طرح خودروی بالابر آتشنشانی

طرح خودروی بالابر آتشنشانی

طرح خودروی بالابر آتشنشانی

طرح ماشین و نردبان بالابر آتشنشانی نقشه های طرح ، شامل ۱صفحه در فرمت pdf و jpg قطعات شماره بندی شده برای راهنمایی در اسمبل قطعات بریده شده برای ساختن یک طرح مشبک و معرق ابتدا نقشه های طرح را بر روی تخته، فلز یا چرم كه زمینه اصلی كاراست چاپ کرده یا بچسبانید و پس از بررسی و علامت گذاری روی طرح نقاطی كه می بایست بریده شود مشخص و سپس با مته سوراخ می شود. پس از آن با استفاده از اره مویی قطعات چاپ شده یا قسمت های اضافی بریده می شود و طرح به صورت مشبك باقی می ماند، سپس با استفاده