دانلود کتاب اربعین ختوم

دانلود کتاب اربعین ختوم

دانلود کتاب اربعین ختوم

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر می باشد ختم اول: نجات برای گرفتاری ختم دوم: برای قضاء حوائج ختم سوم: بجهت مطالب مهمه و دفع اعداء ختم چهارم: برای کسی که به ورطه ای افتد که تدبیری نباشد ختم پنجم: برای ذهاب هم و غم ختم ششم:برای حاجت ختم هفتم: بجهت دفع دشمن ختم هشتم: برای گرفتن هر مطلبی که محال باشد ختم نهم: در شدائد و رفع تنگیها ختم دهم: بجهت خوف از صاحب کار ختم یازدهم: بجهت عزت و وسعت و محبت ختم دوازدهم: بجهت حاجت و ضیق معاش و غیر ذلک

دانلود کتاب ۴۰ اسم ادریسی

دانلود کتاب ۴۰ اسم ادریسی

دانلود کتاب ۴۰ اسم ادریسی

کتاب چهل اسم از ادریسی و خواص اذکار و تکرار آنان توضیحات کتاب : چهل ختم چهل نام الهی که خواص بی نظیری دارد . هر چه خدای آفریده است همه فرمانبردار این اسماء اند و شیخ هرگز این اسماء از خود جدا نکرد و پیوسته در خواندن مواظبت نمود و چندین عجایب و غرایب از قوت این اسماء به خلوت بدید و از آن جمله فرمود که هر کس در خواندن این اسماء مداومت نماید دل و جانش روشن شود . اسرار غیب بر او کشف میشود چنان چه از ضمایر جمله مخلوقات به او خبر دهند . خاصیت اذکار آمده در این کتاب بسیار عجیب می باشد .

نسخه های دریافت حاجات و رفع مشکلات

نسخه های دریافت حاجات و رفع مشکلات

نسخه های دریافت حاجات و رفع مشکلات

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر می باشد. دعای تقرب به خداوند متعال دعای طلب امور مهم نماز حاجت در روز شنبه دعایی بسیار مهم و کارگشا از پیامبر اکرم(ص) دعای عاقبت بخیری دعایی مهم از امام زمان برای برآورده شدن حاجات دعای توسل به امام زمان برای رفع گرفتاری ها دعای طلب خیر در سجده ختم آیه قل اللهم برای برآورده شدن

کلیدهای گشایش

کلیدهای گشایش

کلیدهای گشایش

مجموعه ای از دعاها و آیات برای گشایش کارها-این کتاب شامل اوراد و اذکار مذهبی است که شامل دعاهایی به منظور معالجه ترس، حفظ و نگهداری از دشمن، خلاصی از آزار و اذیت ارواح، دیدن خوابهای خوب، تقویت حافظه و… میباشد