كارآموزي در شركت سيم و كابل

كارآموزي در شركت سيم و كابل

كارآموزي در شركت سيم و كابل

كارآموزي در شركت سيم و كابل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۹۰صفحه مجتمع صنعتی نورين د رسال ۱۳۷۱در زمین به مساحت ۶۸۰۰۰متر مربع مسقف و ۵۴ هکتار فضاي آزاد توسط زنده یاد مهندس محمد حسین كلاهي تاسيس شد. واحدهاي زير مجموعه مجتمع صنعتي نورين عبارتند از: ۱-شرکت سيم وكابل ابهر ۲- شرکت ماشین سازي مجتمع صنعتی نورين ۳- شركت آميزه های پليمري ابهر