پروژه طرح ریزی کارخانه تولید درب و پنجره دوجداره upvc

پروژه طرح ریزی کارخانه تولید درب و پنجره دوجداره upvc

پروژه طرح ریزی کارخانه تولید درب و پنجره دوجداره upvc

طی ده اخیر با توجه زیاد بشر به مسئله صرفه جویی در مصرف انرژی این امر نیز به صنعت ساختمان وارد شده به طوری که به دولتها با ارئه آیین نامه هایی سازندگان ساختمان را به استفاده از مصالح و تجهیزات عایق تر برای جلوگیری از هدر رفت زیاد انرژی وادار کرده اند. از این رو استفاده از درب و پنجره های دوجداره نیز رواج زیادی پیدا کرده است. پروژه ای که پیشروی شماست، پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی می باشد، که حاصل به کار گیری و پیاده سازی مفاهیم مورد نظر و اصول طراحی کارخانه است. هدف از این پروژه طراحی کارخانه مونتاژ درب و پنجره دوجداره باظرفیت تولید ۱۵۰ عدد درب و پنجره در روز