پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان ۳ طبقه با فرمت dwg

پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان ۳ طبقه با فرمت dwg

پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان 3 طبقه با فرمت dwg

دانلود پروژه کامل درس طراحی فنی مربوط به ساختمان مسکونی ۳ طبقه با پارکینگ با فرمت dwg شامل: پلان ها ، مقاطع و نماها فاز ۲ پلان تیرریزی پلان فونداسیون پلان شیب بندی تیپ بندی در و پنجره ها بزرگنمایی ها جزئیات مربوط به پلان و مقاطع

پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان ۲ طبقه با فرمت dwg

پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان ۲ طبقه با فرمت dwg

پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان 2 طبقه با فرمت dwg

دانلود پروژه بسیار دقیق و کامل درس طراحی فنی مربوط به ساختمان مسکونی ۲ طبقه با پارکینگ با فرمت dwg شامل: پلان ها ، مقاطع و نماها فاز ۲ پلان تیرریزی پلان فونداسیون پلان شیب بندی تیپ بندی در و پنجره ها بزرگنمایی ها جزئیات