فیلتر باند بولینگر

فیلتر باند بولینگر

فیلتر باند بولینگر

فیلتر باند بولینگر هر روز نمادهایی از بورس و فرابورس ایران را شناسایی و معرفی میکند که مطابق شکل قیمت آن نمادها روز قبل زیر خط پایین باند بوده و در روز جاری که فیلتر را اجرا میکنید قیمت به داخل باند بازگشته و همچنین قیمت بسته شدن سهم بیشتر از قیمت پایانی روز قبل است که یک سیگنال خرید قوی بوده و میتوان نسبت به خرید سهام های خروجی این فیلتر اقدام نمود . هدف اول را میتوان خط میانی باند در نظر گرفت و در صورت شکست خط میانی هدف بعدی خط بالای باند میباشد . حد ضرر را میتوان زیر سایه کندل روز قبل در نظر گرفت . فایل حاوی ویدیوی آموزشی نحوه ساخت و اجرای فیلتر است