رساله ی شماره یک: از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع: چاکراها پاکسازی و فعال سازی)

رساله ی شماره یک: از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع: چاکراها پاکسازی و فعال سازی)

رساله ی شماره یک: از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع: چاکراها پاکسازی و فعال سازی)

فهرست مطالب انرژی و چاکرا بخش اول: چاکرا مقدمه ایی بر چاکراها. چاکرا چیست ؟ . چاکراهای اصلی و فرعی. فعال‌سازی چاکرا. مناطق چاکراها. مراقبه برای پاکسازی چاکرا ها در شب. حالت الفا. ارتباط چاکرا باضمیر ناخوداگاه. باز کردن چاکرای دست و چگونگی لمس هاله. باز کردن چاکرا های دست جهت انجام تله کینزی. نکاتی در باب چاکرا.. حقیقت وجود و چاکرا های رده روحی. چاکرای زمین. توضیحات تکمیلی چاکراها . تمرینات چاکراها به تفکیک. سوترای چاکراها .

رساله دوم از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع: انرژی،انرژی مانا،جینگ و کندالینی)

رساله دوم از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع: انرژی،انرژی مانا،جینگ و کندالینی)

رساله دوم از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع: انرژی،انرژی مانا،جینگ و کندالینی)

عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو ، جزو شروط ضمن معامله است.فقط در صورتیکه این شزط را می پذیرید خرید را انجام دهید.

رساله هفت از کتاب هفت بدن هفت چاکرا

رساله هفت از کتاب هفت بدن هفت چاکرا

رساله هفت از کتاب هفت بدن هفت چاکرا

بخش پنجم :همسویی همسویی پرتوهای کوسو آموزش هیدروکینزی (کنترل آب) اموزش پایروکینزی (کنترل آتش ) پاكسازی كانالها برای انجام تله کینزی عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو ، جزو شروط ضمن معامله است.فقط در صورتیکه این شزط را می پذیرید خرید را انجام دهید

رساله شش از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع:بعد چهارم)

رساله شش از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع:بعد چهارم)

رساله شش از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع:بعد چهارم)

بخش چهارم :بعد چهارم بعد چهارم زمان در بُعد چهارم بعد چهارم و مفاهيم مختلف آن عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو ، جزو شروط ضمن معامله است.فقط در صورتیکه این شزط را می پذیرید خرید را انجام دهید.

رساله پنج از کتاب هفت بدن هفت چاکرا (موضوع: تله پاتی)

رساله پنج از کتاب هفت بدن هفت چاکرا (موضوع: تله پاتی)

رساله پنج از کتاب هفت بدن هفت چاکرا (موضوع: تله پاتی)

بخش سوم :تله پاتی تله پاتی ارسال پیام های روحی فرستنده و گیرنده تقویت نیروی تله پاتی تاریخچه تله پاتی انواع تله پاتی مراحل تله پاتی آلفای ذهنی یادگیری در آلفا عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو ، جزو شروط ضمن معامله است.فقط در صورتیکه این شزط را می پذیرید خرید را انجام دهید.

رساله چهارم از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع: بدن های انسان)

رساله چهارم از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع: بدن های انسان)

رساله چهارم از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع: بدن های انسان)

بخش دوم: بدن ها انرژی بدن انسان چهار بدن توضیح بدن ها سیستم انرژی و بدن‌های لطیف عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو ، جزو شروط ضمن معامله است.فقط در صورتیکه این شزط را می پذیرید خرید را انجام دهید.

رساله سوم از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع:ارتباط از راه دور)

رساله سوم از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع:ارتباط از راه دور)

رساله سوم از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع:ارتباط از راه دور)

بخش اول : ارتباط از راه دور مبدلات انرژی انواع تصویرسازی ذهنی چگونه تصویرسازی کنیم؟. پاکسازی و بررسی. طریقه حمام نمک و زاج. ایجاد هاله و تصور هاله. شرح ایجاد هاله و تصور. امواج ذهنی. چگونه از دور روی فکر کسی اثر بگذاریم.. امواج مغزی و اگاهی. نحوه انتقال انرژی به دور دستها. عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو ، جزو شروط ضمن معامله است.فقط در صورتیکه این شزط را می پذیرید خرید را انجام دهید.

رساله هشت از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع : هاله شناسی و تشخیص هاله)

رساله هشت از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع : هاله شناسی و تشخیص هاله)

رساله هشت از کتاب هفت بدن هفت چاکرا(موضوع : هاله شناسی و تشخیص هاله)

بخش ششم: هاله شناسی مقدمه هاله شناسی تفسیر رنگها معنای رنگ‌های اصلی در هاله لایه های هاله تخمین و گمانه زنی رنگ هاله ها تعیین رنگها کسب آگاهی از رنگ‌ها هاله‌های تک رنگ تمرین دیدن هاله طبقات هاله تعریف بدنهای غیرمادی مراقبه برای بدن روحی عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو ، جزو شروط ضمن معامله است.فقط در صورتیکه این شزط را می پذیرید خرید را انجام دهید

هفت بدن هفت چاکرا جلد اول

هفت بدن هفت چاکرا جلد اول

هفت بدن هفت چاکرا جلد اول

معرفی نامه کتاب هفت چاکرا هفت بدن (جلد اول) -این کتاب که توسط استادعزیز استادحسن پورنجف شرف اباد نوشته شده بسیار غنی وعلمی است…. -حتما معرفی استادپورنجف را از پشت جلد کتاب مطالعه فرمایید -انسان هفت بدن دارد که این بدن ها از طریق چاکرا ها شارژ میشوند .در هند باستان از همین علم چاکرا وهفت بدن برای درمان بیماری های جسمی و روحی نیز استفاده میکردند و از این جهت به این علم طب هندی یا طب چاکرا هم میگویند که استادپورنجف در این کتاب ان را هم بحث کردند -بدن ها وچاکرا ها ارتباط مستقیمی با متافیزیک دارند ،تلپاتی ،درمان بیماری های جسمی وروحی ،درمان جن زدگی،مبحث سنگ درمانی وبسیاری از علوم مربوط به متافیزیک با علم چاکرا بدن ها ارتباط دارد…. استادعلی فاطمی میفرمایند:برخی علوم هم استفاده ذاتی

کتاب هفت بدن هفت چاکرا (دو جلد) نویسنده : استاد حسن پورنجف شرف آباد.

کتاب هفت بدن هفت چاکرا (دو جلد) نویسنده : استاد حسن پورنجف شرف آباد.

کتاب هفت بدن هفت چاکرا (دو جلد) نویسنده : استاد حسن پورنجف شرف آباد.

معرفی نامه کتاب هفت چاکرا هفت بدن (دوجلد) -این کتاب که توسط استادعزیز استادحسن پورنجف شرف اباد نوشته شده بسیار غنی وعلمی است…. -حتما معرفی استادپورنجف را از پشت جلد کتاب مطالعه فرمایید -انسان هفت بدن دارد که این بدن ها از طریق چاکرا ها شارژ میشوند .در هند باستان از همین علم چاکرا وهفت بدن برای درمان بیماری های جسمی و روحی نیز استفاده میکردند و از این جهت به این علم طب هندی یا طب چاکرا هم میگویند که استادپورنجف در این کتاب ان را هم بحث کردند -بدن ها وچاکرا ها ارتباط مستقیمی با متافیزیک دارند ،تلپاتی ،درمان بیماری های جسمی وروحی ،درمان جن زدگی،مبحث سنگ درمانی وبسیاری از علوم مربوط به متافیزیک با علم چاکرا بدن ها ارتباط دارد…. استادعلی فاطمی میفرمایند:برخی علوم هم استفاده ذاتی

کتاب هفت بدن هفت چاکرا جلد دوم

کتاب هفت بدن هفت چاکرا جلد دوم

کتاب هفت بدن هفت چاکرا جلد دوم

معرفی نامه کتاب هفت چاکرا هفت بدن (جلد دوم) -این کتاب که توسط استادعزیز استادحسن پورنجف شرف اباد نوشته شده بسیار غنی وعلمی است…. -حتما معرفی استادپورنجف را از پشت جلد کتاب مطالعه فرمایید -انسان هفت بدن دارد که این بدن ها از طریق چاکرا ها شارژ میشوند .در هند باستان از همین علم چاکرا وهفت بدن برای درمان بیماری های جسمی و روحی نیز استفاده میکردند و از این جهت به این علم طب هندی یا طب چاکرا هم میگویند که استادپورنجف در این کتاب ان را هم بحث کردند -بدن ها وچاکرا ها ارتباط مستقیمی با متافیزیک دارند ،تلپاتی ،درمان بیماری های جسمی وروحی ،درمان جن زدگی،مبحث سنگ درمانی وبسیاری از علوم مربوط به متافیزیک با علم چاکرا بدن ها ارتباط دارد…. استادعلی فاطمی میفرمایند:برخی علوم هم استفاده