سوال زیست شناسی نوبت دوم تیزهوشان پایه هشتم

سوال زیست شناسی نوبت دوم تیزهوشان پایه هشتم

سوال زیست شناسی نوبت دوم تیزهوشان پایه هشتم

این فایل شامل سوال زیست و زمین نوبت دوم تیزهوشان پایه هشتم با فرمت ورد می باشد. این سوالات شامل سوال جای خالی ،تستی ،کامل کردنی و شکل می باشدامیدوارم مفید واقع شود.