تبلیغات اتوماتیک در تلگرام همراه لینک ۴۰۰ سوبر گروه تبلیغاتی

تبلیغات اتوماتیک در تلگرام همراه لینک ۴۰۰ سوبر گروه تبلیغاتی

تبلیغات اتوماتیک در تلگرام همراه لینک 400 سوبر گروه تبلیغاتی

سلام عمو امروز چی اوردی برامون سلام عزیزام امروز براتون یه ربات اوردم که باهاش کلی تبلیغ اتوماتیک کنید عمو چه حوری کار میکنه عزیزام این طور که شما برنامه ریزیش میکنید اونم به طور ۲۴ ساعته برای شما تبلیغ میکنه ت سوبر گروه های تلگرام عمو به جز بول محصول باید برای تبلیغاتم بول جدا بدیم نه عزیزانم فقط هزینه نت که مصرف میشه که اونم طبیعی هست برای راحتی هم لینک ۴۰۰ سوبر گروه تبلیغاتی رو هم براتون گذاشتم و همچنین این ربات رو میتونید تنظیم کنید مثلا تبلیغ شما رو هر ۴ دقیقه یکبار به سوبر گروه ها فوروارد کنه و بدون اینکه نیاز به شما باشه هر یک ساعت صد ها بار چندین هزار نفر تبلیغ شما رو میبینن عمو عمو ما میخایم بخریم چیکار کنیم کاری نداره عزیزانم از قسمت خرید محصول اقدام به