فايل آموزشي سيستم هاي راديولوژي

فايل آموزشي سيستم هاي راديولوژي

فايل آموزشي سيستم هاي راديولوژي

فایل آموزشی سیستم های مورد استفاده در رادیولوژی زبان فارسی حجم فایل: ۱ مگابایت تعداد صفحت: ۳۸ فرمت: PDF این فایل حاوی موارد فیزیک و دستگاه های مورد استفاده در رادیولوژی می باشد. فایل به صورت تایپ شده می باشد