزمایشگاه صنایع لبنی

آزمایشگاه صنایع لبنی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۴۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آزمایشگاه صنایع لبنی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت تکنولوژی تولید پنیر

پاورپوینت تکنولوژی تولید پنیر

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵٫۷۳۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۲۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت تکنولوژی تولید پنیر

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت تکنولوژی گوشت و شیلات (دکتر رکنی، دکتر رضوی، دکتر معینی)

پاورپوینت تکنولوژی گوشت و شیلات (دکتر رکنی، دکتر رضوی، دکتر معینی)

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴٫۸۶۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۲۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت تکنولوژی گوشت و شیلات ( دکتر رکنی، دکتر رضوی، دکتر معینی)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت انواع خشک کن ها

پاورپوینت انواع خشک کن ها

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶٫۳۴۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت انواع خشک کن ها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نکات مهم درس شیمی مواد غذایی (تایپ شده، کیفیت عالی)

نکات مهم درس شیمی مواد غذایی (تایپ شده، کیفیت عالی)

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۵۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نکات مهم درس شیمی مواد غذایی( تایپ شده، کیفیت عالی)، مخصوص کنکور

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران

دانلود پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱٫۴۲۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قسمتی از محتوای فایل

نگاهی به جغرافیای ایران

§مساحت ایران حدوداً۱،۶۴۸،۱۹۵کیلومترمربع است.
§90% از مساحت ایران درناحیه معروف به فلات ایران قرار دارد (مناطق خشك و بیابانی).
§رشته کوههای زاگرس از شمال غربی به جنوب شرقی قرار دارند.
§در دامنه های پرارتفاع کوههای زاگرس هنوز بقایایی از جنگلهای بلوط،

گردو، بادام و پسته ی وحشی وجود دارند.

§در قسمت شمالی مثلث فلات ایران، رشته كوه البرز قرار گرفته است.
§البرز سدی بلند و باریک است که ناحیه ساحلی پر از گیاه را از منطقه بیابانی مرکزی جدا می کند.

انسان و حیوانات در عصر نوسنگی

§این دوره ۱۰ هزارسال طول كشید.
§صیقل دادن سنگ
§زراعت
§گله داری
§کوزه گری و ساختن انواع ظروف
§ آغاز خانه سازی
§اهلی کردن حیوانات که با اهلی کردن سگ آغاز شده بوددر دوران نوسنگی پیشرفت کرد.
§اهلی کردن حیوانات ظاهراً از آسیا آغاز شد.
§استفاده از پوست حیوانات از پشم گوسفندان و الیاف گیاهانی چون کتان.
§تغذیه از شیر گاو نیز در همین دوران شروع شد

دره خرم آباد لرستان

§طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر.
§آثاری مربوط به عصر پارینه سنگی (۵۰۰۰۰ سال قبل ) تا اواخر دوره زارزی (۱۲۰۰۰ قبل )
§هول و ویلر بیش از ۶۰۰۰ تکه استخوان حیوانات را شناسایی کردند
§در نواحی هومیان، میرملاس و دوشه از توابع لرستان تصاویر جانوران و آدمیان مربوط

به حدود ۱۵۰۰۰ سال قبل از میلاد

دامپزشکی پیش از تاریخ

§انسان دوره غار نشینی نیز به نوعی دامپزشکی انجام می داده است
§در مهمانی های اسرار آمیز غارها ، موبدان و جادوگران به سلامت حیوانات توجه داشته اند
§چوپانان:
oشکسته بندی و جا انداختن استخوان ها برای گوسفندها و گاوها را انجام می دادند
oبا داروهای گیاهی نیز آشنا شدند
oکمک به دام ها در موقع زایمان
§پزشکی و دامپزشکی پیش از تاریخ عمدتاً با هم نشأت گرفته و با هم به پیش می رفت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت اصول طراحی کارخانه

پاورپوینت اصول طراحی کارخانه

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۸۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تعاریف و قلمرو طراحی كارخانه
نحوه تولید كالا یا ارایه خدمات طرح ریزی شده،
شمای كف كارخانه كه نحوه قرار گرفتن ساختمانها در محوطه كارخانه، چیدن ماشین آلات و تجهیزات در داخل سالن تولید، شبكه های تاسیساتی
قلمرو طراحی: حمل و نقل، دریافت (تخلیه بار)، انبار مواد، قطعات و محصولات نهایی، تولید، بسته بندی، انتقال مواد، خدمات كارمندی، فعالیتهای كمك تولیدی، ارسال (بارگیری)، ادارات، ساختمانها، زمین، محل كارخانه، ایمنی، ضایعات
اهداف و مراحل طراحی كارخانه
• بررسی بازار
• پیش بینی فروش
• طراحی محصول
• طراحی فرایند
• طراحی عملیات
• طراحی كارخانه
• طراحی تجهیزات
• طراحی ساختمانها
• آسان كردن فرایند تولید
• كم كردن حجم انتقال مواد
• افزایش انعطاف پذیری
• بالا بردن سرعت چرخش مواد در جریان ساخت
• پایین آوردن حجم سرمایه گذاری
• استفاده بهتر از نیروی كار
• استفاده اقتصادی از حجم ساختمانها
• آسایش و رفاه و ایمنی كاركنان
مراحل طراحی كارخانه
• تعیین انبارهای مورد نیاز و مشخصات اصلی آنها
• تعیین محل فعالیت های تولیدی و خدماتی و كمك تولیدی
• تعیین فضاهای مورد نیاز
• تخصیص محوطه كارخانه به فعالیت های مختلف
• بررسی های مربوط به نوع ساختمان
• تهیه طرح كارخانه
• بررسی ارزیابی و تصحیح طرح با همكاری افراد صاحبنظر

• جمع آوری اطلاعات اولیه
• تحلیل اطلاعات اولیه
• طراحی فرایند تولید
• طراحی جریان مواد
• تحلیل كلیات روش انتقال مواد
• محاسبه تعداد ماشین آلات
• طراحی ایستگاه های كار
• انتخاب ماشین آلات
• هماهنگی عملیات های تولیدی
• بررسی روابط متقابل فعالیتهای تولیدی و خدماتی و كمك تولیدی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه خواص بیوفیزیک مواد غذایی (تایپ شده، کیفیت عالی)

جزوه خواص بیوفیزیک مواد غذایی (تایپ شده، کیفیت عالی)

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱٫۶۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۵۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه خواص بیوفیزیک مواد غذایی (تایپ شده، کیفیت عالی) مناسب برای آزمون دکتری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

خواص بیوفیزیک محصولات غدایی (دکتر شاهدی)

خواص بیوفیزیک محصولات غدایی (دکتر شاهدی)

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۹٫۸۴۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه خواص بیوفیزیک محصولات غدایی (دکتر شاهدی) صنعتی اصفهان، مناسب برای آزمون دکتری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

خلاصه میکروبیولوژی عمومی جاونز (کیفیت عالی)

خلاصه میکروبیولوژی عمومی جاونز (کیفیت عالی)

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۳٫۴۰۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۶۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

خلاصه میکروبیولوژی عمومی جاونز( کیفیت عالی) مناسب برای شب امتحان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت خشک کن با بستر سیال Fluidized Bed Dravers

دانلود پاورپوینت خشک کن با بستر سیال Fluidized Bed Dravers

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۳۱۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه ای بر خشک کردن مواد غذایی

در اثر کاهش رطوبت ماده غذایی امکان فساد میکروبی از بین می رود و سرعت واکنشهای مضر کم می شود . ضمن اینکه بر روی محصول اثر حفاظتی دارد ، وزن و حجم آن را به میزان چشمگیری کاهش می دهد در نتیجه از هزینه های حمل ونقل و ذخیره سازی می کاهد و باعث تولید فرآورده ای می شود که مصرف آن راحت تر و آسانتر است .

نگهداری میوه ها وسبزیها به روش خشک کردن و مهارت خاصی نیاز دارد . ، حذف رطوبت باید به گونه ای انجام شود که بعد از رطوبت زنی تاحدود زیادی به کیفیت مواد اولیه خود برگردد. برای رسیدن به این نتایج می بایست در طول فرآیند خشک کردن انتقال جرم و حرارت به صورت مناسبی انجام شود .

فرآیند خشک کردن در مواد غذایی

آبگیری (Dehydration) یا خشک کردن (drying) عبارت است از فرآیند خار ج کردن آب از یک ماده غذایی جهت بسط و افزایش عمر ذخیره سازی از طریق جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها می باشد . در اعمال روش ها ی نگهداری مواد غذایی نه تنها جلوگیری از رشد میکروب ها اهمیت دار د بلکه حفظ رنگ بافت طعم و ارزش تغذیه ای نیز مورد توجه می باشد

علل اصلی خشک کردن مواد غذایی

۱٫حفظ مواد در مقابل فعالیت های بیولوژیکی از قبیل میکروبی و آنزیمی که باعث خرابی می شوند .

۲٫تقلیل سرعت فعل و انفعالات شیمیایی مضر قبیل قهوه ای شدن غیرآنزیمی واتواکسیداسیون

۳٫کم کردن وزن و حجم مواد غذایی برای سهولت بسته بندی و حمل ونقل انبارداری

۴٫نگهداری و حفظ مواد غذایی درفصول پر بار برای استفاده کننده در فصول کمیاب

ماهیت فرآیند خشک کردن

در موادی که رطوبت شان بالای ۳۰ ٪ است تمام حفره های ریز آن از مایع پر شده و سطح ماده از لایه نازکی توسط آب پوشیده شده است در این حالت مایع بخار شده با نفوذ مولکولی از میان لایه گاز اطراف سطح مایع نفوذ کرده و به جریان توده گاز می رسد اگر مقدار رطوبت ماده بیشتر از رطوبت نمگیری باشد درجه حرارت سطح ماده برابر درجه حرارت حباب تر خواهد شد .(دبی خشک در این حالت تقریبا ثابت است . )

پس از آنکه تمام آب سطح ماده تبخیر شده فرآیند تبخیر مایع درون منافذ شروع می شود. اگر رطوبت مقدار ماده کمتر از رطوبت نم گیری باشد دبی خشک بدلیل کاهش سطح تبخیر ، شدیدا کاهش می یابد. چون تبخیر کاهش یافته درجه حرارت سطح ماده بتدریج بالا می رود تا تقریبا به درجه حرارت هوا برسد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پژوهش کار آفرینی نان سنتی

دانلود پژوهش کار آفرینی نان سنتی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه

تولید نان سنتی

فصل اول

معرفی فعالیت اقتصادی

تأمین سرمایه

فصل دوم

هدف کلی

سرمایه کل

اندازه فعالیت اقتصادی

فرصتها

تهدیدها

نقاط ضعف

نقاط قوت

فصل سوم

شرح فعالیت کارآفرینانه

هدف از ایجاد طرح

تجهیزات دفتری

وظایف فعالیت کارآفرینانه

دلیل شروع به کار

دلیل موفقیت

محل فعایت اقتصادی

تجارب و تخصص های مورد نیاز برای اجرای موفق طرح

فصل چهارم

طرح تولید

مواد خام مورد نیاز

فصل پنجم

طرح تجاری

امکان سنجی

خرید دستگاه های اولیه

فصل ششم

طرح سازمانی

نوع مالکیت

فصل هفتم

طرح بازاریابی

تحلیل موقعیت

فرصتها

تهدیدها

تحلیل رقیبان

نقاط ضعف

نقاط قوت

اهداف ومقاصد بازاریابی

شیوه تبلیغاتی مناسب

فصل هشتم

طرح مالی

صورتهای مالی نان سنتی

مقدمه:

کارآفرین به کسی گفته می شود که دارای فکر و ایده جدید است و می تواند ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند.

کارآفرین فردی است که ریسکها را می پذیرد وکار جدیدی را آغاز می کند پیدایش مفاهیم نظری کار آفرینی با گسترش وسیع این اصطلاح همزمان بوده است.

واژه Entrtpernur (کارآفرین) واژه فرانسوی است و ترجمه تحت الفظلی آن( واسطه) یا ( دلال) است.

به طور کلی کارآفرینی فرآیند خلق چیز – جدید و با ارزش است با اختصاص زمان وتلاش لازم، در نظر گرفتن ریسکهای مالی، روانی واجتماعی ورسیدن به رضایت فردی، مالی واستقلال، خصوصیات وویژگیهای کارآفرینان

– ریسک پذیری

– نوآوری و خلاقیت

– تمایل به مسئولیت پذیری

– عدم به مسئولیت پذیری

– عدم وابستگی

– نیاز به قدرت

تولید نان سنتی

فصل اول

معرفی فعالیت اقتصادی

این فعالیت اقتصادی که می تواند نان سنتی می باشد تولید نان با کیفیت بهتری که مورد رضایت مردم باشد راه اندازی شده است ومشغول به فعالیت است.

تأمین سرمایه:

سرمایه اولیه تولید نان سنتی در کل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال که ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال آن به صورت نقد و مابقی آن به صورت وام از بانک کارآفرینی می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق ارزش غذایی و درمانی روغن زیتون

دانلود تحقیق ارزش غذایی و درمانی روغن زیتون

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزش غذایی و درمانی روغن زیتون

روغن زیتون بخشی از نیاز های غذایی کشور ما را تأمین می کند که اگر از میوه ی سالم و با اصول صحیح استخراج و نگاهداری شود، علاوه بر خود کٿایی غذایی، در پیش گیری و درمان انواع بیماری ها و بالا بردن سلامت جامعه نیز مؤثر خواهد بود. زیتون از ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد کشت می شده و از آن زمان، برگ و میوه ی زیتون به علت وجود ماده ی بسیار تلخی به نام اولئوروپین، برای ترمیم زخم و میوه ی آن …

مقدمه

روغن زیتون بخشی از نیاز های غذایی کشور ما را تأمین می کند که اگر از میوه ی سالم و با اصول صحیح استخراج و نگاهداری شود، علاوه بر خود کٿایی غذایی، در پیش گیری و درمان انواع بیماری ها و بالا بردن سلامت جامعه نیز مؤثر خواهد بود. زیتون از ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد کشت می شده و از آن زمان، برگ و میوه ی زیتون به علت وجود ماده ی بسیار تلخی به نام اولئوروپین، برای ترمیم زخم و میوه ی آن پس از تلخی زدایی با محلول های قلیایی یا آب نمک به عنوان غذا و تأمین انرزی بدن مورد استٿاده قرار می گرٿته است. زیتون، از آغاز تمدن یعنی ۱۰۰۰۰ سال پیش و حتّی از دوران توحّش نیز در گیاه درمانی کاربرد داشته است. اگر چه، میوه ی زیتون و روغن حاصل از آن در جیره غذایی مردم نقش دارد، اثرات در مانی آن در قسمت های مختلٿ بدن حایز اهمیت ٿراوان می باشد. در حال حاضر، مطالعات دارویی زیتون به طور جدّی مورد پی گیری قرار می گیرد. در این مقاله روش درست تهیه این روغن مورد بررسی قرارگرٿته است. روغن هایی که غیر اصولی و از میوه های زخمی و پوسیده در انبار تهیه شده باشند نه تنها ارزش درمانی ندارند بلکه مصرٿ آن ها برای اٿراد سالم نیز بسیار مضر می باشد.به طور خلاصه می‌توان توضیح داد، روغن زیتون با اٿزایش لیپوپروتیین‌های دانسیته بالا (HDL)یا كلسترول خوب و پایین آوردن لیپوپروتیین های دانسیته پایین (LDL) یا كلسترول بد، به پایین آوردن كلسترول خون كمك می‌كند. این روغن اگر هنگام مصرٿ حرارت داده شود یا در معرض نور و اکسیژن هوا قرار گیرد، سودمندی خود را از دست خواهدداد. عصاره برگ زیتون ٿشار خون را پایین آورده و به عمل گردش خون در بدن کمک می کند. طیٿ درمانی روغن زیتون بسیارگسترده است. این روغن در دیابت، آماس مثانه، سنگ صٿرا، بیماری های دستگاه گوارش، گردش خون به ویژه قلب، پوست اثر مٿید ٿراوانی دارد. مصرٿ روغن زیتون برای جلوگیری از حمله قلبی سودمند است زیرا مانع لخته شدن خون در شریان می گردد. اوله او روپین موجود در برگ و میوه زیتون با غلظت پایین به عنوان یک ضد اکسایشی قوی محسوب می گردد. اولئوروپین استخراج شده از برگ زیتون یکی از داروهای ضد ٿشار خون مهمی است که در بعضی ازکشورها به صورت قرص تولیدو به مصرٿ پزشکی می رسد. قیمت این قرص ها بر حسب درجه خلوص آن ها متغیر است.

روغن زیتون چیست؟

روغن زیتون مانند كره و روغن ذرت یك چربی است.این روغن یكی از دو روغنی است كه از میوه‌ استخراج می‌‌گردد و بدون عملیات اضاٿی قابل مصرٿ می باشد. درخت زیتون ابتدا در سوریه باستان به دلیل اهمیت میوه‌ی آن كشت می‌شد، كه به علت استٿاده در پخت و پز، روشنایی و مصارٿ درمانی تولید می‌شده است. در دنیای قدیم این درختان در سراسر جهان انتشار داشته‌اند، و امروزه بیشتر در نواحی مدیترانه یا مناطق با آب و هوای مشابه یاٿت می‌گردند.

تاكنون بیش از ۹۰۰ رقم زیتون شناخته شده اند. ارقام زیتون از نظر مصرٿ به سه گروه تقسیم می‌شوند كه عبارتند از: زیتون کنسروی، زیتون روغنی و زیتون كیٿی‌چاشنی. بسیاری از مردم تٿاوت بین دو گروه آخری را تأیید نمی‌كنند.در آشپزی به جای چربی‌های دیگر مانند كره، چربی حیوانی و روغن ذرت می‌توان از روغن زیتون بهره گرٿت.از طرٿ دیگر روغن چاشنی برای تهیه‌ی مخلٿات غذایی، اٿزودنی به سبزیجات و سالاد مورد استٿاده قرار می‌گیرد.این روغن مانند سایرروغن‌های خوب زیتون در گروه چاشنی طبقه بندی می‌گردد. درختان زیتون را بر اساس نوع بهره برداری كه از آن‌ها می‌شود، به دو نوع کنسروی و روغنی تقسیم می‌كنند.

روغن زیتون چگونه تولید می‌شود؟

پس از تٿاوت واریته ای زیتون، درجه رسیدگی، روش برداشت و استخراج آن از مهم‌ترین معیارهای تعیین کننده ی كیٿیت روغن محسوب می‌گردد. زیتون در آواخر پاییز وآوایل زمستان پس از تغییر رنگ از سبز به ارغوانی تیره می‌رسد كه در این حالت به آن زیتون سیاه نیز گٿته می‌شود. بارسیدن زیتون، روغن آن تغییرات زیادی را متحمل می‌گردد. زیتون‌های ابتدای برداشت، محصول مرغوبی با روغن میوه‌ای هستند‌كه اغلب زمان برداشت آن به سرعت سپری می‌شود. زیتون‌های برداشت آخری آن‌قدر تأخیر برداشت دارند كه ابداً جمع‌آوری نمی‌شوند، امّا بعضی از كشاورزان، آن‌ها همراه با برگ‌ها برداشت می کنند و سپس روغن حاصل از آن‌ها را با روغن سبز رنگ آغاز زمان برداشت مخلوط می‌نمایند.

عموماً بهترین روغن‌ها از زیتون‌هایی تولید می‌شوند كه در زمان برداشت ۳/۱ تا ۳/۲ میوه‌ها سیاه شده باشند. با این‌كه تلاش‌های ٿراوانی برای توسعه روش‌های برداشت صورت می‌گیرد، امابرای تولید بهترین روغن زیتون همیشه از روش برداشت دستی استٿاده می‌گردد كه نیمی از هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد.

اگرچه استثنا‌هایی وجود دارد، اما بیشتر روغن‌های زیتون مخلوطی از روغن چندین رقم است و همه‌ی این ارقام برای یك روغن ویژه‌ای كشت می‌شوند و پس از برداشت محصول، با هم دیگر به طور مخلوط آسیاب شده و خمیر می‌گردند.در ایتالیا، روغن زیتون از رقم زیتون روغنی ٿرانتو‌یو كه یكی از رایج‌ترین رقم زراعی این كشور است به سهولت استخراج می‌گردد.

زیتون‌ پس از برداشت برای تهیه خمیر نرم آسیاب می‌گردد. در صنعت برای تهیه این خمیر از نوعی آسیاب سنگی معروٿ به پیترا(pietra) استٿاده می‌شود. در سال‌های اخیر یك نوع آسیاب چكشی جای‌گزین پیترا شده است. در هركدام از این روش‌ها مزایا و معایبی وجود دارد. روش آسیاب سنگی كند و خیلی ملایم است اما تمیز كردن آن كار سختی می‌باشد. از طرٿ دیگر آسیاب چكشی تمیز بوده و خمیر زیتون خیلی نرمی را تولید می‌كند، به طوری كه بعضی از اٿراد احساس می‌كنند كه خمیر مزه‌ی ٿلزی به خود گرٿته است. اگر میوه‌های زیتون توسط آسیاب چكشی خردشوند و سپس دریك مخلوط كن معروٿ به مالاكساتور كاملاً مخلوط گردند، مولكول‌های روغن با هم تجمع نموده و قطرات بزرگی را تشكیل خواهند داد.

منابع:

۱ – مؤسسه ی بین المللی تحقیقات روغن زیتون (۲۰۰۴- ۲۰۰۰) اسپانیا

۲ – انجمن روغن زیتون ایالت کالیٿرنیا (۲۰۰۵ – 2002 ) ایالات متحده آمریکا

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق تغذیه در دوران بلوغ

دانلود تحقیق تغذیه در دوران بلوغ

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تغذیه در دوران نوجوانی و بلوغ اهمیت زیادی دارد . زیرا نوجوانان و جوانان به دلیل سوخت و ساز بالای بدن و فعالیت زیاد به انرژی بیشتری نیاز دارند . البته لازم به ذکر است که پرخوری زیاد در این دوران سبب چاقی بیش از حد نوجوان خواهد شد . تا جایی که ،‌ گاهی نوجوان برای حفظ تناسب اندام ناچار به رژیم گرفتن می شود .تغذیه در دوران نوجوانی و بلوغ اهمیت زیادی دارد . زیرا نوجوانان و جوانان به دلیل سوخت و ساز بالای بدن و فعالیت زیاد به انرژی بیشتری نیاز دارند . البته لازم به ذکر است که پرخوری زیاد در این دوران سبب چاقی بیش از حد نوجوان خواهد شد . تا جایی که ،‌ گاهی نوجوان برای حفظ تناسب اندام ناچار به رژیم گرفتن می شود .بنابراین در صورتی که تغذیه مناسب باشد و تمام مواد لازم به بدن برسد ، هم انرژی مورد نیاز نوجوان به حد کافی تأمین خواهد شد و هم نیازی به رژیم خاص غذایی وجود نخواهد داشت .صبحانه وعده غذایی مهمی برای نوجوانان است . زیرا صبحانه ناکافی یا کم کالری گاهی می تواند زمینه ساز کمبودهای تغذیه ای شود . توصیه می شود که در برنامه غذایی نوجوانان سه گروه اصلی مواد غذایی شامل : چربی ها ، مواد قندی و نشاسته ای و پروتئین ها حتماً وجود داشته باشد . البته مصرف زیاد قندهای ساده مثل نوشابه های گازدار ، شکلات ،‌ آب نبات و سایر موادی که فقط انرژی زا هستند و ارزش غذایی ندارند باید محدود شوند و به جای آنها از مواد نشاسته ای مانند برنج ، نان و سیب زمینی استفاده شود .همانگونه که اشاره شد یکی از مواد مورد نیاز بدن ، پروتئین ( حیوانی و گیاهی ) است . نیاز به این ماده در دوران بلوغ به دلیل سریعتر شدن رشد و افزایش حجم عضلات بیشتر می شود . پروتئین های حیوانی در تخم مرغ ،‌گوشت ، پنیر و شیر و پروتئین های گیاهی در غلات و حبوبات وجود دارد . مصرف روزانه ۴۵ تا ۷۲ گرم پروتئین توصیه می شود .

اهمیت تغذیه دختران:

دختران امروز مادران فردا و کلید سلامتی نسل کنونی و آینده می باشند.تمام مطالعات انجام شده نشان داده است که بسیاری از مشکلات دوران بارداری و تولد نوزادان نارس ارتباط مستقیم با وضع تغذیه مادر در زمان قبل از بارداری و سنین قبل از ازدواج دارد.بطور کلی ، دخترانی که زندگی خود را با تغذیه ناکافی در دوران کودکی همراه با بیماری شروع کرده و به دوره نوجوانی پا می گذارند ، از یک طرف به علت کمبودهای تغذیه ای با کاهش قدرت یادگیری ، افت تحصیلی ، افزایش ابتلا به بیماریها و کاهش توانمندی ذهنی و جسمی مواجه هستند و از سوی دیگر ، پس از ازدواج نمی توانند دوران بارداری شیردهی خوبی داشته باشند. زیرا در دوران بارداری و شیردهی ذخایر بدنی مادر مصرف می شود و سوء تغذیه او تشدید یافته و علاوه بر مادر سوء تغذیه گریبانگیر فرزندش نیز میشود. بطور کلی مطالعات انجام شده نشان داده است که در دخترانی که از زمان تولد تا بلوغ غذای متعادل و کافی مصرف کنند در هنگام بارداری و زایمان با مشکلات کمتری روبرو هستند. اندازه لگن بستگی به قد دارد و لگن در دخترانی که خوب تغذیه شده اند به شکلی است که وضع حمل آسانتر می شود.به علت کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در دختران نوجوان ، ذخایر آهن بدن آنها تخلیژه می شود. این دختران پس از ازدواج و در دوران بارداری از کمبود آهن شدید رنج می برند و در این مادران نه تنها خطر مرگ و میر به علت خونریزی هنگام زایمان افزایش می یابد بلکه نوزادانی که بدنیا می آورند کم وزن و یا نارس بوده و ذخایر آهن کافی ندارند کم خونی فقر آهن در دوران بارداری و ۲ سال اول زندگی اثرات جبران ناپذیر بر رشد و تکامل مغزی کودکان دارد و موجب کاهش بهره هوشی به میزان ۵ تا ۱۰ درصد می شود. بر اساس بررسی کشوری شیوع کم خونی فقر آهن در زنان ۱۵-۴۹ ساله که اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت در سال ۱۳۷۴ انجام داده است ، بیشترین میزان شیوع کمبود آهن در دختران ۱۹-۱۵ ساله ( ۳۹ در صد) گزارش شده است . بررسی سلامت و بیماری که در سال ۱۳۷۸ توسط معاونت پژوهشی وزارت بهداشت انجام شده نیز نشان داده است که شیوعکم خونی در زنان ۳۹-۱۵ ساله و ۶۹-۴۰ ساله تقریبا ۲ برابر مردان است. این ارقام نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر زنان و دختران در سنین بلوغ در مقایسه با مردان این گروه سنی می باشد.

جدول ۶: توزیع افراد بر حسب درجات مختلف ابتلا به کم خونی به تفکیک سن و جنس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها

پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه

اصطلاح “پروبیوتیک ها” برای نخستین بار از سوی lilley و still well (1965) به معنای مواد محرک رشد دیگر میکروارگانیسم ها مطرح گردید. مفهوم این اصطلاح پیوسته در حال بررسی بوده که در نهایت به یک عامل میکروبی زیست پذیر محدود شده که با استفاده برای انسان یا حیوان اثرات مفیدی بر میزبان از طریق بهبود موازنه میکروفلور طبیعی نشان می دهد. بر مبنای این مفهوم عباراتی دیگر نظیر باکتری های “خودی” “مفید” و “سالم” برای پروبیوتیک ها معمول شده است.

زنجیره پروبیوتیک ها:

بطور خاص ارزیابی سلامت یک زنجیره پروبیوتیک پیشنهاد شده یا پذیرفته شده شامل موارد زیر می شود:

۱) قابلیت سلولها برای تولید متابولیت ها و آنزیم ها

۲) تجمع آنها(یا خاصیت چسبندگی)

۳) عوامل تاثیر گذار بر ماندگاری و بقاء زنجیره پروبیوتیک ها

۴) واکنش با میزبان علی الخصوص در شرایط بیماری زایی.

در گروه LAB گروه Lactobacillus بیشتر به صورت پروبیوتیک ها مورد توجه قرار می گیرند. این گروه

دارای خواص و ویژگیهای قابل ملاحظهای بوده که با عنوان ارگانیسم های پروبیوتیکی موثر بااستفاده فراوانی همراهند.

این مشخصه ها عبارتند از:

۱)چسبندگی کافی به سلول های مخاطی روده برای کاهش یا پیشگیری از تجمع پاتوژن ها

و…………..

فایل پاورپوینت ۲۷ اسلاید ….۶ اسلاید به صورت لاتین میباشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت تاسیس کارخانه ماکارونی

پاورپوینت تاسیس کارخانه ماکارونی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه

در حال حاضر کارخانهای در ایران وجود ندارد که بتواند گندم دوروم یا سخت را به

سمولینا یا دانه شکری ریز تبدیلنماید که اقتصادی باشد کارخانه های موجود

گندم های معمولی یا گندم مخصوص نان را تبدیل به آرد نول یا آرد مغزدانهمی

نمایند که در صنعت تهیه محصولات خمیری مورد استفاده قرار می گیرد و در

نتیجه ملاحظه می گردد که کیفیتماکارانی های تولید داخل بسیار پایین می

باشد درحالیکه در کشورهای صنعتی از گندم دوروم جهت تهیه سمولینااستفاده

می شود.

برخی از کارخانه های تبدیل کننده ی گندم دوروم به سمولینه در جهان سعی می

نمایند سمولینایی با ابعاد ریز تولیدنماییند زیرا هزینه های آن در هدود دوبرابر

کمتر از تولید سمولینه با ابعاد درشت است و از طرفی دستگاه و تجهیزاتو

تصفیه کننده های کمتری در تولید آن استفاده می گردد.

اهداف

 • پاسخگویی به یکی از نیازهای تولیدی جامعه و تهیه یکی از اقلام اجتماعبه طوری که از نظر کمی و کیفی بااستانداردهای موجود مطابقت نمود و بخشی از نیازهای ضروری جامعه براورده شود.
 • ایجاد اشتغال و کار مفید برای عدهای از افراد.
 • ایجاد بازارهای جدید با تولید بیشتر به وسیله تکنولوژی پیشرفته
 • گسترش فعالیت اقتصادی

  دلیل گرایش به این طرح

  امروزه یکی از نیازهای مهم جامعه نیاز به تغذیه مناسب می باشد.داشتن غذا و

  تامین خوراک وتغذیه مناسب انسان درهیچ دوره ای از تاریخ سیاسی-اجتمایی

  این مملکت خیلی پیچیده و دشوار نبوده است.شاید بعضی از این پیچیدگی

  هارشد جمعیت باشد.عوامل دیگری مانند تنوع غذایی ممکن است بر این

  پیچیدگی ها افزوده باشد.امروزه باتوجه به رشدجمعیت نیاز شدیدی به غذا و

  خوراک و تغذیه مناسب احساس می شود.با توجه به موارد ذکر شده می توان

  گفت کهتولید کارخانه ای از مواد غذایی نیز می تواند در سرعت بخشیدن به این

  نیاز بیفزاید که یکی از این کارخانه ها میتواند کارخانه ماکارانی باشد.

  و……………

  و در ادامه هزینه های مربوط به طرح بررسی میشود.

  فایل پاورپوینت ۲۸ اسلاید

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی (باظرفیت ۵۰تن در سال)

  پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی (باظرفیت ۵۰تن در سال)

  دسته بندی صنایع غذایی
  فرمت فایل ppt
  حجم فایل ۳۷۲ کیلو بایت
  تعداد صفحات ۲۹
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  مقدمـه :

  مواد پروتئینی ، یكی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها

  است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده آنها در سبد

  غذایی خانواده ها است.از دیرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز‌

  منبعاصلی تامین پروتئین موردنیاز انسان بوده است.

  قارچ خوراكی مهم ترین منابع پروتئین غیر حیوانی هست كه امروزه به طور

  وسیع مصرف می‌شود.در این میانبازار مصرف قارچ خوراكی به دلیل افزایش

  سطح آگاهی جامعه نسبت به فواید و روش مصرف آن ، روند رو به رشدیرا

  تجربه می‌كند.

  قارچ ، به علت اینكه سرشار از مواد پروتئینی ، گلوسیدی ، ویتامین‌ها و لیپیدها

  است می‌تواند غذایی مناسب و كاملیبرای انسان به شمارآید. ضمن اینكه به

  واسطه سهولت پرورش قارچ های خوراكی میتوان آنها را به صورت تازه ،

  خشك ، به بازار عرضه نمود.

  اجرای این طرح به عنوان یك فعالیت تولیدی ، ضمن اینكه گامی به سوی خود

  اتكایی كشور در صنایع غذایی بهشمار می‌رود میتواند بسترساز اشتغال به كار

  نیروهای متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزی ) و فاقد تخصصگردد. ضمن

  اینكه بانوان كارآفرین نیز می‌توانند با پیاده سازی این طرح، گامی در جهت توسعه

  میهن بردارند.

  بازار

  به علت گران بودن مواد پروتئینی (گوشت گوسفند و گاو ) مردم قشر ضعیف بلا

  اجبار باید از مواد پروتئینی ارزانتراستفاده کنند که قارچ بعد از گوشت ماهی و

  مرغ ارزانترین مواد پروتئین است که همه ی قشرها میتوانند استفاده کنندکه در

  حال حاضر می توان در هر مغازه ی پروتئین فروشی مرغ فروشی سوپرمارکت و

  مواد غذایی انواع قارچ رابه فروش رساند حتی میتوان قارچ را به صورت بسته

  ای و فله ای در بازار عرضه کرد و ما برای جلب بیشترمشتریان خود می خواهیم

  این محصول را به صورت بسته بندی زیبا به بازار عرضه کنیم و در برنامه ایندهدر

  نظر داریم که این محصول را به ادارات دولتی (کمیته امداد وبهزیستی )نیز عرضه

  کنیم و میتوان گفت عمده یفروش ما را همین ادارات تشکیل میدهند و ما می

  توانیم این محصول را به شهرها واستانهای همجوارنیز بفرستیم وچون شهرما یک

  شهر مرزی میباشد وشهر قوچان نیز یک بازار مرزی دارد میتوان این محصول را به

  کشورهایهمجوار صادر کرد.

  فایل پاورپوینت ۲۹ اسلاید

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی كوبی شالیدشت

  پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی كوبی شالیدشت

  دسته بندی صنایع غذایی
  فرمت فایل ppt
  حجم فایل ۹۹۶ کیلو بایت
  تعداد صفحات ۳۶
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  خلاصه طرح:

  موضوع طرح :

  نوع تولیدات: شالی كوبی

  تعداد شاغلین: ۱۲ نفر

  مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به هزار ریال)

  سرمایه گذاری كل طرح: ۳۲۸۱۰۸

  سرمایه گذاری ثابت: ۲۵۲۲۳۰

  سرمایه در گردش: ۹۱۰۵۴۰

  درآمد سالیانه :

  سود ویژه : ۱۴۹۰۲۲۱۰

  دوره بازگشت سرمایه : ۱۹۴ ماه

  نرخ بازدهی سرمایه: ۴۵%

  محل اجرا: خراسان شمالی – مانه و سملقان

  مقدمه

  برنج در ایران با سطح زیر كشتی بیش از ۶۳۰ هزار هكتار بعد از گندم مهمترین

  محصول زراعی محسوب می‌گردد.

  این محصول در اغلب استانهای كشور كم و بیش كشت می‌گردد ولی عمده

  سطح زیر كشت این محصول استراتژیك دراستانهای مازندران و گیلان واقع شده

  است. گرچه محصول برنج در ایران از لحاظ قدمت كشت، دانش تجربی

  كشاورزانبرنجكار و تنوع مصرف دارای سابقه درخشانی است اما امروزه از لحاظ

  بهره‌مندی از تكنولوژی‌های جدید در جهتكشت مكانیزه و افزایش كیفیت محصول

  بدست آمده در مقایسه با سایر محصولات زراعی و باغی از جایگاه

  مطلوبیبرخوردار نیست. بدیهی است كه نیل به خودكفایی محصول برنج در

  كشور جزء با افزایش سطح زیر كشت، افزایشعملكرد در واحد سطح و كاهش

  ضایعات مقدور نیست.

  پیشگفتار:

  با توجه به توسعه برنج در ایران كه بعد از گندم رتبه دوم درآمد محصول كشاورزی

  در ایران را داراست و منطقه ما(مانه و سملقان) كه دارای آب فراوانی می باشد

  و آب شیرین و زلال نیز وجود دارد كه در مرغوبیت و موقع داشتاین محصول

  بسیار موثر است و با وجود احداث سد جدیدی كه به بهره برداری رسید كشتاین

  محصول نیز رونق پیداكرده است و با انشعاب لوله های عظیم و پخش آب به

  روستاها كشت محصول برنج نیز زیاد شد و با وجود دو كارخانهشالیكوبی كه یكی

  خیلی قدیمی و دیگری هنوز امكانات كامل را دارا نیست می خواستم با احداث

  یك كارخانه بزرگ و پراز دستگاههای مدرن كه دیگر به نیروی انسانی هم نیاز

  كمتری می باشد و راحتی كشاورزان را نیز به همراه دارد و هماینكه مسیر

  جابجایی شالی به كارخانه نیز نزدیك می شود و خدمتی هم به مردم شهرستان

  خودمان كرده باشم و باایجاداین شغل افرادی صاحب یك كار و درآمد می شوند.

  و………………

  ودر ادامه هزینه های مربوط به طرح بررسی میشود.

  فایل پاورپوینت ۳۶ اسلاید

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس

  پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس

  دسته بندی صنایع غذایی
  فرمت فایل ppt
  حجم فایل ۱۴۶ کیلو بایت
  تعداد صفحات ۳۳
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  ساخت انواع سوسیس در ایران:

  تولید سوسیس از ۴۰ درصد گوشت و بسته به نوع سوسیس به ۷۰درصد نیز می
  رسد. منظور از گوشت، گوشتقرمز (گاو و گوسنفد و گوساله) می باشند. اما
  متأسفانه مجوز گوشت سفید (مرغ و بوقلمون) نیز به تولید کنندگان
  داده شد البته کیفیت گوشت مرغ کمتر از گوشت قرمز نیست بعلاوه از نظر
  رژیمی بسیار مفیدتر است در صورتیکه تقلبدر تولید این فرآورده وجود نداشته
  باشد.
  ساخت سوسیس معمولی و سوسیس آلمانی:
  در سوسیس معمولی و آلمانی از نظر درصد گوشت (۴۰%) و از لحاظ
  فرمولاسیون یکسان می باشند ولی از نظراندازه با هم اختلاف دارند طول
  سوسیس آلمانی (۱۶-۱۸)cm و طول سوسیس معمولی (۱۲-۱۰) cm می
  باشد.
  روش تهیه و ساخت:

  برای ساخت سوسیس ها ابتدا مقدار گوشت توسط ؟؟؟ داخل کاسه کوته که

  در حال چرخش است ریخته می شود وهمراه با آن ۵/۱۲gr برای ۱۰۰ kg گوشت

  نیتریت سدیم به آن اضافه می گردد. و بعد از ۱دقیقه الیاف گوشتکاملاً خرد شد

  و نمک و سدیم و فسفات و سایر مواد افزودنی به آن اضافه می کنند و یک سوم

  یخ را به فارش اضافهکرده بلافاصله مقدار روغن را درون کوته ریخته و بعد از چند

  دور سایه مواد را اضافه کرده و در ادامه دو سوم بقیهیخ را به روی فارش ریخته و

  سپس اسیداسکوربیک و (G.D.L) را وارد می نمایند و در اواخر عمل

  کوتزیراسیوننیز مقدار تخم مرغ (زرده) را به آن اضافه نمود و پس از کی دور تیغه،

  فارش آماده شده را درون واگن تخلیه مینمایند. افزودن تخم مرغ به فارش

  موجب امولسیونه شدن فارش می گردد.

  غیر فرآورده های گوشتی را فارش می گویند.

  امولسیون:
  ۱- ذرات چربی در آب
  ۲ – ذرات چربی در پروتئین
  روش ساخت سوسیس خام (خشک)
  ابتدا مقداری لازم از گوشت گوساله را به قطعات کوچک خرد و پس با دستگاه
  مالش دهنده همراه با نمک و ادویهمخلوط و نمک سود می کنند و بعد از ۲۴
  ساعت دسینی های مخصوص پهن کرده و توسط چرخ گوشت خرد و آماده
  تولید می کنند.
  و…………….

  ودر ادامه موارد زیر بررسی میشود:

  سوسیس کوکتل

  روش عمومی ساخت کالباس
  روش ساخت کالباس خشک
  روش ساخت کالباس لیونت
  روش ساخت ژامبون های ۹۰ درصد
  روش ساخت فیله مرغ و فیله گوشت
  روش ساخت ژامبون بکین
  روش ساخت استیک انگلیسی

  فایل پاورپوینت ۳۳ اسلاید

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  طرح توجیهی خشک کردن ذرت

  طرح توجیهی خشک کردن ذرت

  دسته بندی صنایع غذایی
  فرمت فایل pdf
  حجم فایل ۱۰۷ کیلو بایت
  تعداد صفحات ۱۷
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مقدمه :

  ایران یكی از تولید كنندگان مهم ذرت می باشد ومزارع ذرت خصوصا در

  ناحیه غرب كشور قابل توجه می باشند ولی علی رغم تولید غابل توجه

  این محصول امكانات جهت خشك كردن ان بسیار محدود است این نقیصه

  موجب مسائل زیر می باشد:

  ۱_بدلیل خشك نشدن محصول فاسد شده و انواع قارچها بخصوص

  آنفولاتوكسین در آن رشد می كند كه علاوه بر ضرر مالی خطرالودگی بر

  بی منطقه نیز وجود دارد.

  ۲_ بدیل اول زارعین مجبورند محصول خود را به قیمت بسیار پایین به

  واسطه ها بفروشند وسود كمتری ببرند و این امر موجب عدم

  نشان دادن رغبت برای ادامه تولید این محصول می شود.

  با توجه به موارد فوق در مناطقی كه این محصول تولید مورد قبولی داشته

  باشد احداث چنین طرحی توجیه خوبی خواهد داشت.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  طرح توجیهی نمک ید دار

  طرح توجیهی نمک ید دار

  دسته بندی صنایع غذایی
  فرمت فایل pdf
  حجم فایل ۱۰۰ کیلو بایت
  تعداد صفحات ۱۴
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مقدمه :

  كمبود ید سلامتی انسانها را از راههای مختلف به مخاطره می اندازد .

  مهمترین تاثیر منفی ید عدم رشد طبیعی مغز انسان است . بعضی از

  عوارض ناشی از كمبود ید وقتی عارض شوند غیر قابل جبران میباشند اما

  همه این عوارض به طور كلی و سادگی با استفاده از یكسری تكنیكها و

  روشهای افزودن ید به مواد مصرفی قابل پیشگیری هستند ، به طوری كه

  مسئولین بهداشت و سلامتی و سازمانهای بین المللی به طور فزاینده ای

  تشخیص داده اند كه پیشگیری عوارض ناشی از كمبود ید یك هدف قابل

  حصول میباشد كه منافع زیادی برای مردم جهان دارد.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  طرح توجیهی تولید شكلات و تافی ظرفیت: ۶۰۰ تن در سال

  طرح توجیهی تولید شكلات و تافی ظرفیت: 600 تن در سال

  دسته بندی صنایع غذایی
  فرمت فایل pdf
  حجم فایل ۷۴ کیلو بایت
  تعداد صفحات ۱۵
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مقدمه :

  شكلات كاكائویی و تافی به عنوان ماده غذایی انرژی زا و مصرفی

  می باشد كه بیشتر بعنوان تنقلات مصرف می شود.شكلات و تافی در

  شرایط عادی محیط دو ماه ماندگاری دارد. چنانكه بیش از یكسال در انبار

  بماند خواص و كیفیت خود را از دست می دهد. انبار محصول شكلات و

  تافی بایستی دارای جریان هوای مناسب باشد. انبار شكلات باید با رطوبت

  نسبی ۶۰ % و درجه حرارت ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد باشد. تحت این

  شرایط شكلات بمدت ۶ ماه با كیفیت خوب باقی خواهد ماند. به طور كلی

  شكلات باید در درجه حرارت های پایین نگهداری شود.

  چنانچه این محصول با نسبت درصدهای لازم در فرمول تولید شود رقیبی

  برای كالاهای مشابه خارجی می باشد و همچنین می تواند جهت صادرات

  در بازارهای خارجی منطقه استفاده گردد.

  دانه های كاكائو ممكن است از نظر اسانس به دو گروه اصلی تقسیم

  شوند گروه اول شامل دانه های قوی از نظر اسانس و گروه دوم انواع

  دانه های ضعیف از نظر اسانس خواهد بود. در صنعت شكلات از دو نوع دانه

  كاكائو استفاده می گردد، گروه اول دانه های خوب بوده كه محصول آن كره

  كاكائو است و معادل ۵۶ % كاكائوی خالص است . گروه دوم دانه های

  متوسط و ضعیف است كه محصول آن پودر كاكائو بوده و معادل ۴۴ % كاكائو

  خواهد بود. پودر كاكائو معمولا بین ۸ تا ۲۷درصد چربی دارد . در صنعت

  شكلات سازی ، دانه های بو داده شده پس از آسیاب به صورت مس

  ( لیكور ) در می آید.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  طرح احداث کارخانه فرآوری محصولات باغی

  طرح احداث کارخانه فرآوری محصولات باغی

  دسته بندی صنایع غذایی
  فرمت فایل pdf
  حجم فایل ۱۲۷ کیلو بایت
  تعداد صفحات ۱۸
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  عناوین طرح توجیهی احداث کارخانه فرآوری محصولات باغی :

  فصل اول

  مقدمه

  مراحل کنسرو کردن مواد غذایی

  کنترل کیفیت کمپوت و کنسرو

  طرح احداث ساختمان کارخانه

  فصل دوم

  ظرفیت تولیدی طرح

  هزینه های سرمایه ای طرح

  سرمایه گذاری ثابت

  دستگاههای مورد نیاز خط تولید

  وسایل حمل و نقل

  امکانات مورد نیاز

  تجهیزات اداری

  هزینه های بهره برداری

  فصل سوم

  صورتحساب سود و زیان

  نقطه سر به سر

  جریان نقدی طرح

  دوره برگشت سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  طرح توجیهی تولید رشته آشی و پلویی به ظرفیت ۳۶۰ تن در سال

  طرح توجیهی تولید رشته آشی و پلویی به ظرفیت 360 تن در سال

  دسته بندی صنایع غذایی
  فرمت فایل pdf
  حجم فایل ۶۰ کیلو بایت
  تعداد صفحات ۱۵
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مقدمه:
  با توجه به ورود تكنولوژیهای جدید و بهمره آن فرهنگ مرتبط با آن در اقشار

  مختلف جامعه غذاهای متنوعی در بین افراد رایج شده است و نوع مواد

  مصرفی با در نظر گرفتن دو فاكتور اساسی یعنی مطلوبیت فرهنگی و

  امكانات اقتصادی را در برنامه غذایی خود گنجانده اند. در این میان یكی از

  انواع غذاهایی كه با توجه به معیارهای مورد اشاره در خور توجه واقع شده

  است انواع رشته های آشی و پلویی می باشد كه گذشته از ظاهر مطلوب

  و تطابق با تحولات فرهنگی از جنبه اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.

  ماده اولیه این رشته ها ، گندم می باشد كه خوراك اصلی و دائمی ما را

  تشكیل می دهد و این در شرایطی است كه تعدادی از استانهای كشور ،

  رشته مورد نیاز خود را از سایر استانها تامین می كنند.لذا این امر لزوم

  تشكیل چنین كارخانجاتی را در مناطقی از كشور كه مصرف بیشتری دارند

  را نشان می دهد.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی پودر به ظرفیت ۱۲۰۰ تن در سال

  طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی پودر به ظرفیت 1200 تن در سال

  دسته بندی صنایع غذایی
  فرمت فایل pdf
  حجم فایل ۷۴ کیلو بایت
  تعداد صفحات ۱۵
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مقدمه:

  بسته بندی به عنوان یك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان

  علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن

  اینكه قابلیت نگهداری بهتری را به كالا می بخشد در كسب سهم بالاتری

  از بازار برای كالای مورد نظر نیز مؤثر است.

  نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند كه

  عبارتند از نقش Promotive و نقش Protective چنانكه از واژه به كار گرفته

  شده برای این نقش ها نیز برمیاید .

  نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به

  جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

  از دیگر سو توجه ناكافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته

  است كه محصولات مختلف غذایی كشور علیرغم دارا بودن كیفیت بسیار

  خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگیهای ثانویه و یا عرضه در

  اندازه ها و اشكالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به

  بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی

  هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی

  بهداشتی ، محصولات غذایی تولیدی كشور ، قابلیت رقابت با محصولات

  مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

  همچنین با توجه به بازار تقاضای مطلوب داخلی برای انواع ادویه جات ،

  حبوبات و سایر محصولات غذایی گرانول یا پودری ، لزوم توجه بیشتر به

  بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی ( عرضه ) و

  نگهداری مشخصتر میشود. ضمن اینكه پرداختن به این موضوع دارای توجیه

  مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، میتوان بستر مناسبی را برای

  اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل