مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ۱۶ ساعت کد ۹۱۳۰۱۸۵۳

مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ۱۶ ساعت کد ۹۱۳۰۱۸۵۳

مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی 16 ساعت کد 91301853

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی کد دوره: ۹۱۳۰۱۸۵۳ مدت دوره: ۱۶ ساعت تعداد صفحات: ۲۷۱ صفحه تعداد سئوالات: ۵۱۴ سئوال فرمت فایل: PDF