فیلتر شکست فراکتال ( نوسانگیری )

فیلتر شکست فراکتال ( نوسانگیری )

فیلتر شکست فراکتال ( نوسانگیری )

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز به طور پیوسته سقف و کف های قیمت را مطابق شکل مشخص میکند . فیلتر شکست فراکتال که میتوان از آن برای نوسانگیری نیز استفاده کرد هر روز نمادهایی را شناسایی و معرفی میکند که قیمت در حال شکست آخرین فراکتال یا آخرین سقف قیمت میباشد که یک سیگنال خرید قوی محسوب شده و میتوان نسبت به خرید سهم های معرفی شده اقدام نمود فایل حاوی ویدیوی آموزشی نحوه ساخت و اجرای فیلتر است ابتدا با برنامه winrar در گوشی یا رایانه از حالت فشرده خارج کرده سپس استفاده نمایید