مقاله «ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای پایه آلومینیوم»

مقاله «ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای پایه آلومینیوم»

مقاله «ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای پایه آلومینیوم»

تحقیق رشته متالورژی (ریخته گری فلزات) عنوان تحقیق: ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای پایه آلومینیوم تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فرمت فایل: Word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول – آشنایی با آلومینیوم ۱-۱ – شناسایی آلومینیوم فصل دوم – استخراج و احیاء آلومینیوم ۱-۲ – استخراج آلومینیوم ۲-۲ – فرآیند بایر