پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – ۲۶ اسلاید

پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – ۲۶ اسلاید


پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – ۲۶ اسلاید پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – ۲۶ اسلاید پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – ۲۶ اسلاید پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – ۲۶ اسلاید  جهت انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه غالبا از یک نمونه با مقادیر مشخص از آنالیتهای مورد نیاز (نمونه کنترل) استفاده می شود:     1- سرم کنترل: Randox و …   _ بصورت تجاری موجود هستند    _ مقادیر هر آنالیت بصورت میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند   _ با اطمینان بیشتری می توان با آنها کار کرد   _ براحتی تهیه شده و معمولا قیمت مناسبی دارند پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – ۲۶ اسلاید   پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه – ۲۶ اسلاید     2- Pooled Serum :   _ بایستی توسط آزمایشگاه تهیه شود   _ مقادیر آنالیتهای مختلف توسط آزمایشگاه محاسبه شده و لذا ممکن است دقت کافی   نداشته باشد   _ تهیه آن مشکل است   3- محدوده نرمال ( Average of Normal, Normal Range ):   _ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا می …

پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی – ۶۸ اسلاید

پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی – ۶۸ اسلاید


پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید •مقدمه امروزه گزارش های آزمایشگاه های بالینی کمک شایانی به پزشکان و متخصصان در تشخیص بیماری ها و به دنبال آن مداوای بیماران می نماید. بنابراین لازم است که این گزارش ها با صحت و دقت بالائی به دست پزشکان برسد و یا به عبارت دیگر نتایج بیماران باید به مقادیر واقعی بسیار نزدیک باشد تا پزشکان بتوانند بر اساس این نتایج تصمیم گیری صحیح و مناسب در مور د بی پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید پاورپوینت کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی-  68 اسلاید ماران داشته باشند. …

پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – ۴۸ اسلاید

پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – ۴۸ اسلاید


پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – ۴۸ اسلاید پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – ۴۸ اسلاید پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – ۴۸ اسلاید پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار – ۴۸ اسلاید Ú مفاهيم پايه اي ب)تعريف كيفيت    جارن و گراينا سال ۱۹۸۰ :                                                     « مناسبت در بكارگيري »                                   ايزو ۸۴۰۲ سال ۱۹۸۶ :                           &n …

پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید

پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید


پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید قوانین اصلی زبان SAS q هر گزاره SAS باید به یک نقطه ویرگول ( ; ) ختم شود. q در صورتیکه داده ها در برنامه وارد می شوند، لازم نیست در پایان هر خط آنها از نقطه ویرگول استفاده شود. q در یک خط می‌توان چند گزاره را نوشت که با نقطه ویرگول از هم جدا شده‌اند. q SAS به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست و می توانید از هر دو نوع حروف و یا مخلوطی از آنها استفاده نمایید. q کلمات گزاره ها را باید با ایجاد فاصله هایی از یکدیگر جدا نمود. پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS – هفتاد و پنج اسلاید …

پاورپوینت کنترل کيفی داخلی – ۳۲ اسلاید

پاورپوینت کنترل کيفی داخلی – ۳۲ اسلاید


پاورپوینت کنترل کيفی داخلی – ۳۲ اسلاید پاورپوینت کنترل کيفی داخلی – ۳۲ اسلاید              تعدادی از اسلایدها به انگلیسی می باشد پاورپوینت کنترل کيفی داخلی – ۳۲ اسلاید پاورپوینت کنترل کيفی داخلی – ۳۲ اسلاید خطای مجاز چيست؟ ميزانی از خطا که بروز آن در آزمايشگاه قابل قبول بوده و پزشک می بايست تشخيص خود را با در نظر داشتن آن بنا نمايد. خطای مجاز بايد به اندازه ای باشد که باعث خطای تشخيصی نشودپاورپوینت کنترل کيفی داخلی – ۳۲ اسلاید …

پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه ۹۵ اسلاید

پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه ۹۵ اسلاید


پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید مقدمه و اهمیت مطالعه اهداف تحقیق مروری بر تحقیقات شناخت حوزه انتخاب آنالیز چند متغیره آنالیز خوشه ای آنالیز مولفه های اصلی بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب کاربرد تکنیکهای آماری تحلیل چند متغیره  در ارزیابی کیفیت آب رودخانه پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید   پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید …

پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید

پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید


پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید خصوصيات يک متغير ۱- نام متغير (صفت مورد مطالعه): سن، جنس، گلوکوز، هموگلوبین، … ۲- نوع متغير:   الف. کيفی- اسمی ( String, Categorical )   ب. کمی ( Numerical ):   فاصله ای ( Interval ): فاقد صفر واقعی مثل درجه حرارت (صفر به معنای عدم وجود کميت نميباشد و نسبت مقادير به يکديگر واقعی نيست يعنی °C 20 چهار برابر °C 5 نيست) پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید   پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید     نسبی ( Ratio ): دارای صفر واقعی مثل طول   پيوسته (حقيقی، Continuous ): بین هردو مقدار مقدار دیگری وجود دارد،مثل طول و وزن   گسسته (صحيح، Discrete ): بین دو مقدار متوالی مقدار دیگری موجود نیست، مثل تعداد فرزندان  3- نقش متغير:   الف. مستقل (علت)   ب. وابسته (معلول) ۴- واحد متغير: مثل متر و … پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید &nbsp …

پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید •توزيع نمونه برداري •اگر از يك جامعه ٧٠ ميليون نفري نمونه ‌ هاي ١ ٠٠٠ نفري بگيريم و ميانگين فشار خون سيستولي افراد هر نمونه را تعيين كنيم، اين ميانگين ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود. •اين ميانگين ها لزوماً با ميانگين كل جامعه ي ٧٠ ميليون نفري نيز برابر نيستند. •اگر اين نمونه برداري را بار ها تكرار كنيم، مي ‌ توان براي اين ميانگين ها هم يك نمودار توزيع رسم كرد. به چنين نموداري اصطلاحاً «نمودار توزيع ميانگين ‌ ها» يا «نمودار توزيع نمونه ‌ برداري» گفته می شود. پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – ۲۰ اسلاید …

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت – ۳۰۸ اسلاید

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت – ۳۰۸ اسلاید


پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت  – 308 اسلاید پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت  – 308 اسلاید پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت  – 308 اسلاید پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت  – 308 اسلاید مقیاس فاصله ای اگر در مقیاس ترتیبی ، فاصله بین اعداد یا طبقات از یک نظم خاصی پیروی نماید ( فواصل یکسان باشند) محققان از مقیاس فاصله ای برای اندازه گیری متغیرها استفاده می نمایند پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت  – 308 اسلاید پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت  – 308 اسلاید فرضیه های ناپارامتریک فرضیه هایی هستند که متغیرهای موجود در آنها دارای مقیاس اسمی یا رتبه ای می باشند یا این که بر اساس شواهد موجود ، محققان نمی توانند فرض نرمال بودن جامعه ( نمونه ) را بپذیرند پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت  – 308 اسلاید   پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت  – 308 اسلاید   …

پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – ۱۲۸ اسلاید

پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – ۱۲۸ اسلاید


پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – ۱۲۸ اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – ۱۲۸ اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – ۱۲۸ اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – ۱۲۸ اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – ۱۲۸ اسلاید همه سیستمهایی که در بخشهای قبلی این کتاب مورد بررسی قرارگرفت، ازذرات غیر برهمکنشی تشکیل شده اند که برای سیستم های واقعی با محدودیت هایی مواجهند. برای آنکه بین تجربه وتئوری تماسی برقرار کنیم، می بایست به محاسبه برهمکنش های صورت گرفته بین ذرات سیستم بپردازیم. کار رابا یک سیستم گازی شامل    ذره تک اتمی که از قواعد کلاسیک    پیروی میکند، شروع می کنیم که انرژی پتانسیل آن جمع روی پتانسیل برهمکنش دو ذره ای       است. هامیلتونی این سیستم عبارت است از : پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های برهمکنشی روش بسط های خوشه ای – ۱۲۸ اسلاید پاورپوینت مکانیک آماری سیستم های …

پاورپوینت (فوق العاده تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل)۵۵ اسلاید

پاورپوینت (فوق العاده تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل)۵۵ اسلاید


عزیزان این پاورپوینت از زیر شاخه های زیست شناسی و با موضوع  تولید مثل و تشکیلات کندوی  زنبور عسل است. ۵۵ اسلاید هستش . اسلاید بسم الله الرحمن الرحیم و اسلاید پایان بسیار زیبا هم داره.  بسیار زیبا و جذاب و حاوی گیف ها و بکگراند هایی هست که به جذاب تر شدن ارائه شما کمک بیشتری می کنه.  حتی اگه نوشته ها هم به کارتون نیومد؛ شما می تونید از اسلاید هایی که ساختیم استفاده کنید 🙂 با خرید آنلاین از فروشگاه ما کلی صرفه جویی می کنید! چطور؟ اگر همین پاورپوینت رو سفارش بدین، حداقل ۵۰ هزارتومان هزینه تون میشه و ممکنه خیلی هم روش کار نکنند و جذاب نباشه 🙁   توجه کنید که این محصول اختصاصی فروشگاه ما هستش. در ادامه موضوعات اراده شده در پاورپوینت را مشاهده کنید: بکرزایی دید کلی بکرزایی در چه جاندارانی رخ می ‌ دهد؟ بکرزایی طبیعی بکرزایی مصنوعی بکرزایی در روتیفرها تولید مثل و تشکیلات کندوی زنبور عسل  ملکه الف) پرورش ملکه ب ) ملکه باکره ج) تخمگذاری د) تولید مثل به طریق بکرزایی ه ) دیدن ملکه و) وارد کردن ملکه تازه به …

دانلود حل المسائل کتاب آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه، شارون مایرز، کینگ یی، والپل Myers , Ye , Walpole

دانلود حل المسائل کتاب آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه، شارون مایرز، کینگ یی، والپل Myers , Ye , Walpole

دانلود حل المسائل کتاب آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه، شارون مایرز، کینگ یی، والپل Myers  , Ye , Walpole       عنوان لاتین:    Probability & Statistics for Engineers & Scientists Instructors Solution Manual ONLY نویسندگان:   شارون مایرز، کینگ یی،  والپل    Sharon Myers  ,  Keying Ye ,  Walpole فرمت:    pdf تایپی، آماده پرینت   تعداد صفحات:  285 تعداد فصول: 18 فصل   ویرایش:۸  زبان اصلی    این حل المسائل خیلی با ارزش و  کیفیت عالی می باشد و توسط اساتید دانشگاههای معتبر دنیا نوشته شده است. برای خرید این فایل ارزشمند از قسمت زیر اقدام فرمایید: …

دانلود حل المسائل کتاب فیزیک دانشگاهی هیو یانگ، راجر فریدمن Hugh D. Young , Roger A. Freedman

دانلود حل المسائل کتاب فیزیک دانشگاهی هیو یانگ، راجر فریدمن Hugh D. Young , Roger A. Freedman

دانلود حل المسائل کتاب فیزیک دانشگاهی هیو یانگ، راجر فریدمن  Hugh D. Young , Roger A. Freedman       عنوان لاتین:    Sears and Zemansky’s University Physics with Modern Physics  Solutions Manual نویسندگان:   هیو یانگ، راجر فریدمن   Hugh D. Young , Roger A. Freedman فرمت:    pdf تایپی، آماده پرینت   تعداد صفحات:  1406 تعداد فصول: 44 فصل   ویرایش:۱۳ زبان اصلی    این حل المسائل خیلی با ارزش و  کیفیت عالی می باشد و توسط اساتید دانشگاههای معتبر دنیا نوشته شده است. برای خرید این فایل ارزشمند از قسمت زیر اقدام فرمایید: …

اولین اختراعات بشر (تحقیق پنجم دبستان)

اولین اختراعات بشر (تحقیق پنجم دبستان)

اولین اختراعات بشر (تحقیق پنجم دبستان) به صورت فایل word …

جلسه اول تدریس فصل یک ریاضی هشتم

جلسه اول تدریس فصل یک ریاضی هشتم

جلسه اول تدریس فصل یک ریاضی هشتم کاملا مفهومی …

تحقیق درباره شهرهای تاریخی جهان (ویژه دبستانی ها)

تحقیق درباره شهرهای تاریخی جهان (ویژه دبستانی ها)

معرفی ۱۰ شهر تاریخی جهان در قالب فایل ورد و ویرایش شده …

جلسه اول تدریس فصل اول ریاضی دهم

جلسه اول تدریس فصل اول ریاضی دهم

جلسه اول تدریس فصل اول ریاضی دهم به زبان ترکی آذری به صورت انیمیشن و مفهومی  …

شیمی آلی۳

شیمی آلی۳

این فایل به صورت pdf و در۹فصل که عبارت است از:آمین ها،آمینواسیدها و پروتئین ها،چربی ها،فنول ها،کربوکسیلیک اسیدها،ترکیبات دی کربونیل ها،کربوهیدرات ها،مشتقات کربوکسیلیک اسیدها،هتروکسیل ها …

پاورپوینت درس سوم علوم نهم

پاورپوینت درس سوم علوم نهم


دارای ۲۱  اسلاید قابل ویرایش   هر اسلاید دارای انیمیشن جداگانه و مجزا برخی از متون دارای انیمیشن اند   دارای عکس های مرتبط با موضوع چرخه های طبیعی چرخه کربن نفت خَام و زندگی امروز و . .   …

آمار و احتمال شلدون راس و حل المسایل

آمار و احتمال شلدون راس و حل المسایل


فایل pdf کتاب ترجمه شده   آمار و احتمال شلدون راس  به همراه حل المسایل آمار و احتمال شلدون راس  …