اشتراک فیلیمو با تخفیف ویژه

اشتراک فیلیمو با تخفیف ویژه

اشتراک فیلیمو با تخفیف ویژه

اشتراک ۲ ماهه فیلیمو با تخفیف ویژه اشتراک از خود سایت فیلیمو با قیمت ماهیانه ۲۷۲۵۰ تومن با مالیات میخرید ولی در سایت ما با قیمت ۴۰٫۰۰۰ تومن میخرید بعنی با قیمت ۲۰٫۰۰۰ تومان ماهیانه ولی در فیلیمو ۲۷۲۵۰ تومن برای کاربر میوفته اگر در فیلیمو ۶ ماه با مالیات پرداخت کنید برای کاربر تازه ماهیانه ۲۰٫۰۰۰ تومن میشه ولی در صورتی که شما نیاز به اشتراک ۶ ماه دارید می توانید با ما تماس حاصل کنید که به شما ۹۰٫۰۰۰ تومن ارائه بشه علت قیمت پایین ما خرید تعداد بالای اشترام از فیلیمو هست که ما به کاربرهای این سایت با فیمت پایین تری ارائه می کنیم تلفن چهت پشتیبانی خرید:۰۲۱۹۶۸۶۹۰۰۰ با اطمینان اشترام تهیه کنید