طرح ماشین قدیمی

طرح ماشین قدیمی

طرح ماشین قدیمی

طرح مشبک ماشین قدیمی نقشه ها در دو صفحه در فرمت های jpg قطعات شماره بندی شده برای راهنمای اسمبل مشبک روی چوب مانند مشبک کاری روی سنگ از قدیمی ترین انواع مشبک کاری است زیرا چوب همواره به عنوان یک ماده اولیه در دسترس بوده است. برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده و یا چاپ می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد. و در آخر کار را پرداخت می کند و شبکه ای از طرح های زیبا بر جای می ماند. در این هنگام قطعات با زبانه های کوچکی که در آن ها ایجاد شده است به یکدیگر متصل می شود. این کار بدون چسب یا با چسب