تولید چرخ دنده به روش هابینگ (Hobbing) و شیوینگ (Shaving)

تولید چرخ دنده به روش هابینگ (Hobbing) و شیوینگ (Shaving)

تولید چرخ دنده به روش هابینگ (Hobbing) و شیوینگ (Shaving)

بطوریکه می دانیم چرخ دنده نقش مهمی در صنعت پیشرفته امروز دارد. هیچ ماشینی بدون چرخ دنده نمی تواند به کار خود ادامه دهد. چرخ دنده ها معمولا در انواع گیربکس ها، دیفرانسیل ها، موتورها و … مورد استفاده قرار می گیرند. چرخ دنده ها انواع گوناگونی دارد که با توجه به محل کاربردشان انتخاب و ساخته می شوند. پارامترهای مهمی که در طراحی و ساخت چرخ دنده ها بایستی مورد توجه قرار بگیرند عبارتند از: توانایی انتقال نیروی لازم تغییر سرعت دورانی محورها و نیروی آنها انتقال نیرو، تغییر جهت و راستای آن مواد مورد استفاده و نوع عملیات حرارتی لازم انتقال نیرو بدون افت و ایجاد حرارت (مقدار اصطکاک به صفر میل می کند) چرخش نرم