فروش مقاله ی ترجمه شده در زمینه ی زیست شناسی

فروش مقاله ی ترجمه شده در زمینه ی زیست شناسی

فروش مقاله ی ترجمه شده در زمینه ی زیست شناسی

فروش مقاله در زمینه ی زیست شناسی (گرایش ویروس شناسی) مقاله ی اصلی به زبان انگلیسی و در قالب ۳ صفحه است. این مقاله توسط بهترین مترجمین به فارسی روان ترجمه شده است و فایل ترجمه شده در قالب word و pdf در ۵ صفحه ارائه شده است. دانلود مقاله ی اصلی رایگان است و ترجمه ی آن با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان به فروش می رسد.