تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری
۲۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری

۲۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

تلویزیون و مطبوعات: در نیمه دوم دهة ۱۹۵۰ رسانه های اطلاعاتی «سمعی – بصری» – رادیو و تلویزیون – عقب ماندگی شان را [ از نظر كمی ] نسبت به مجموع تیراژ نشریه های روزانه جبران كردند و از آنها نیز فراتر رفتند. در سال ۱۹۵۷ بیش از ۲۵۰ میلیون گیرندة رادیو و تعداد قابل توجهی گیرندة تلویزیون در جهان، وجود داشت، در حالی كه تیراژ تمامی نشریه های روزانه بالغ بر ۲۲۵ میلیون بود. بیست سال بعد، مجموع گیرنده های رادیو و تلویزیون به مرز ۵/۱ بیلیون دستگاه رسید. بر تیراژ مطبوعات نیز افزوده شد. براساس گزارش یونسكو، در سال ۱۹۶۴ در سراسر جهان، مجموعاً ۳۲۸ میلیون شماره نشریه روزانه به چاپ رسید. اكنون مجموع تیراژ نشریه های روزانه، از مرز ۴۰۰ میلیون شماره فراتر رفته است. در دورة پیشرفت بیش از اندازة رادیو، و بعداً تلویزیون، نوع نشریه های روزانه و تیراژ آنها نیز در سراسر دنیا رو به افزایش بود؛ اما این افزایش نسبت به میزان رشد رسانه های سمعی – بصری به طور چشمیگری كندتر بود.

تلویزیون،‌مقاومترین مانع بر سر راه رشد مطبوعات و ازدیاد تیراژ آن بوده است؛‌اما این نكته را نیز باید در نظر داشت كه حتی پیش از آنكه تلویزیون به صورت رقیبی سرسخت درآید، نوع و تیراژ مطبوعات در كشورهای پیشرفتة صنعتی رو به كاهش بود. علل این كاهش پیش از هر چیز، عبارت بود از: انحصاری شدن روز افزون مطبوعات؛ از میدان به در رفتن بسیاری از نشریه های مستقل در طی رقابت و مبارزه ای سرسختانه با این انحصارطلبی؛ و تمركز قدرت مطلق و سرنوشت ساز در دست بنگاههای انتشاراتی عمده. رادیو از اواسط دهه ۱۹۲۰ و تلویزیون از دهة ۱۹۵۰ از نفوذ مطبوعات كاسته و آن را تضعیف كرده است.

تلویزیون،‌به سرعت برتریهایش را بر مطبوعات به منصة ظهور رساند: واكنش سریع نسبت به رویدادها؛ ارائه اخبار از طریق تصویر؛ و پخش تبلیغات و آگیهای مؤثر. در این باره، انریك ملون مارتی نز نمونه ای واقعی ارائه می دهد:‌به هنگام مراسم تشییع جنازه رنه كاتی؛ رئیس جمهور وقت فرانسه – كه در سال ۱۹۶۳ در هاور برگزار شد، روزنامة عصر فرانسه – فرانس سوار – به منظور تهیه گزارشی ،‌دو خبرنگار و دو عكاس را در اتومبیلی ویژه به محل اعزام كرد؛ اما به رغم كوشش و كارآیی فوق العاده افراد اعزامی، روزنامه یاد شده در نخستین شماره اش عكسی را كه از صفحة تلویزیون گرفته شده بود، همراه با گزارشی براساس تفسیری كه به طور زنده از تلویزیون پخش شده بود، به چاپ رساند. روزنامه ها در سایر كشورها همین گونه عمل كردند. با این حال؛ كنش متقابل تلویزیون و مطبوعات الگوی ساده ای را دنبال نمی كرد. دلایلی وجود داشت كه به وضوح نشان می داد در كشورهایی كه دارای تلویزیون پیشرفته بودند، مطبوعات طبقة بورژوا قصد تسلیم در برابر تلویزیون را نداشتند. مطبوعات در مواردی با تغییر دادن برخی روشهایشان در حقیقت نفوذشان را در دورة گسترش سریع تلویزیون افزایش دادند. بنابراین در ایالات متحدة آمریكا بسیاری در دورة گسترش سریع تلویزیون افزایش دادند

فهرست برخی ازمطالب:

تلویزیون و سایر رسانه های خبری

نگاه سیاستمدار

پلی به جهان وسیع تر

هجوم بربرها به ایران

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری ۲۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله

۸۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

۱-۱- عنوان پژوهش

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران.

۱-۲- بیان مسئله

آسیب شنوایی در كودكان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد كه از جمله این عوارض مشكلاتی در كسب مهارت‌های شنوایی (یعنی كشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درك گفتار و …)، مشكلاتی در رشد طبیعی زبان، مشكلات عدیده گفتاری و غیره می باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس از آن كه كودك مناسب‌ترین وسیله كمك شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توانبخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز كودك ارائه شود. ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید كه سطح مهارت‌های شنوایی كودك چقدر است و او به كدامیك از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤا لی است كه شنوایی‌شناسان در حیطه توانبخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است كه ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی كودك انجام شود، سپس پاسخ‌های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین‌گونه كه باید آنچه را كه به كودك گفته شده (محرك) و از وی انتظار می‌رود را با نوع پاسخی كه می‌دهد، مقایسه نمود (اربر ، ۱۹۸۲). مربیان كودكان ناشنوا، مایلند هر یك از شاگردان خود را با روش و وسیله یكسان ارزیابی نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی توانایی‌های شنوایی شاگردان، آن‌ها را برای قرارگیری در برنامه‌های آموزشی تربیت شنوایی، طبقه‌بندی نمایند.

نربون وشو در سال ۱۹۸۹ چند دلیل برای اهمیت انجام ارزیابی‌های توانایی بازشناسی شنیداری ذكر نمودند:

الف) ضمانت اجرایی برای آغاز تربیت شنوایی است.

ب) پس از یك دوره درمان، صرف‌نظر از نوع روشی كه در درك گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گیریهای مجدد، مقدار پیشرفت درك گفتار در مقایسه با نتایج آزمون قبلی تعیین می گردد.

ج ) ناتواناییهای خاصی كه منجر به مشكل درك گفتار شده، شناسایی می گردد تا متعاقباً در برنامه ترتیب شنوایی لحاظ شوند.

از دیگر دلایل ارزیابی مهارتهای شنیداری می توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱- استفاده از این آزمون‌ها به عنوان راهنمایی برای طراحی برنامه درمانی.

۲- اطلاعاتی در زمینه انتخاب یا تغییر روش‌های آموزشی مختلف فراهم می‌نماید.

۳- تمرینات مناسب گفتاری و شنیداری توسط درمانگران انتخاب می‌شود.

باید اذعان داشت كه آزمون‌های شنوایی و گفتاری استاندارد شده موجود قادر به تخمین دقیق سطح مهارت‌های شنوایی كودكان دچار آسیب شنوایی نیستند. زیرا اولاً برای كودكان شنوا استاندارد شده‌اند و از آنجا كه مشكل درك گفتار، بیشتر در آسیب شنوایی است. بنابراین میزان درك گفتار دو كودك شنوا و ناشنوای هم‌سن بسیار از هم فاصله دارد. ثانیاً در آن دسته از آزمون‌هایی كه پاسخ كودك شفاهی است، به دلیل وجود مشكلات گفتاری، برای كودكان دچار آسیب شنوایی قابلیت اجرا ندارد. بنابراین برای تعیین سطح مهارت‌های شنوایی كودكان دچار آسیب شنوایی به آزمونی معتبر و پایا نیاز داریم.

در سال ۱۳۷۵، یك نوع آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی به نام آزمون مدرس برای كودكان كم‌شنوای ۶ تا ۷ ساله فارسی‌زبان استاندارد شد (احمدی، ۱۳۷۵) و در سال ۱۳۸۲ آزمون سطح‌بندی دیگری بر مبنای آزمون اپت/های (آلن و سرواتكا ، ۱۹۹۴) برای افراد مبتلا به كم‌شنوایی ملایم تا عمیق ردة سنی ۵ تا ۲۰ سال ساخته و ارزشیابی شد (مظاهر یزدی، ۱۳۸۲). بعلاوه در چند سال اخیر بر اهمیت تشخیص سریع آسیب‌شنوایی برای ارائه هر چه سریعتر خدمات توانبخشی تأكید می شود. یاشیناگا – ایتانو و همكارانش (۱۹۹۸) مطالعه ای را در دو گروه از كودكان دچار آسیب شنوائی انجام دادند كه در یك گروه تشخیص كم شنوایی قبل از ۶ ماهگی بوده و در گروه دیگر بعد از ۶ ماهگی . هر یك از كودكان ظرف دوماه مداخلات توانبخشی و درمانی را دریافت كردند. این مطالعه نشان داد، كودكانی كه بین سنین تولد تا ۶ ماهگی تشخیص داده شدند، دارای مهارت‌های بسیار بالاتر در عملكردهای دركی – دریافتی، شخصی -اجتماعی، رشدی، رفتارهای ارتباطی و زبان بیانی بودند. كودكان دچار آسیب‌ شنوایی ملایم تا شدیدی كه دارای مهارت‌های شناختی طبیعی، در سنین ۳۱ تا ۳۶ ماهگی بودند، میانگین مهارت‌های واژگان بیانی آن‌ها نزدیك به میانگین سطح واژگان بیانی كودكان همتای شنوایی خودشان بود. حتی كودكان دچار آسیب شنوایی عمیقی كه در بدو تولد تشخیص داده شده بودند، در ۴۰ ماهگی عملكردشان از هم‌سن و سالان خودشان، خیلی پایین‌تر نبود (یاشیناگا – ایتانو و همكارانش، ۱۹۹۸) و این اطلاعات اهمیت مداخله توانبخشی شنوایی به موقع را برای این گروه كودكان نشان می‌دهد. همچنین ASHA توصیه می‌كند، سن تشخیص و ارائه خدمات برای كودكان دچار ناشنوایی مادرزادی را به زیر یك سال برسانیم. با این حال هیچگونه آزمون معتبری برای سنین كمتر از ۵ سال، برای تعیین میزان مهارت‌های شنیداری این كودكان برای شروع و یا بررسی میزان پیشرفت كودك در تربیت شنوایی نداریم. به همین دلیل نیاز به آزمون‌هایی كه محتوا و شیوه اجرای آن متناسب با كودكان كمتر از ۵ سال باشد، وجود دارد.

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱- عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………………….
۱-۲- بیان مسئله
………………………………………………………………………………………………….
۱-۳- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………..
۱-۴- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………
۱-۵- تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………
فصل دوم: پیشینیه تحقیق
۲-۱- ویژگی‌های گفتار كودكان دچار آسیب‌ شنوایی ………………………………………………..
۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار ……………………………………………………………..
۲-۱-۲– اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار …………………………………………………………
۲-۲- خاصیت‌های صوتی گفتار ……………………………………………………………………………
۲-۳- درك شنیداری گفتار …………………………………………………………………………………..
۲-۴- آموزش مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ……………………….
۲-۵- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ….
۲-۵-۱- درآمد ……………………………………………………………………………………………………
۲-۵-۲- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری كودكان دچار آسیب شنوایی .
۲-۵-۳- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ….
۲-۶- مروری بر اطلاعات و آمار موجود …………………………………………………………………..

فصل اول: طرح پژوهش۱-۱- عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………………….
۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….
۱-۳- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………..۱-۴- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………۱-۵- تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………
فصل دوم: پیشینیه تحقیق۲-۱- ویژگی‌های گفتار كودكان دچار آسیب‌ شنوایی ………………………………………………..
۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار ……………………………………………………………..
۲-۱-۲– اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار …………………………………………………………
۲-۲- خاصیت‌های صوتی گفتار ……………………………………………………………………………
۲-۳- درك شنیداری گفتار …………………………………………………………………………………..
۲-۴- آموزش مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ……………………….
۲-۵- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ….۲-۵-۱- درآمد ……………………………………………………………………………………………………
۲-۵-۲- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری كودكان دچار آسیب شنوایی .۲-۵-۳- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ….۲-۶- مروری بر اطلاعات و آمار موجود …………………………………………………………………..

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله ۸۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات

۱۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

جهانی را كه در آن زندگی می‎كنیم جهان ارتباطات نام گرفته است. با كمك ماهواره‎ها و اینترنت مرزها و دیوارهای مرئی و نامرئی فرو ریخته و دنیا به دهكده كوچكی تبدیل شده است. در این دهكده كوچك، نظام‎های پیشین نابود شده و یا در حال نابودی است ونظام‎های جدید با سرعتی وصف ناپذیر در حال جایگزینی است. دگرگونی در دانش، دگرگونی در نگرش، دگرگونی در رفتارها و دگرگونی در روابط انسانی و اجتماعی از دستاوردهای این دگرگونی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی است كاربرد فناوری‎های جدید اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و بررسی تأثیر آن در ابعاد گوناگون آموزشی، پژوهشی و اجتماعی است. بدین منظور، در این مقاله ابتدا پیرامون وسایل جدید اطلاعات و ارتباطات و نقش آنها در آموزش و برقراری ارتباطات اجتماعی مطالبی ارائه خواهد شد و سپس به تأثیر این فناوری‎ها در كلاس‎های درس و نقش معلمان در این رابطه می‎پردازد.

هم‎چنین سعی شده است با بررسی كتب، مجلات و مقاله‎های اینترنتی، آخرین نتایج به دست آمده از تأثیر فناوری‎ها در كلاس‎های درس به ویژه تأثیر آنها در تغییر نقش معلمان مطالبی ارائه شود. نقش این فناوری‎ها درچگونگی برقراری ارتباط معلم با دانش‎آموزان، با همتایان و با سایر افراد جامعه از جمله مطالب این مقاله است.

با توجه به نتایج به دست آمده توصیه‎هایی برای استفاده بهتر از فناوری‎ها برای برقراری ارتباطات اجتماعی به معلمان، مسؤولین و دست اندركاران آموزشی شده است.

مقدمه

ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال اطلاعات، احساس‎ها، حافظه‎ها وفكرها در میان مردم (اسمیت، ۱۹۸۸، ص ۷). ارتباطات به معنای «تسهیم تجارب» نیز تعریف شده است. در این معنا، هر انسانی تجارب و آنچه در درون خود دارد را با دیگران در میان می‎گذارد. برخی از صاحبنظران ارتباطات را پدیده‎ای تكاملی می‎دانند كه به گونه‎ی فراگردی از افراد و نظام اجتماعی كه درآن زیست می‎كنند، نشأت گرفته و خود به نوبه خود بر آنها تأثیر می‎گذارد. از طریق این جریان، انسان‎ها و نظام‎های اجتماعی تكامل می‎یابند، تغییر می‎پذیرند، خود را با شرایط منطبق می‎كنند، جایگزین می‎شوند، رشد می‎كنند.

ابزارهای ارتباطی وسایلی هستند كه از طریق آن انسان‎ها به خلق، حفظ و توسعه روابط خویش با یكدیگر می‎پردازند. از طریق این ابزار اطلاعات، دانش و آگاهی‎ها و حتی فرهنگ‎ها مبادله می‎شود. فناوری‎های جدید اطلاعات و ارتباطات از زمره وسایل ارتباطی جدید هستند كه با امكاناتی نظیر پست الكترونیكی، اتاق‎های گفتگو، گروه‎های مباحثه، نفش عمده‎ای در این فرآیند به عهده دارند.

اصطلاح ”فناوری اطلاعات “ جدیداً به ”فناوری اطلاعات و ارتباطات “ تغییر یافته است. البته تفاوت این دو واژه از نحوه برقراری ارتباط نشأت گرفته است. واژه اول، یعنی فناوری اطلاعات به جریان یكسویه ارتباط اشاره دارد كه در این فرآیند، گیرنده و یا دریافت كننده نسبت به اطلاعات دریافتی منفعل است. واژه دوم یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره به تعامل بین كاربر و دنیای اطلاعات دارد. بنابراین، واژه دوم به جریان دوسویه ارتباط اشاره دارد كه در این فرایند، كاربر نقش بسیار فعالی در رد و بدل كردن اطلاعات خواهد داشت. رایانه از طریق جریان فرست و بازفرست اطلاعات، توانایی مردم را برای برقراری ارتباط فوری و آسان از فواصل دور و نزدیك فراهم كرده است و از این طریق موجب تحولات شگرفی در امور گوناگون از جمله آموزش و پرورش شده است. در این مقاله ضمن اشاره به تحقیقات انجام گرفته در مورد نقش رایانه‎ها در آموزش به نقش ارتباطی آنها توجه خاص شده است.

فهرست برخی ازمطالب:

نقش فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات در آموزش ۱۴
نقش معلمان دراستفاده از فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات ۱۶
تجزیه و تحلیل داده‎ها ۱۷
۱ـ منافع استفاده از رایانه‎ها در كلاس‎های درس ۱۸
۲ـ نقش رایانه‎ها در ارتباطات ۲۰
۳ـ منافع استفاده از فناوری ‎اطلاعات و ارتباطات برای معلمان ۲۲
نتایج بدست آمده در سال چهارم اجرای تحقیق ۲۷
روش تجزیه و تحلیل داده‎ها ۲۸
فعالیت‎های مشاركتی دانش‎آموزان در گروه‎های كوچك ۳۰
مشغولیت با منابع خارجی ۳۱
توجه به مخاطبان خارجی ۳۲
بحث و نتیجه‎گیری ۳۳
و ـ شیوه‎های تدریس: ۱۲۷
نتیجه گیری ۱۳۰

نقش فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات در آموزش ۱۴
نقش معلمان دراستفاده از فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات ۱۶
تجزیه و تحلیل داده‎ها ۱۷
۱ـ منافع استفاده از رایانه‎ها در كلاس‎های درس ۱۸
۲ـ نقش رایانه‎ها در ارتباطات ۲۰

۳ـ منافع استفاده از فناوری ‎اطلاعات و ارتباطات برای معلمان ۲۲

نتایج بدست آمده در سال چهارم اجرای تحقیق ۲۷

روش تجزیه و تحلیل داده‎ها ۲۸فعالیت‎های مشاركتی دانش‎آموزان در گروه‎های كوچك ۳۰

مشغولیت با منابع خارجی ۳۱

توجه به مخاطبان خارجی ۳۲

بحث و نتیجه‎گیری ۳۳

و ـ شیوه‎های تدریس: ۱۲۷

نتیجه گیری ۱۳۰

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات ۱۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها
۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها

۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه :

جهان در اواخر دهه ۱۹۸۰ شاهد تحولات چشمگیر وبی سابقه ای بود نظام دو قطبی شكل گرفته در پایان جنگ جهانی دوم، سیطره اندیشه كمونیسم بر اروپای شرقی ،شوروی و بسیرای از كشورهای جهان سوم ، جایگاه غیر متعهدها و جهان سوم و نهایتاً نظامی كه از این بحرانها به وجود آمد ، از جمله موضوعات اصلی این برهه از زمان بود

كمونیسم به دلایل سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیك با بن بست روبه رو شد و پروستریكا و گلاسنوست به عنوان اقدامات اصلاحی گورباچف ، امیدی در دلها زنده نكرد در این شرایط حساس جمهوری های شوروی از آب گل آلود ماهی گرفتند و استقلال خود را اعلام نمودنید اروپای شرقی ودیگر كشورهای زیر سلطه شوری ، به نظام لیبرالیستی گرایش پیدا كردند وعلایق خود را با ام القرای ماركسیسم به حداقل رساندند .جهان سوم كه از تضاد شرق و غرب در دوران جنگ سرد ، از موقعیت تقریباً مناسبی برخوردار بود ؛ پس از این برهه با بی مهری های هر دو بلوك روبه رو شد . دوران سردرگمی چند ساله آنها با توجه به تضاد منافع ایشان ، تمایلات و ایدئولوژیهای متفاوت واختلاف نظر نیست به آینده خود ،طبیعی به نظر می رسید .

درحقیقت ، دستور كا رگروه ۷۷ وغیر متعهدها باید تغییر می كرد نهضت غیر متعهدها با افت وخیز حركتها و با دامنه تقریباًمتضاد موضع گیری اعضاء وظیفه ایجاد خطی بین شرق و غرب و حفظ كشورهای جهان سوم بین دو ابر قدرت را بر عهده داشت . پس از سقوط نظام دو قطبی و خلع سلاح شدن ایدئولوژی كمونیسم تمایلات متفاوت و بعضاً‌متضاد و حتی مبهمی بر حركت كشورهای جهان سوم ، حاكم شد .

آمریكه كه در دوران جنگ سرد از حمایت اروپا و ژاپن بهره مند بود ، خود را در شرایط جدیدی حس می كرد اروپای متحد آلمان قدرتمند ژاپن ، به عنوان غول اقتصادی ، جهت حركت های خود از آمریكا را تغییر دادند و در راستای تقویت «منابع ملی » خویش، نقش جدید در نظام بین الملل را مدعی شدند جهان شاهد اهمیت اقتصاد، پس از یك دوره اهمیت جنگ افزارهای نظامی و نیز مسائل سیاسی بود . اینك ببرهاهی آسیا و چین در صحنه قدرت اقتصادی و نهایتاً‌قدرت سیاسی وارد خواهند شد ، هر چند در چند سال اخیر شاهد بحرانهایی در این مناطق بوده ایم .

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه :

ظهور و افول نظام دو قطبی

نظم نوین جهانی

نظریه برخورد تمدنها

نقد و بررسی نظریه برخورد تمدنها

‌نظریه گفتگوی تمدنها

نتیجه :

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها ۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ

۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه :
قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و كشمكش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت. اما این امر تا زمان خسارات كاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود. در آن زمان جامعة بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود. كنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملك فرهنگی در واقعة جنگ مسلحانه (۱۹۵۴) (كنوانسیون لاهه ۱۹۵۴) به همراه پروتكل های آن و پروتكل‌های سال ۱۹۷۷ به كنوانسیون ژنو ، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید. همانگونه كه مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال ۲۰۰۳ به كندی تقویت شد. به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت.
در جنگهای اخیر یوگسلاوی سابق و عراق باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعة فرهنگی نیز در افغانستان رخ داد. واضح است كه جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شك كشمكش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمركز شدید بر كارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.
این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.
میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمة یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌كتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطة كنوانسیون ۱۹۷۲ یونسكو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC) و كنوانسیون یونسكو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) حفظ می گردد . به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حملة مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممكن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن كشور است، آن یك تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممكن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند .
با وجودیكه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان كنوانسیون سال ۱۹۵۴ لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیكه قوانین جنگ معین گردید . قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملك فرهنگی می نمود. مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان كلاسیك باز میگردد . قبل از رمیها مردم پذیرفتند كه فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود . و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل كه مایملك فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت .
این قانون لیبر (Lieber code) بود كه ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود . آن طی جنگ داخلی آمریكا توسط پروفسور فرانسیس لیبر كه یك مهاجر آلمانی به ایالات متحدة آمریكا و پرفسور دانشكدة حقوق كلمبیا بود تهیه گردید .
هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود. خصوصاً، مواد قانونی ۳۵ و ۳۶ آن به حفظ میراث فرهنگی كمك می كند. ماده ۳۵ یعنی :
اثرهای كلاسیك هنری،‌مجموعه های علمی یا وسایل گرانبهایی مثل تلسكوپهای نجومی همچون وسایل بیمارستانی باید در برابر تمام آسیبهای موجود ایمن شوند، حتی وقتی كه در مناطق محصور شده در حین محاصره یا بمباران واقع می باشد.
ماده ۳۶ به تسخیر املاك دولتی و نه دزدیدن ، ویران ساختن یا آسیب رساندن به چنین میراثی اشاره می كند :

مقدمه :قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و كشمكش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت. اما این امر تا زمان خسارات كاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود. در آن زمان جامعة بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود. كنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملك فرهنگی در واقعة جنگ مسلحانه (۱۹۵۴) (كنوانسیون لاهه ۱۹۵۴) به همراه پروتكل های آن و پروتكل‌های سال ۱۹۷۷ به كنوانسیون ژنو ، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید. همانگونه كه مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال ۲۰۰۳ به كندی تقویت شد. به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت.
در جنگهای اخیر یوگسلاوی سابق و عراق باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعة فرهنگی نیز در افغانستان رخ داد. واضح است كه جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شك كشمكش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمركز شدید بر كارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمة یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌كتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطة كنوانسیون ۱۹۷۲ یونسكو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC) و كنوانسیون یونسكو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) حفظ می گردد . به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حملة مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممكن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن كشور است، آن یك تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممكن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند .با وجودیكه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان كنوانسیون سال ۱۹۵۴ لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیكه قوانین جنگ معین گردید . قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملك فرهنگی می نمود. مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان كلاسیك باز میگردد . قبل از رمیها مردم پذیرفتند كه فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود . و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل كه مایملك فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت .این قانون لیبر (Lieber code) بود كه ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود . آن طی جنگ داخلی آمریكا توسط پروفسور فرانسیس لیبر كه یك مهاجر آلمانی به ایالات متحدة آمریكا و پرفسور دانشكدة حقوق كلمبیا بود تهیه گردید .هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود. خصوصاً، مواد قانونی ۳۵ و ۳۶ آن به حفظ میراث فرهنگی كمك می كند. ماده ۳۵ یعنی :اثرهای كلاسیك هنری،‌مجموعه های علمی یا وسایل گرانبهایی مثل تلسكوپهای نجومی همچون وسایل بیمارستانی باید در برابر تمام آسیبهای موجود ایمن شوند، حتی وقتی كه در مناطق محصور شده در حین محاصره یا بمباران واقع می باشد.ماده ۳۶ به تسخیر املاك دولتی و نه دزدیدن ، ویران ساختن یا آسیب رساندن به چنین میراثی اشاره می كند :

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

III كنوانسیون لاهه ۱۹۵۴

IV قوانین بین المللی دیگری برای حفظ میراث فرهنگی

نتیجه

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ ۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع روش انسان شناسی

تحقیق با موضوع روش انسان شناسی

تحقیق با موضوع روش انسان شناسی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع روش انسان‌شناسی

۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

در این نوشتار من به دنبال طرح مجدد نقدهایی كه بر مردم‌نگاری، بالاخص در دهه‌های اخیر و با انتقادات نحله‌های پست مدرن بر مردم‌نگاری مطرح شده، نیستم. این نقدها عمدتاً در سنت انسان‌شناسی غربی بوده و معطوف به پیامدهای رابطه انسان‌شناس غربی با یك موضوع بومی و تاثیر این رابطه بر نتایج تحقیق و بازنمایی و بازتابندگی موقعیت محقق غربی و رابطه آن با محیط خودش و محیط بومی بر نتایج تحقیق است. البته ایده اصلی من در این قسمت نیز طرح چنین مباحثی است، اما نه در مورد انسان‌شناس غربی، بلكه در مورد انسان‌شناس بومی. چون فكر می‌كنم این بخش از مناقشات روش‌شناختی و فراتحلیلی در انسان‌شناسی به دلیل آنكه عموماً تا به حال انسان‌شناسان غربی مدنظر بوده‌اند، از قلم افتاده و بی‌توجه مانده‌اند (ر.ك: به مباحث مربوط به نقد روشی انسان‌شناسی در فكوهی، ۱۳۸۱: ۸ـ ۲۲۳). به عبارت دیگر بحث من بر سر محدودیت‌های موجود در پارادایم روش‌شناسی انسان‌شناسی برای انسان‌شناسان بومی و موضوعات بومی‌شان است. قبل از شرح این مساله بهتر است به ویژگی‌های كلی پارادایم روش انسان‌شناسی بپردازم.
پارادایم روش‌ انسان‌شناختی استفاده از مفهوم پارادایم، و طرح روش‌شناسی انسان‌شناختی به عنوان یك پارادایم در این مباحث كارایی بسیار مناسبی دارد. از منظر توماس كوهن، هر علمی در مرحله عادی، تحت تاثیر یك پارادایم هدایت می‌شود. پارادایم معیارهای كار و پژوهش مجاز را در درون علمی كه ناظر و هادی آنست، تعیین می‌كند و فعالیت‌های دانشمندان عادی را كه سرگرم گشودن و حل معما هستند، هماهنگ و هدایت می‌كند. هر پارادایمی دارای ویژگی‌های خاصی است. یك پارادایم قوانین و مفروضات تئوریك مصرحه‌ای، و همچنین شیوه‌های مقبول و مرسوم تطبیق قوانین بنیادین به چند وضعیت گوناگون را دارد. از سوی دیگر هر پارادایم حاوی اصول بسیار كلی ما بعدالطبیعی است كه پژوهشهای درون پارادایم را هدایت می‌كند، و همچنین دارای قابلیت‌های توجیهات روش‌شناختی برای حل مسائل می‌باشد ( چالمرز، ۱۳۷۴: ۵ـ ۱۱۳). در هر پارادایمی چهار عنصر را می‌توان دسته‌بندی كرد: سرمشق‌های اصلی، تصویری كه از موضوع در آن وجود دارد، روش‌ها و تكنیك‌ها، و نظریات و چشم‌اندازهای نظری(ریتزر، ۱۳۷۷: ۶۳۵). بر این مبنا هر علمی موضوع‌شناسی و روش‌شناسی متناسب با آن را در بطن خودش دارد. به همین دلیل هم در تمایزات علوم، عده‌ای از متفکران بر مباحث روشی به عنوان عامل اصلی تاكید دارند. چرا كه روش‌شناسی‌ها در صورت‌بندی یك علم بسیار مهم‌اند و «هر چشم‌انداز روش‌شناختی شیوه خاصی از نگاه كردن و تاثیر بر جامعه را نشان می‌دهد. روش‌ها نمی‌توانند ابزارهای خنثایی باشند، زیرا مشخص می‌كنند كه موضوع بررسی چگونه بصورت نمادین ساخته‌ می‌شود و یك محقق در برابر داده‌ها چه تعریف خاصی از خود را بر می‌گزیند» (سیلورمن، ۱۳۸۱: ۱۴۰). تاریخ رشته انسان‌شناسی به جهت تكوین این علم و موضوع آن و تحولاتش، یك پاردایم روش‌شناختی خاص خودش را شكل داده، كه این پارادایم در سرمشق‌های اصلی برای روش‌شناسی و نوع تعریف موضوع و رابطه محقق و موضوع و در نهایت پروبلماتیك‌های خاص این عناصر تبلور یافته است. البته این روش‌شناسی‌ها و پارادایم روشی ارتباط عمیقی با تئوریها دارد، چرا كه تئوریها در نهایت از خلال همین روش‌ها و هماهنگ با آنها تولید می‌شوند.

در این نوشتار من به دنبال طرح مجدد نقدهایی كه بر مردم‌نگاری، بالاخص در دهه‌های اخیر و با انتقادات نحله‌های پست مدرن بر مردم‌نگاری مطرح شده، نیستم. این نقدها عمدتاً در سنت انسان‌شناسی غربی بوده و معطوف به پیامدهای رابطه انسان‌شناس غربی با یك موضوع بومی و تاثیر این رابطه بر نتایج تحقیق و بازنمایی و بازتابندگی موقعیت محقق غربی و رابطه آن با محیط خودش و محیط بومی بر نتایج تحقیق است. البته ایده اصلی من در این قسمت نیز طرح چنین مباحثی است، اما نه در مورد انسان‌شناس غربی، بلكه در مورد انسان‌شناس بومی. چون فكر می‌كنم این بخش از مناقشات روش‌شناختی و فراتحلیلی در انسان‌شناسی به دلیل آنكه عموماً تا به حال انسان‌شناسان غربی مدنظر بوده‌اند، از قلم افتاده و بی‌توجه مانده‌اند (ر.ك: به مباحث مربوط به نقد روشی انسان‌شناسی در فكوهی، ۱۳۸۱: ۸ـ ۲۲۳). به عبارت دیگر بحث من بر سر محدودیت‌های موجود در پارادایم روش‌شناسی انسان‌شناسی برای انسان‌شناسان بومی و موضوعات بومی‌شان است. قبل از شرح این مساله بهتر است به ویژگی‌های كلی پارادایم روش انسان‌شناسی بپردازم.پارادایم روش‌ انسان‌شناختی استفاده از مفهوم پارادایم، و طرح روش‌شناسی انسان‌شناختی به عنوان یك پارادایم در این مباحث كارایی بسیار مناسبی دارد. از منظر توماس كوهن، هر علمی در مرحله عادی، تحت تاثیر یك پارادایم هدایت می‌شود. پارادایم معیارهای كار و پژوهش مجاز را در درون علمی كه ناظر و هادی آنست، تعیین می‌كند و فعالیت‌های دانشمندان عادی را كه سرگرم گشودن و حل معما هستند، هماهنگ و هدایت می‌كند. هر پارادایمی دارای ویژگی‌های خاصی است. یك پارادایم قوانین و مفروضات تئوریك مصرحه‌ای، و همچنین شیوه‌های مقبول و مرسوم تطبیق قوانین بنیادین به چند وضعیت گوناگون را دارد. از سوی دیگر هر پارادایم حاوی اصول بسیار كلی ما بعدالطبیعی است كه پژوهشهای درون پارادایم را هدایت می‌كند، و همچنین دارای قابلیت‌های توجیهات روش‌شناختی برای حل مسائل می‌باشد ( چالمرز، ۱۳۷۴: ۵ـ ۱۱۳). در هر پارادایمی چهار عنصر را می‌توان دسته‌بندی كرد: سرمشق‌های اصلی، تصویری كه از موضوع در آن وجود دارد، روش‌ها و تكنیك‌ها، و نظریات و چشم‌اندازهای نظری(ریتزر، ۱۳۷۷: ۶۳۵). بر این مبنا هر علمی موضوع‌شناسی و روش‌شناسی متناسب با آن را در بطن خودش دارد. به همین دلیل هم در تمایزات علوم، عده‌ای از متفکران بر مباحث روشی به عنوان عامل اصلی تاكید دارند. چرا كه روش‌شناسی‌ها در صورت‌بندی یك علم بسیار مهم‌اند و «هر چشم‌انداز روش‌شناختی شیوه خاصی از نگاه كردن و تاثیر بر جامعه را نشان می‌دهد. روش‌ها نمی‌توانند ابزارهای خنثایی باشند، زیرا مشخص می‌كنند كه موضوع بررسی چگونه بصورت نمادین ساخته‌ می‌شود و یك محقق در برابر داده‌ها چه تعریف خاصی از خود را بر می‌گزیند» (سیلورمن، ۱۳۸۱: ۱۴۰). تاریخ رشته انسان‌شناسی به جهت تكوین این علم و موضوع آن و تحولاتش، یك پاردایم روش‌شناختی خاص خودش را شكل داده، كه این پارادایم در سرمشق‌های اصلی برای روش‌شناسی و نوع تعریف موضوع و رابطه محقق و موضوع و در نهایت پروبلماتیك‌های خاص این عناصر تبلور یافته است. البته این روش‌شناسی‌ها و پارادایم روشی ارتباط عمیقی با تئوریها دارد، چرا كه تئوریها در نهایت از خلال همین روش‌ها و هماهنگ با آنها تولید می‌شوند.

فهرست برخی ازمطالب:

تحقیق با موضوع روش انسان‌شناسی ۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد
۳۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد

۳۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

فهرست برخی ازمطالب:

و از نشانه های خدا بر شما این است كه از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا به واسطه آن آرامش یابید . ((قران كریم ))

به طور یقین شیرین ترین حادثه ای كه در زندگی همه اتفاق می افتد ازدواج است و برای دختر و پسری كه با هم ازدواج می كنند پرداختن به وظایف همسری و جلب رضایت همسر از مهمترین مسائل است . ما در مجموعه حاضر سعی داریم به صورت ساده و مختنصر به موضوعاتی نظیر انتخاب همسر مناسب گذر از دوران نامزدی و عقد و همچنین تداوم زندگی زناشوئی با موفقیت و كامیابی اشاره نمائیم . اكثر افراد جامعه در طول زندگی به خصوص اوایل زندگی با مشكلات زیادی روبرو می شوند به خصوص مشكلات اقتصادی مثل نداشتن مسكن مخارج زندگی نداشتن شغل دائم و … . اما با این وجود بسیاری از اختلافات زوج ها و حتی بسیاری از طلاق ها به خاطر مسائل اقصادی نبوده است بلكه ندانستن راه و رسم زندگی و نشناختن همدیگر باعث این جداییها گردیده است .

هدف ما این است كه شما با ملاك های انتخاب همسر مناسب نحوه گذر از دوران عقد و اصول زندگی مشترك اشنا شوید و فضای زندگی را برای همدیگر ارام بخش كنید . با خواندن و بكار بردن این اصول و كمك گرفتن از مشاوران مسائل خانوادگی مطمئن هستیم به موفقیت هایی در زندگی خواهید رسید و احساس خوبی از انتخاب همسر خود و از كنار هم بودن خواهید داشت .

ضمن اینكه به شما می گوییم : مطالب این جزوات با یك بار خواندن ممكن است فراموش شوند و یا مدت زیادی طول بكشد تا بتوانید انها را بكار بگیرید پس این مطالب را بارها بخوانید تا فراموش نكنید و همچنین صبور باشید تا بتوانید آنها را در زندگی بكار گیرید و اگر باز هم مشكل داشتید با یك مشاوره یا روانشناس مسائل خود را در میان بگذارید .

امیدواریم با بكار بستن مواردی كه توصیه خواهد شد همیشه زندگی شما با سعادت و شادكامی همراه باشد .

راهكارهایی برای ایجاد روابط صمیمانه تر شوهر با زن

۱- به حرف های همسرتان گوش كنید و سئولاتی از او بپرسید .

۲- بكوشید بدون ارائه توصیه های نا خاسته به مدت ۲۰ دقیقه به حرف های او گوش كنید .

۳- سعی نكنید در قبال مشكلات او راه حل ارائه دهید در عوض با او هم فكری و همدلی كنید.

۴- علاوه بر مناسبت های ویژه در مواقع دیگر نیز برای تنوع به او شاخه گلی هدیه كنید .

۵- از قیافه و ظاهرش تعریف و تمجید كنید .

۶- وقتی ناراحت است به احساساتش احترام بگذارید .

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد ۳۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده
۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده

۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

نجات نسل آینده از غرق شدن در اقیانوس آدمهای بی غذا بی مدرسه بی خانه بی كار و بی هدف است

روزانه ۹۱۰ هزار نوزاد در دنیا متولد می شود و سالیانه ۹۰ میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود. بر اساس پیش بینی های بعمل آمده از سوی دفتر آمار جمعیت واشنگتن كه در سال ۱۹۹۳ انجام گرفته جمعیت جهانی در هر ۱۱ سال تقریبا ۱میلیارد نفر افزایش می یابد و در سال ۲۱۰۰ یعنی در پایان قرن آینده در سطح ۵/۱۲ میلیارد نفر تثبیت شده است.

در كشورهای توسعه یافته فعالیتهای پیگیر سرویس های تنظیم خانواده منجر به كاهش نرخ رشد كل جمعیت از ۲/ در سالهای ۱۹۶۰ به ۷/۱ % در حال حاضر شده است ولی با تمام این تلاشها در اكثر كشورهای توسعه نیافته خانواده ها امكانات و آگاهی كافی برای اقدام به روشهای ضد بارداری را ندارند. و به طور كلی در حال حاضر ۳۰۰ میلیون زوج در دنیا دسترسی به سرویسهای تنظیم خانواده ندارد.

چگونه حاملگی بوجود می آید

دستگاه تناسلی مرد: شامل غده پروستات- لوله های منی بر – بیضه- آلت دستگاه تناسلی زن : شامل تخمدان ها لوله های رحم رحم مهبل و دستگاه تناسلی خارجی می باشد.در حول و حوش روز چهاردهم طبق عادت ماهیانه یك تخمك از یكی از تخمدانها پرتاب می شود و این تخمك وارد لوله های رحم می شود برای اینكه تخمك تبدیل به تخم گردد باید مرد و زن با هم نزدیكی كنند و اسپرم مرد از طریق انزال وارد رحم زن می شود اسپرم خود را به تخمك رسانده و با آن لقاح می كند و تخم بوجود می آید تخم در مخاط رحم جایگزین می شود و پس از گذشت ۹ ماه تبدیل به جنین كامل می شود و به دنیا می آید. بشر برای تداوم حیات خود نیاز به تداوم نسل دارد همان چیزی كه اصطلاحاً تناسل یا تولید مثل نامیده می شود.

((تنظیم خانواده نجات خانواده و خانمان از سیل سرگردان جمعیت و حفظ كاشانه ای آرام برای فردای فرزندان امروز است)).

روشهای مختلف پیشگیری از بارداری

تاكنون روشهای گوناگون و متعددی برای پیشگیری از بارداری ابداع گردیده كه برخی از آنها به علت زیان آور یا خطرناك بودن بتدریج كنار رفته و فراموش شده اند.

آموزش روشهای ضدبارداری نقش اساسی در پیشبرد برنامه های تنظیم خانواده دارد .

روش های جلوگیری از بار داری عبارتند از :

۱-آمیزش ناپیوسته

۲-آمیزش انباشته

۳-آمیزش ساكسونی

۴-ژل ها وكرم های ضدحاملگی

۵-قرصهای ضد بارداری

۶-كاندوم (كاپوت)

۷-آی .یو. دی

۸-داروهای ضدبارداری كاشتنی (نو پلانت)

۹-بستن مجرای تناسلی مرد(وازكتومی)

فهرست برخی ازمطالب:

چگونه حاملگی بوجود می آید

روشهای مختلف پیشگیری از بارداری

روش های جلوگیری از بار داری عبارتند از :

-آمیزش ناپیوسته

۲-آمیزش انباشته

۳-آمیزش ساكسونی

۴-ژل ها وكرم های ضدحاملگی

۵-قرصهای ضد بارداری

۶-كاندوم (كاپوت)

۷-آی .یو. دی

۸-داروهای ضدبارداری كاشتنی (نو پلانت)

۹-بستن مجرای تناسلی مرد(وازكتومی)

۱۰-بستن لوله های رحم

۱۱-آمپولهای تزریقی

۱۲-دیافراگم های مهبلی

۱۳-شستشو

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده ۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
۵۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

۵۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

– ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

۲- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی كه زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

۱) استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان، و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی كه شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نكند و اجبار او به ایفاء هم ممكن نباشد.

۲) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

فهرست برخی ازمطالب:

جهیزیه

قابلیت صحی برای ازدواج

در موانع نكاح

در نكاح منقطع

در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر

در انحلال عقد نكاح

در طلاق مبحث اول- در كلیات

در اقسام طلاق

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم ۵۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی
۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی

۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

چكیده

تأكید اسلام بر لزوم به كار گرفتن اندیشه روشنگری و آگاهی بخشی و بیان حقایق برای رسیدن به اتحاد و محبت و مهرورزی نسبت به انسان ها و توجه كرامت آنها بر كسی پوشیده نیست زیرا كه فلسفه خلقت و آفرینش امید به لطف و رحمت الهی و كمال و سعادت است. قرآن برای دستیابی به سعادت است كه به اموری اشاره می كند كه می‌توان از آنها به عنوان عوامل بیرونی و درونی اتحاد و انسجام یاد كرد. از آنجایی كه روش و هدف واحد به عنوان اصلی ترین مؤلفه های اتحاد و اتفاق مطرح می باشد و امت و جامعه بی آن، تحقق وجود نمی یابد، قرآن مسئله پذیرش كامل دین اسلام را به عنوان مهمترین عامل اتحاد در انسجام برمی شمارد، قرآن از عدم پیوستگی درونی انسان‌ها به عنوان مانع مهم اتحاد نام می برد و از مردمان می خواهد تا با تزكیه نفس و پیروی اصول تقوی و تقویت هنجارهای اجتماعی اتحاد را در جامعه گسترش دهند. تأكید قرآن بر احسان، نیكوكاری و انفاق و دیگر رفتارهای پسندیده و معروف به عنوان تأكید بر عوامل اتحاد است در نهایت قرآن اعتصام چنگ زدن به ریسمان الهی،‌ نظارت و كنترل همگانی و توجه به نقاط مشترك را عامل مهمی برای رهایی از تفرقه و ایجاد اتحاد و انسجام برمی شمارد.

در این تحقیق سعی شده به عوامل دیگری كه در ایجاد اتحاد و انسجام مسلمانان مؤثر است پرداخته و اهمیت اتحاد جامعه مسلمانان و آثار اتحاد و همبستگی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه

دین اسلام منادی توحید و انسجام و وحدت و یگانگی است زیرا پیامبر اسلام از بعثبت تا وفات همواره در آموزش ها و تعالیم خود و در عمل، در جهت نفی تفرقه و اختلاف و تحكیم پایه های وحدت و همبستگی و اخوت و همدلی میان جامعه مسلمانان گام نهاده است. اتحاد و انسجام اسلامی در متن دین و محتوای تعالیم آسمانی قرآن و مكتب اسلام و همچنین در اعتقادات عمومی مسلمانان، جایگاه محكم و استواری دارد و در حد فریضه،‌ الزام آور و ضروری است. خداوند در آیات متعددی مسلمانان را به وحدت و انسجام و همبستگی سفارش نموده و از اختلاف باز می دارد: «و اعتصمو بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا» همگی به رشته دین خدا چنگ زده و راه های متفرق نروید.

بنابراین بزرگترین محور وحدت و انسجام، دستورات الهام بخش خداوند در قرآن كریم است كه به وسیله پیامبر اعظم (ص) به مسلمانان ابلاغ شده است. سرپیچی از دستورات خداوند شرك محسوب شده و مایه اختلاف و تفرقه می شود و علت اصلی تفرقه میان مسلمانان در عدم پیروی از دستورات الهام بخش الهی است. در عصر حاضر امام خمینی (ره) وحدت كلمه را ضروری ترین نیاز برای مسلمانان معرفی نموده است. سپس مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با حساسیت ویژه ای در طول سال های ولایت و رهبری خویش، خط مشی ها و نقطه نظرات كلیدی و راهبردی را جهت انسجام و وحدت مسلمانان بیان فرموده اند كه توانسته است به میزان بسیار تعیین كننده ای مخاطرات و توطئه ها و دسیسه های شوم استكبار جهانی را به حداقل كاهش دهد با توجه به گستردگی موضوع، بررسی تمام ابعاد موضوع در یك مقاله نمی گنجد. اما در این نوشته به دلیل رعایت اصل اختصار و همچنین كاربردی بودن بحث شمه ای از دیدگاه اسلام (قرآن، نهج البلاغه، نهج الفصاحه و غررالحكم) در ارتباط با اتحاد و انسجام اسلامی بررسی می شود.

فهرست برخی ازمطالب:

چكیده

مقدمه

اهداف تحقیق:

هدف كلی:

روش تحقیق:

تعریف اتحاد و وحدت

دین اسلام

قرآن

اهل بیت پیامبر (ص)

اتحاد و انسجام در نهج البلاغه

اهمیت اتحاد جامعه مسلمانان

آثار اتحاد و همبستگی:

علل شكست اتحاد و ایجاد تفرقه میان مسلمانان

عوامل وحدت آفرین دیگر

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی ۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان
۷۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان

۷۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

اگر بزرگسالانی خلاق و با قوة تخیل می‌خواهیم باید از سال‌‌های اولیة زندگی آن‌ها برای این كار برنامه‌ریزی كنیم. ما كودكان را برای زندگی تربیت می‌كنیم و هر خصوصیتی را كه در این سن در آنان تشویق كنیم با آنان می‌ماند. اگر خلاقیت و قوة تخیل آنان را تشویق نكنیم كودكان به بزرگسالانی خلاق بدل نمی‌شوند.

كار و فعالیت هنری كودكان در ایجاد فرصت‌هایی بمنظور ابراز خلاقیت اهمیت حیاتی دارد.

در نظر گرفتن تنوع وسایل و امكانات دار اتاق كودك به دلیل استفادة طولانی مدت از اهمیت بسیاری برخوردار است. كودكان به نقاشی و حجم‌سازی بسیار علاقه مندند و دوست دارند وسایلی را كه در اختیار دارند رنگی كنند، مثل نقاشی كردن روی دیوارهای اتاقشان. گاهی این مسئله باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در خانواده‌ها می‌شود: اما باید دقت كرد كه كودكان را از انجام این كار نهی نكنیم و فضای لازم را برای انجام این كار برای او فراهم كنیم.

تحقیقات نمایانگر آن است كه هوش و استعداد، خلق و خو و شخصیت، قدرت‌ها و مهارت‌ها در سال‌های اول زندگی شكل می‌گیرد. در مرحلة بعدی، رشد انسان بیشتر در جهت كمی است تا كیفی. لذا هر قدر محیط زندگانی كودك غنی‌تر، سالم‌تر و آگاهانه‌تر باشد، هوش كودك بیشتر و رفتار او متعادل‌تر خواهد بود و در اینجا ضرورت استفاده از فضای كار و فعالیت مناسب كه كودك را به سمت و سویی مناسب سوق دهد، ضروری به نظر می‌رسد.

شناسایی مشكل:

كودكان ظروف خالی نیستند. آن‌ها عقاید و افكار و آرزوهای خود را برای آفریدن دارند. مسئولیت ما این است كه مهارتهای فعلی كودكان و درك آن‌ها را رشد دهیم و با ایجاد فرصت‌های تازه این مهارت‌ها را گسترده‌تر كنیم تا نگرش‌ها، مهارت‌ها و دانش ‌آن‌ها در زمینة تجارب گسترده و وسیع‌تر رشد كند.

برای كمك به كودكان در جهت نیل به خلاق‌ترین مرحلة ممكن برای آنها كافی نیست مهارتها را به آنها آموزش دهیم یا فرصت‌هایی برایشان به وجود آوریم تا استعدادهایشان را گسترش دهند. همچنین كافی نیست عادات خوب كاركردن را به آنها بیاموزیم. باید به آن‌ها كمك كنیم تا نقاطی را كه علایق و مهارتهایشان منطبق می‌گردند یعنی محل تقاطع خلاقیت خود را تشخیص دهند.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

شناسایی مشكل:

تعیین هدف:

شرح مسئله:

محدودیت‌ها:

تحلیل نیاز:

بررسی مقدار نیاز به محصول:

هدف ایجاد نیاز در محصول:

پرورش حواس كودكان

خلاقیت و سازندگی در سنین پیش دبستانی:

پرورش خلاقیت از طریق هنر

فعالیت هنری:

رشد بازنمایی دو بعدی

رشد طراحی

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان ۷۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا
۱۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا

۱۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

انسان تقریباً موجود مركبی است كه تجزیه و تحلیل آن بآسانی صورت نمی گیرد و با تركیب و جسم ظاهری نمی توان نسبت بخصوصیاتی درونی او قضاوت نمود و تا كنون هم اسلوب و روش خاصی بدست نیامده كه ما بتوانیم مانند یك مسئله ریاضی تمام اعضاء و اجزاء و روابط او را با یكدیگر و مخصوصاً روابطی كه با دنیای خارج پیدا می كند تحت مطالعه قرار می دهیم.

در مورد انسان بسیاری از چیزهاست كه مختصراً بدون جواب می ماند، ما می دانیم كه همگی از تركیب انسان و بافته های اعصاب و عضلات و یك رشته تمایلات غرایز مخصوص بوجود آمده ایم اما روابط این تمایلات با سلولهای مغز جزء اسراری است كه تا كنون هیچ عالمی روانشناسی نتوانسته است كشف كند.

اگر بخواهیم حقیقت را بگوئیم این انسان غیر حقیقی كه ساخته و پرداخته تمدن امروزی است كاملاً شبیه به قصرهای مجلل است كه روی كارت نقاشی نشده و ساختگی تر از این انسان آن انسانی است كه روی تئوریهای غلط و تخیلات شاعرانه ماركس كه می خواست اجتماع آینده دنیا را بنا كند.

انسان دارای دو صورت است:

ما میل داریم همیشه زندگی كنیم و در عین این زندگی می خواهیم آزاد و مستقل باشیم، آن را از سایر موجودات جدا می دانیم، سعی و كوشش افراد انسان همین بوده است كه تا سر حد امكان مشكلات زندگی را آسان نماید و چندان توجهی به مسائل مشكل بدن انسان و نیروی مرموز روحی نداشته اند.

اندازه و شكل بدن انسان:

بدن انسان را می توان به نسبت یك اتمی كوچك و یك ستاره عظیم اندازه گرفت یعنی به نسبت اشیائی كه ما خود را با آن مقیاس می گیریم بدن انسان كوچك یا بزرگ جلوه می كند. در طول بدن انسان مساوی دویست هزار سلول و بافته های بدن یا معادل دو میلیونه میكروب های معمولی است بشرطی كه این سلولها با میكروبها را روی هم قرار بدهیم.

فهرست برخی ازمطالب:

انسان دارای دو صورت است: ۲

اندازه و شكل بدن انسان: ۳

طول عمر انسان: ۳

روابط بدن انسان با دنیای خارج: ۴

تجزیه و تحلیل بدن انسان: ۶

رمز موفقیت انسان: ۷

هنرهای زیبا جزء غرایز انسانی است: ۷

غریزه عرفانی: ۸

استعداد بدن انسان: ۱۰

انسان كیست: ۱۱

معانی مختلف انسان: ۱۲

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا ۱۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی

۲۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مطالب این مبحث بدین لحاظ دارای اهمیت است كه در پی آن مطالب مربوط به رشد جمعیت- اقتصاد شهر و نهایتاً تعداد جمعیت دانش آموزی شهر یزد بعنوان بخشی از كل جمعیت مطرح خواهد شد.
براساس آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یزد از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۶۲ جمعیت یزد دارای رشد سریع بوده است كه عواملی از قبیل توالد و مهاجرت در آن نقش مستقیم دارد.
برای مثال،تعداد متولدین سال ۱۳۶۱ شهرستان یزد برابر ۱۰۴۳۲ نفر بوده است كه اگر تنها متولدین همین سال را در نظر بگیریم،این گروه با اندكی كاهش در حال حاضر (سال ۱۳۷۶) بعنوان یك بخش كوچك از نسل جوان و نوجوان جامعه شهری مطرح می باشند.جداول آماری كه در صفحات بعد ارائه شده برآورد ووضعیت گروهای سنی را تا سال ۱۳۷۵ در شهر یزد را مشخص نمود.
آمار ارائه شده نشان می دهد كه شهر یزد بر خلاف برخی از شهرستانهای تابعه آن،دارای رشد جمعیتی مثبت بوده و این بیانگر آن است كه در دهة ۷۰ به بعد این شهر دارای جامعه ای جوان خواهد بود.

مطالب این مبحث بدین لحاظ دارای اهمیت است كه در پی آن مطالب مربوط به رشد جمعیت- اقتصاد شهر و نهایتاً تعداد جمعیت دانش آموزی شهر یزد بعنوان بخشی از كل جمعیت مطرح خواهد شد.براساس آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یزد از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۶۲ جمعیت یزد دارای رشد سریع بوده است كه عواملی از قبیل توالد و مهاجرت در آن نقش مستقیم دارد.برای مثال،تعداد متولدین سال ۱۳۶۱ شهرستان یزد برابر ۱۰۴۳۲ نفر بوده است كه اگر تنها متولدین همین سال را در نظر بگیریم،این گروه با اندكی كاهش در حال حاضر (سال ۱۳۷۶) بعنوان یك بخش كوچك از نسل جوان و نوجوان جامعه شهری مطرح می باشند.جداول آماری كه در صفحات بعد ارائه شده برآورد ووضعیت گروهای سنی را تا سال ۱۳۷۵ در شهر یزد را مشخص نمود.آمار ارائه شده نشان می دهد كه شهر یزد بر خلاف برخی از شهرستانهای تابعه آن،دارای رشد جمعیتی مثبت بوده و این بیانگر آن است كه در دهة ۷۰ به بعد این شهر دارای جامعه ای جوان خواهد بود.

فهرست برخی ازمطالب:

مطالعات جمعیتی

وضعیت اقتصادی یزد

– نحوه گذراندن اوقات فراغت

– کارکردهای فراغت

اوقات فراغت و انواع آن:

نتیجه بحث

انواع مراکز فرهنگی تربیتی:

مجموعه فرهنگی مذهبی:

كانونهای فرهنگی تربیتی در ایران:

كانونهای فرهنگی تربیتی پس از انقلاب اسلامی:

مراكز فرهنگی ترتبیتی شهر یزد

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی ۲۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد

۲۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

– رفتار بی اراده:
زمانی كه در خود احساس ضرورت برای انجام كاری بطور پیوسته دارید، چیزی بیش از یك عادت معمولی است. تكرار مداوم معمولاً تلاش برای كسب مجدد شادی و نشاط اولیه است زمانی كه تمایلات ایده آلیستی بر زندگی حاكم می شوند و انسان را درگیر مسائل جزئی وجود داشت نامربوط می كند. ممكن است نشانه هایی از اعتیاد در انسان باشد.
۲- كمبود ارداده:
یكی از علائم و نشانه های رشد و كمال این است كه بتوانیم برای رفتار هایمان حد و حدود تعیین كنیم اگر خیلی نسبت به عادت هایمان احساس وابستگی كنیم و برای مهار آن ها قدرتی وجود نداشته باشد، احتمالش زیاد است كه به آن رفتار اعتیاد پیدا كرده باشیم.
۳- شانه خالی كردن از قبول مسوولیت:
یكی از خصوصیت كه بین همه معتادین متداول است این است كه عادت خود را تقصیر دیگران می اندازند نادیده گرفتن اهمیت مسائل، دروغ گویی به خانواده و دوستان و سرپوش گذاشتن روی خطاها و اشتباهات، همه و همه نشانه های این است كه رفتار فرد، بی اراده و بی اختیار است.

– رفتار بی اراده:زمانی كه در خود احساس ضرورت برای انجام كاری بطور پیوسته دارید، چیزی بیش از یك عادت معمولی است. تكرار مداوم معمولاً تلاش برای كسب مجدد شادی و نشاط اولیه است زمانی كه تمایلات ایده آلیستی بر زندگی حاكم می شوند و انسان را درگیر مسائل جزئی وجود داشت نامربوط می كند. ممكن است نشانه هایی از اعتیاد در انسان باشد.۲- كمبود ارداده:یكی از علائم و نشانه های رشد و كمال این است كه بتوانیم برای رفتار هایمان حد و حدود تعیین كنیم اگر خیلی نسبت به عادت هایمان احساس وابستگی كنیم و برای مهار آن ها قدرتی وجود نداشته باشد، احتمالش زیاد است كه به آن رفتار اعتیاد پیدا كرده باشیم.۳- شانه خالی كردن از قبول مسوولیت:یكی از خصوصیت كه بین همه معتادین متداول است این است كه عادت خود را تقصیر دیگران می اندازند نادیده گرفتن اهمیت مسائل، دروغ گویی به خانواده و دوستان و سرپوش گذاشتن روی خطاها و اشتباهات، همه و همه نشانه های این است كه رفتار فرد، بی اراده و بی اختیار است.

فهرست برخی ازمطالب:

رفتار بی اراده:

۲- كمبود ارداده:

۳- شانه خالی كردن از قبول مسوولیت:

۴- جایگزینی برای عادت های ناپسند:

۵- تمایل به عادات ناپسند مختلف:

۶- اصلیت خانوادگی:

۷- عدم اطمینان:

آیا اعیتاد یك نوع بیماری است ؟

آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم:

مراحل اعتیاد

۱- مرحله آشنایی:

۲- مرحله شك و تردید:

۳- مرحله اعتیاد واقعی:

آموزش مهارتهای پیشگیری از اعتیاد

– الگوی مقابله با مشكلات:

۲- الگوهای اجتماعی:

پیشنهادات تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشینه تاریخی تحقیق

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد ۲۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان

۱۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه
زندگی اجتماعی انسان تحت حاكمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی كه انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌كنند، پیروی نمی‌كردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.
از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند كه جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند كه از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممكن است كه در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست كه تلقی منفی از یك پدیده اجتماعی در همه جوامع یكسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت كه وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یك جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یك پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یكسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یك تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.
اعتیاد به مواد مخدر یكی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است كه بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌كند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست كه سمینارها و كنفرانس‌هایی با شركت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشكیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند. ولی از آنجا كه در فكر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌كند. این است كه می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد

مقدمهزندگی اجتماعی انسان تحت حاكمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی كه انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌كنند، پیروی نمی‌كردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند كه جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند كه از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممكن است كه در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست كه تلقی منفی از یك پدیده اجتماعی در همه جوامع یكسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت كه وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یك جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یك پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یكسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یك تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.اعتیاد به مواد مخدر یكی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است كه بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌كند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست كه سمینارها و كنفرانس‌هایی با شركت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشكیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند. ولی از آنجا كه در فكر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌كند. این است كه می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

بیان مسئله

۱) جامعه پذیری ناقص

۲) انحراف آموختنی است

۳) نارسائیهای فرهنگی و ساختار اجتماعی

مهمترین نظریات انحرافات

۱- نظریة بی‌هنجاری

۲- نظریه تضاد:

۳- نظریه پیوند افتراقی

۱- رفتار تبهكارانه:

۲- فراگیرید رفتار مجرمانه:

۴- نظریه برچسب (انگ زنی)

۵- نظریه ناهماهنگی

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان ۱۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود
۸۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود

۸۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

یكی از مسائلی كه پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندركاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است كه در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد كه از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی كه بستر مطلوبی است برای جریان نیكوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهكاری اجتماعی، بدون تردید زمانی كه از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در كتاب زندگی كه نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.

شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیكار كاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفكر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در كشورهای صنعتی بیش از دیگر كشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند كه تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حركت است.

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

هدف كلی

هدف خاص

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرض ها یا سؤالهای ویژه تحقیق

تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات

فصل دوم

مقدمه

بخش اول: ادبیات تحقیق

اوقات فراعت از دیدگاه دانشمندان

تحولات تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود ۸۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت

۳۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه

نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت در واقعه تنباكو از درخشانترین صفحات تاریخ سیاسی معاصر ایران به شمار می‌رود و بیشتر مشروطه نویسان به دو جهت آن را مبداء و پیش درآمد انقلاب مشروطیت شمرده‌اند:

اولی اینكه مردم تا آن زمان مرعوب دولت بودند و خود را در مقابل اقتدارات دولت استبدادی و شاه زبون و ناتوان تصور می كردند ولی به واسطة كامیابی در انقلاب انحصار تنباكو جرأت و جسارت پیدا كرده و فهمیدند در مقابل ارادة شاه و دولت می توان پایداری كرد و با یك قیام عمومی ممكن است منافع خود را حفظ كنند و شاه را كه صاحب اختیار كل و حاكم بر تقدیرات ملت است، مجبور به تسلیم نمایند و این فكر و اندیشه، تخمی از كامیابی در دل‌ها كاشت و در مقابل تسلیم و رضا در پیشگاه زور و قلدوری ، روح مقاومت و پایداری به وجود آورد. و دوم اینكه چون این نهضت عمومی بنا بر احكام علمای روحانی در سر تا سر ایران بر پا شد و با كامیابی آنها خاتمه یافت اقتدار زیادی نصیب آنان گردید و شاه و درباریان كه شكست خورده از این مبارزه بیرون آمدند بیش از پیش مرعوب نفوذ و قدرت روحانیت شدند و طبعاً نهضت مشروطیت هم كه به دستیاری عده‌ای از علما بزرگ و مرجع تقلید بر پا گشت قدرتیكه در نتیجة‌ انقلاب انحصار دخانیات نصیب روحانیون شده بود و اقتداریكه پس از آن واقعه بدست آورده بودند كمك شایانی در پیشرفت نهضت مشروطه و برقراری حكومت ملی نمود.

فهرست برخی ازمطالب:

– مقدمه
۲- واگذاری امتیاز
۳- مفاد امتیاز
۴- مخالفین با قرارداد تالبوت
۵- كارگزاران كمپانی در شهرهای مختلف:
فارس
تبریز
اصفهان
مشهد
تهران
۶- آیت الله میرزای شیرازی و حكم تحریم
۷- واكنش دولت در برابر حكم تحریم
۸- آثار و نتایج نهضت تنباكو:
– افزایش قدرت علما
– بالا رفتن اعتماد به نفس مردم (بیداری ایرانیان و زمینه‌ای برای

– مقدمه
۲- واگذاری امتیاز
۳- مفاد امتیاز
۴- مخالفین با قرارداد تالبوت
۵- كارگزاران كمپانی در شهرهای مختلف:
فارستبریزاصفهانمشهدتهران۶- آیت الله میرزای شیرازی و حكم تحریم

۷- واكنش دولت در برابر حكم تحریم

۸- آثار و نتایج نهضت تنباكو:- افزایش قدرت علما- بالا رفتن اعتماد به نفس مردم (بیداری ایرانیان و زمینه‌ای برای

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت ۳۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انقلاب

تحقیق با موضوع انقلاب

تحقیق با موضوع انقلاب

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع انقلاب

۴۴صفحه قالب ورد قالب ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

از روزی كه پیامبر اكرم (ص)، علی (ع) و شیعیانش را گروه رستگاران نامید و ابوذر، سلمان، عمار، مقداد، و دیگر یاران پیامبر(ص) و همچنین مبارزترین و انقلابی ترین مجاهدان اسلام چون حجربن عدی، صعصه بن صوحان، مالك اشتر، عدی بن حاتم، برای نخستین بار به نام شیعه شهرت یافتند تشیع با خاطرات و تجربیات پرباری از مقاومت، مبارزه، قیام و شهادت آمیخته شد و بعنوان یك مكتب انقلابی، پرچم رسالت خونبار جهاد را در برابر ظلم، خودكامگی و فساد به دوش گرفت. تاریخ شیعه آكنده از مبارزة مداوم و بی امان و نهضتها قیام ها بر علیه حكام خودكامه و ظالم است. شیعه هیچ گاه در طول تاریخ سنگر مبارزه را ترك نكرده است و همواره شعار عدالت و امامت را به عنوان اصیلترین پیام وحی بدوش كشیده است و تا محقق نهایی این دو اصل، مبارزه با همة قدرتهای مانع و حكومتهای ظالم و براندازی هر نوع ستم اجتمایی را فرض، و بخش اجتناب ناپذیر ایمان دانسته است. مورخ و دانشمند معروف اهل تسنن «الوی» در این مورد می گوید: « شیعه نخستین كسانی هستند كه تفكر انقلابی و پرچم قیام را در اسلام بر ضد طفیان بدوش كشیدند و همواره نظریات شیعه روح انقلاب را با خود همراه داشت. عقیده به امامت كه شیعه بدان سخت ایمان داشت. آنها را به انتقاد و اعتراض نسبت به هیئتهای حاكمه و بالاخره به جبهه گیری در برابر آنها وا می داشت و این حقیقت در سراسر تاریخ شیعه مشهور است. بعقیده‌ی آنها ( شیعه) هر حكومتی غاضب و ظالم است، بهر شكل و در هر قالبی كه باشد مگر آنكه امام معصول یا نایب آن زمان حكومت را در دست گیرد. به همین دلیل بود كه شیعه در تاریخ بطور مداوم در یك جریان انقلابی مستمر بسر می بردند، نه آرام می گرفتند و نه آن را رها می كردند»

فصل اول

اقدامات شاه و اطرافیان او

اعلان سركوب از طرف رژیم

نطق یاوه گویانة شاه در ۲۳ اسفند ۱۳۴۱، در پایگاه وحدتی دزفول، پرده از چهره فریبكارانة رژیم برداشت. و شاه خائن رسماً با روحانیت و رهبری نهضت اعلام جنگ نمود و مخالفان را به مرگ تهدید كرد. اعلام موضوع سركوب از طرف شاه كه در حقیقت پاسخ به اعلامیة مستدل آیات و مراجع قم بود. موجی از بگیر و به بزور اسارت و زندان و شكنجه و تبعید و محدودیت های غیر قانونی در سراسر كشور بوجود آورد و خود موجب اوجگیری بیشتر مبارزه گردید. امام با نزدیك شدن عید نوروز ۱۳۴۲، طی یك سلسله نامه ها و پیامها خطاب به علمای اعلام و حجج اسلام، عید نوروز را اعلام نمود ؟؟ حوز و علما را به عنوان تسلیت به امام عصر عجل الله مقامی فرجه الشریف قرار داد و تأكید فرمود علما با استفاده از این رویه مردم را به مصیبتهای وارده به اسلام و مسلمین متوجه نمایند و ضمنن اخطار شدید الحن به دولت خواستار بركناری دولت مستبد شد. علمای تهران به پیروی از خواستة رهبر نهضت، عید ۱۳۴۲را عزا اعلام نمودند و به هنگام خاموشی چراغهای حرم در قم كه به علامت تحویل سال انجام گرفت، اعلامیه ها و ؟؟ فضای صحن و حرم را سفید پوش كرد، و ؟؟ های ساواك نتوانستند در برابر این ابتكار عمل آگاهی بخش، عكس العملی نشان دهند

سیاست تضعیف مذهب

در فاصله سالهای ۱۹۴۱- ۱۹۲۵ كاملاً آشكار شد كه می توان عشایر را شكست داد و دریك برهه‌ی زمانی معین به نابودی كشاند همان گونه كه طعم كوتاه زندی سكنی نشینی اجباری سبب گردید كه تعداد آنان از لحاظ مرگ و میر بر اثر بیماری به گونه چشم گیری كاهش یابد. هم چنین آشكار شد كه بازرگانان و اشراف برای حفظ منافع شخصی خود ندای مخالفتشان را خاموش خواهند كرد اما ملاها ( روحانیون) باقی مانده بودند با قدرتی كه كمتر محسوس بود و جامعه زیر نفوذ ( معنوی) آنان قرار داشت وظیفه آنانه به عنوان تفسیر كنندگان شریعت به این معنا بود كه آنان می بایست به حیاتی ترین اعمال بشری یعین ازدواج، طلاق، شهادت، سند استیفای دین از ملك رهنی انتقال املاك و قرار دادهای بازرگانی اعتبار بخشد. دو نظام قانونی مجاز شناخته شدند: قوانین شرعی كه حكمفرما بر اموری مانند احوال شخصیه بود. قوانین عرفی كه جنبه‌ی غیر مذهبی داشتند و قرار بود بر امور دولیت به كار برده شوند البته به دلیل بی ثباتی كشور در سال های اخیر قوانین شرعی از تمامی اقتدارات قانونی برخوردار شده وگسترش قوانین عرفی متوقف گردیده است. براثر این وضعیت مقامات حقوقی كاملا با ضوابط شرعی پیوند خورده اند از این رو منزوی كردن روحانیون و شكست دادن آنها بسیار دشوار شده است مخالفان قوانین شرعی ناگزیر بودند كه ابتدا یك نظام حقوقی را جانشین آن سازند سپس به متزلزل كردن ركن مذهب بپردازند. رضا شاه نیز همین كار را كرد. در حالی كه در نظر بود آموزش و پرورش غیر مذهبی و تبلیغات ملی گرایانه كه ایران پیش از اسلام نمونه آن بود برای سست كردن وفاداری مذهبی مردم به نهاد روحانیت به كار گرفته شوند اما این سیاست هنگامی می توانست كامیاب شود كه عمر آن بیشتر از نظم نوین رضاشاهی باشد این سیاست با احساسات خصمانه مردم نسبت به هنر گرایی رضاشاه روبهرو شد در حالی كه پادشاهی سلسله هخامنشی به زمانهای بسیار دور تعلق داشت. آزادی حاصل از گردش به اسلام از نظر نگاه تاریخی نزدیك تر می نمود.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه
فصل اول: اقدامات شاه و اطرافیان او
اعلان سركوب از طرف رژیم
سیاست تضعیف مذهب
رفع حجاب از زنان
فروش زمین های دولتی به مردم و رونق زمین بازی
پیدایش طبقات اجتماعی جدید
تغییر نظام آموزش و پرورش
رویارویی روحانیت با زمینه ی آموزش و پرورش
دستگیری امام وقیام خونین پانزده خرداد
فصل دوم: هویت و اوضاع ایران
هویت ایران در مقابل غرب گرایی
اوضاع اقتصادی ایران در دوران رضا شاه
بازگشت به قدرت مطلقه شاه
فصل سوم: آغاز انقلاب

مقدمه
فصل اول: اقدامات شاه و اطرافیان او
اعلان سركوب از طرف رژیم
سیاست تضعیف مذهبرفع حجاب از زنانفروش زمین های دولتی به مردم و رونق زمین بازی
پیدایش طبقات اجتماعی جدیدتغییر نظام آموزش و پرورش
رویارویی روحانیت با زمینه ی آموزش و پرورشدستگیری امام وقیام خونین پانزده خرداد
فصل دوم: هویت و اوضاع ایرانهویت ایران در مقابل غرب گراییاوضاع اقتصادی ایران در دوران رضا شاه
بازگشت به قدرت مطلقه شاهفصل سوم: آغاز انقلاب

تحقیق با موضوع انقلاب ۴۴صفحه قالب ورد قالب ویرایش

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای 28 مرداد

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد
۶۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد

۶۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

روشنفكران:

مؤثرترین قشر بر ایده‌ها و گرایشات دانشجویان، روشنفكران می‌باشند. به عبارت بهتر یكی از گروه‌هایی كه همواره هدف گروه‌های روشنفكری قرار گرفته‌اند دانشجویان می‌باشند.

در دوران دهه ۱۳۲۰ روشنفكران خصائص رادیكال پیدا می‌كنند و مبارزات ضد استعماری اوج می‌گیرد. در این دهه به دلیل امكان فعالیت‌های باز سیاسی دانشجویان ایرانی به احزاب سیاسی و روشنفكران ملی و چپ (جبهه ملی و حزب توده) گرایش دارند.

پس از كودتای ۲۸ مرداد به دلیل مدرنیسم آمرانه پهلوی، روشنفكران ایرانی به سوی فرهنگ ضد تجدد گام بر می‌دارند و در دهه ۴۰ و ۵۰ این مبارزات به اوج خود می‌رسد.

طیف ملی گرایان به دلیل مطرح شدن به عنوان ایدئولوژی رسمی شاهنشاهی و طیف چپ به دلیل اینكه تجلی فرهنگ ما دیگرایانه است، در میان دانشجویان و مردم مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. در عوض گرایش دینی شدید در میان دانشجویان و نقش شریعتی در پل زدن بین دانشجویان و توده مردم، زمینه را برای افزایش نفوذ اندیشه‌های مذهبی فراهم می‌كند.

دورة پیش از انقلاب، جامعه روشنفكری ایران، تنها مانع برای تولیدات فكری و فرهنگی خود را دخالت دولت محدود بودن آزادی می‌دانستند

فهرست برخی ازمطالب:

روشنفكران:

جناح چپ سنتی:

جناح راست سنتی:

جناح راست مدرن:

جناح راست سنتی افراطی (رسا):

جناح چپ مدرن:

جناح روشنفكر تلفیقی:

نسبت و ارتباط نیروهای سیاسی با جنبش دانشجویی سالهای ۷۶-۱۳۵۷

مقالات:

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد ۶۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدگاههای مختلف

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدگاههای مختلف

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدگاههای مختلف

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدكاههای مختلف
۲۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدكاههای مختلف

۲۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

تاثیر امیل دوركیم بر انسان‌شناسی

در تاریخ انسان شناسی سه شاخه بزرگ قابل تشخیص هستند: نخست انسان‌شناسی فرانسوی با اندیشمندانی چون امیل دوركیم، مارسل موس و لوی ـ برول. این شاخه به شدت از علوم طبیعی و فلسفه به ویژه از آگوست كنت متاثر بود. دوم، انسان‌شناسی امریكایی بود كه از ابتلا بر مفهوم فرهنگ پای می‌فشرد و از معان ابتلا انسان شناسی فرهنگی نام گرفت و بنیانگذاران اصلی آن (پس از لوئین هنری مورگان) فرانتس بوآس و شاگردان ؟؟ بودند. سوم، انسان شناسی بریتانیا كه تاكید آن به مفهوم جامعه در برابر فرهنگ بود. هر چند بنیانگذاران انسان شناسی بریتانیا برونیسلا و مالینوفسكی وارد طیف براون هر دو اندیشمند كاركرد گرا بودند [رادگیف ـ بحاون به شدت از دوركیم متاثر بود]، اما گسست مشخصی بین آنها وجود داشت. (فكوسی، ۱۳۸۱: ۱۷۵و۱۷۴)

با توجه به این مطلب می‌توان گفت كه دوركیم در تاریخ انسان‌شناسی و نیز بنیانگذاری این رشته سهم بسیار مهمی داشته است، چرا كه وی در دو شاخه از انسان شناسی، یعنی انسان‌شناسی فرانسوی و انسان شناسی بریتانیا، نقش بسزایی داشته است.

امیل دوركیم را می‌توان چه در منشا انسان شناسی فرانسوی و انسان‌ شناسی بریتانیا، نقش بسزایی داشته است.

امیل دوركیم را می‌توان چه منشا انسان شناسی علمی جدید و چه در منشا جامعه شناسی جدید قرار داد. در واقع به باور دوركیم، جامعه شناسی علمی گسترده بود كه مطالعه مقام جوامع را شامل می‌شد و مردم شناسی به اعتقاد و تنها یكی از شاخه‌های جامعه شناسی به حساب می‌آمد. در حالی كه مردم نگاری به نظر دوركیم، مجموعه‌ای از روش‌های میدانی بود كه به تنهایی اعتبار زیادی ندارند. می‌توانیم او را از بنیانگذاران و نظریه پردازان‌ اصلی مردم نگاری به نظر دوركیم، مجموعه‌ای از روش‌های میدانی بود كه به تنهایی اعتبار زیادی ندارند. می‌توانیم او را از بنیانگذاران و نظریه پردازان‌های اصلی كاركردگرایی بدانیم. كاركردگرایی وی به خصوص از طرق رابطه عمیق وی با سنت اثبات گرایی آگوست كنت، كه در روش شناسی دوركیمی منعكس شده است، دیده، می‌شود. (همان، ۱۴۰)

فهرست برخی ازمطالب:

دوركیم، مالینوفسكی و رادكیف ـ براون

مطالعه دینی دوركیم

– تأثیر رابرتسون اسمیت بر رهیافت مذهبی دوركیم

– هدف دوركیم در كتاب صوربنیانی حیات دینی

– اهمیت تاریخ در بررسی امر دین

– تعریف دینی

– اعتقادهای دینی

– باورهای دینی

– جادو و دین

– جان پرستی

– طبیعت پرستی

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدكاههای مختلف ۲۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش