تحلیل ماشین با نرم‌افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک

تحلیل ماشین با نرم‌افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک

تحلیل ماشین با نرم‌افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک

کتاب تحلیل ماشین با نرم‌افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک (Machine Analysis with Computer Applications for Mechanical Engineers)، هدف این کتاب ایجاد انگیزه در دانشجویان برای یادگیری تحلیل ماشین به واسطه نظریه تقویت و نرم‌افزارها در سراسر متن می‌باشد. نویسنده از رویکرد عملی مشتاقانه شامل عکس‌های مکانیزم واقعی به جای تصاویر خطی مطلق استفاده نموده است و دانشجویان را به سمت توسعه نرم‌افزار شخصی خود برای تحلیل مکانیزم با استفاده از اکسل و متلب هدایت کرده است. این کتاب مشتمل بر ۵۵۵ صفحه، در ۱۳ فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introductory Concepts Introduction to Machines Units Machines

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب (XFEM FRACTURE ANALYSIS OF COMPOSITES)، این کتاب یکی از رفرنس های خوب در زمینه تجزیه و تحلیل مواد مرکب (کامپوزیت) بوده و سعی شده مباحث آن به شکلی تشریح شود که برای خواننده سخت و تکراری به نظر نرسد. این کتاب مشتمل بر ۸ فصل، ۳۹۶ صفحه، با فرمت PDF، به زبان انگلیسی، همراه با روابط مهم و پایه ریاضی المان محدود به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introduction Composite Structures Failures of Composites Crack Analysis Analytical Solutions for Composites Numerical Techniques Scope of the

ارتعاشات مکانیکی، تئوری و کاربردها

ارتعاشات مکانیکی، تئوری و کاربردها

ارتعاشات مکانیکی، تئوری و کاربردها

کتاب ارتعاشات مکانیکی، تئوری و کاربردها (Mechanical Vibrations, Theory and Applications)، رویکردی مبتنی بر کاربردها در آموزش دانشجویان برای اعمال اصول مهندسی آموخته شده ارائه نموده است. درحالیکه طرح‌ریزی پایه برای طراحی مهندسی می‌باشد. این کتاب، بررسی مختصری از اصول و پویایی به گونه‌ای که شرایط و نکات سازگار هستند و این اصول برای استخراج مدل‌های ریاضی سیستم‌های مکانیکی پویا اعمال می‌شوند فراهم آورده است. این کتاب مشتمل بر ۸۹۷ صفحه، در ۱۳ فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر و روابط ریاضی کاربردی به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: INTRODUCTION Chapter 2: MODELING OF SDOF SYSTEMS Chapter 3: FREE VIBRATIONS OF SDOF SYSTEMS Chapter 4: