تحقیق در باره شروط نامشروع در قراردادها

تحقیق در باره شروط نامشروع در قراردادها

تحقیق در باره شروط نامشروع در قراردادها

موضوع : شروط نامشروع در قراردادها توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد مفهوم و مصاديق شرط نامشروع عهد و پيمان از قديم الايام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نيز اين سنت ديرين، پابرجاست. شرط ضمن عقد نيز به عنوان يكي از مصاديق عهد و پايبندي به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلي اراده طرفين است همواره مورد تاكيد شرع و قوانين عرفي بوده است اما اين بدان معني نيست كه اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هيچ مرز و چهارچوبي نداشته باشد كنترل اراده ها و تمايلات سركش تمام نشدني و سيري ناپذير با ابزار قانوني بي ترديد موجب مفيدتر واقع شدن قراردادها در زندگي حقوقي و روابط اقتصادي

تحقیق درباره رئالیسم

تحقیق درباره رئالیسم

تحقیق درباره رئالیسم

تحقیق درباره رئالیسم دارای ۳۴ صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش مقدمه فلسفه هاي آ. پ، هدفها و ارزشهايي را بررسي مي‌كنند كه نظامهاي تربيتي متضمن آنها هستند و آنها را رشد و گسترش مي دهند. هرگونه تربيت يقيناً و طبعاً داراي مبناي فلسفي است كه همه فعاليتهاي مديران و معلمان در مقاطع مختلف آموزشي حتما از آن «مبناي فلسفي» متاثر خواهند شد و نگرش و گرايشهاي ايشان را نسبت به امور و مسايل و كاركردهاي تربيتي در جامعه به ويژه در محيطهاي آموزشي، آنان را «فلسفه تربيتي» مي خوانيم بديهي است كه چگونگي (وسعت و عمق) فلسفة تربيتي هر معلم، چگونگي فعاليتهاي تربيتي (تربيت و تدريس و مديريت آموزشي) او را تعيين مي‌كند. هر فلسفه تربيتي (فلسفه آ. پ) معمولاً پيشگامي دارد

پایان نامه خیالواره (ما_ زمان_رویا)

پایان نامه خیالواره (ما_ زمان_رویا)

پایان نامه خیالواره (ما_ زمان_رویا)

پایان نامه خیالواره (ما- زمان- رویا) پیشگفتار: تاریخ هنر من، زمانی شكل میگیرد كه جسمم، بسان مجسمه هایی از درون خاك زمانی كه می گویند: بعد از قرنهاست، بیرون می آید و هنر عصر انسانهای تكرار شود. اما اكنون به زمانی متعلقم كه فرا راه تاریخ است. و زمان، تاریخ انتظار من و توست. مرزها و فاصله ها جستجوی ذهنی مرا تشكیل می‎دهد. فاصله هایی كه مرز بین گذشته، حال و آینده را می سازند و جایگاه مرا در عصر حاضر مشخص می كنند. در این جستجوها، مفاهیمی براساس مقایسه برای من معنا پیدا می كنند كه زندگی انسانها را در زمان

تحقیق بررسي اثرات مصرف كودهاي حاوي آهن

تحقیق بررسي اثرات مصرف كودهاي حاوي آهن

تحقیق بررسي اثرات مصرف كودهاي حاوي آهن

به منظور بررسی اثرات مصرف كودهای حاوی آهن ،منگنز،روی ومس وهمچنین تعیین حد بحرانی این عناصر درخاك های شدیداٌ آهكی طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ چهار تحقیق گلخانه،هرتحقیق بر روی تعدادی از خاكهای مزارع گندم كاری منطقه زیر سددرود زن ،واقع در۵۰ كیلومتری غرب شیراز انجام گرفت . خاكهای مورد مطالعه دارای كربنات كلسیم معادل ۳۱ تا ۴۹ در صد بودند و دامنه تغییرات عناصر عصاره گیری شده با روشDTPA در خاك مورد مطا لعه به ترتیب آهن از ۲٫۸تا ۱۲٫۸ ومنگنز از ۲٫۳تا۱۰٫۸ ،روی از ۲۲٫تا ۱٫۱۲ومس از ۳۶٫تا۲٫۲۸ میلی گرم در كیلوگرم خاك متغیر بود.آزمایش در سه تكرار و در قالب طرح كاملاًتصادفی بر روی گندم بهاره Triticum aestivum.L رقم غلات به اجرا در آمد. نتایج نشان داد مصـرف هـر یك از عناصرآهـن ،منگنز ،روی ومس در مقایسه

تحقیق ناتواني يادگيري

تحقیق ناتواني يادگيري

تحقیق ناتواني يادگيري

تحقیق ناتواني يادگيري دارای ۹۲ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد تعريف اختلالات يادگيري: اصطلاح اختلالات يادگيري از نياز به تشخيص و خدمت به دانش‌آموزاني برخاسته است كه به طور مداوم در كارهاي درسي خود با شكست مواجه مي‌شوند و درعين حال در چهارچوب سنتي كودكان استثنايي نمي‌گنجند. تعاريف ناتواني يادگيري با تغييرات متنوعي همراه بوده است اين امر ممكن است به خاطر ارزشيابي و بازنگري‌هاي متحد و در اين قلمرو و ماهيت علمي آن باشد. رشته‌هاي تخصصي متعددي به طور مثال پزشكي، روانشناسي، علوم تربيتي، ‌زبان شناسي و عصب شناسي، هر كدام اصطلاحاتي را براي تبيين اين اختلال دخيل كرده‌اند. براي مثال علوم تربيتي عبارت ناتواني يادگيري خاص را به كار مي برد، روانشناسي از مقولات همچون اختلالات ادراكي، رفتارهاي فزون كنشي، نقص توجه و زبان شناسي

تحقیق ناتواني يادگيري واختلالات یادگیری

تحقیق ناتواني يادگيري واختلالات یادگیری

تحقیق ناتواني يادگيري واختلالات یادگیری

تحقیق ناتواني يادگيري واختلالات یادگیری دارای ۸۵ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش مقدمه: چه بسيارند كودكاني كه تنها به دليل داشتن ضعف خاص در ديكته، حساب يا روخواني علي‌رغم داشتن هوش عادي، توانايي جسمي خوب و رواني سالم به دليل شكستهاي پي درپي تحصيلي براي هميشه با دنياي كتاب، مشق و مدرسه خداحافظي كرده‌اند. چه بسيارند استعدادهايي كه بدين سان نشكفته پرپر گشته و مي‌شوند و چه بسيارند زيانهايي كه جامعة ما از اين راه متحمل مي‌گردد. ناتوانيهاي يادگيري مقولة خاص ديگري است كه درحيطة كودكان استثنايي قرار دارد و درصد چشمگيري از كودكان را در بر مي‌گيرد. ناتوانيهاي يادگيري، نارساييهاي يادگيري خاصي است كه در صورت عدم شناسايي آن معمولاً تحقيرها، توهينها، مقايسه‌هاي نابجاي خردكننده وشكستهاي تحصيلي پي در پي را به بار مي‌آورد.

تحقیق دگرگوني‌هاي اجتماعي و مسأله انتظار

تحقیق دگرگوني‌هاي اجتماعي و مسأله انتظار

تحقیق  دگرگوني‌هاي اجتماعي و مسأله انتظار

تحقیق دگرگوني‌هاي اجتماعي و مسأله انتظار دارای ۲۳ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش سرنوشت‌سازترين دگرگوني جهان مفاهيم اصلي و كليدي علل و عوامل دگرگوني اجتماعي ۱ـ خون و نژاد شرايط اقليمي و جغرافيايي نظريه الهي ۴ـ نوابع و قهرمانان ـ اقتصاد و عامل مادي فطرت دگرگوني و مسأله انتظار ۱ـ انتظار منفي انتظار مثبت پي نوشت: پژوهشي در

تست ناميدن اسامي و افعال

تست ناميدن اسامي و افعال

تست ناميدن اسامي و افعال

تست ناميدن اسامي و افعال دارای ۸۷ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد توضیحات کامل : تست نامیدن اسامی و افعال از آن جائیكه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت آفازی، آنومی[۱] یا نام پریشی است، نیاز به یك آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذكور، فراهم كردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی[۲] می‌باشد. بعلاوه از آنجا كه بیشتر تست‌های به كار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأكید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی، نیاز به ارزیابی كاملتر شناخت فعل احساس می‌شود و تأكید بر طراحی درمانهایی وجود دارد كه

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان دارای ۱۵۰ صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد مقدمه مترجم ۱ عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري ۲ تكواژهاي اوليه ديگر ۵ افعال معين ۵ پسوندهاي صفت و اسم ۶ يادگيري قانون صرفي و جنبه‌هاي ديگر زبان ۷ تحول شكل

نكاتي در معماري ساختمان و تأسيسات حرارتي_ برق و معماري

نكاتي در معماري ساختمان و تأسيسات حرارتي_ برق و معماري

نكاتي در معماري ساختمان و تأسيسات حرارتي_ برق و معماري

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳۵ فصل دوم (انرژي الكتريكي) روشهاي مختلف توليد انرژي الكتريكي ۱-توليد الكتريسيته به روش اصطكاك ۲-توليد الكتريسيته به روش واكنشهاي شيميايي ۳-توليد الكتريسيته به روش فشار ۴-توليد الكتريسيته به وسيله حرارت ۵-توليد الكتريسيته به روش نوري ۶-توليد الكتريسيته به روش مغناطيسي چگونگي انتقال و توضيح انرژي الكتريكي انرژي الكتريكي توليد شده در ژنراتورها به صورت متناوب و سه فاز است و توسط دستگاههايي به نام ترانسفورماتور به ولتاژهاي بسيار زياد تبديل مي‌شود.

مطالعاتي پراكنده حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S

مطالعاتي پراكنده حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S

مطالعاتي پراكنده  حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S

مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گياهان ۲۲۲ صفحه در قالب word فهرست مطالب: فصل ۱: توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياه مقدمه تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي توضيح وظايف اساسي موسسه تشكيلات موسسه بخش تحقيقات آ‍فت كش‌ها بخش تحقيقات حشرات زيان آور به گياهان بخش تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار بخش تحقيقات سن گندم بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان

تحقیق بهينه سازي و توابع دامنه متغير در LINGO

تحقیق بهينه سازي و توابع دامنه متغير در LINGO

تحقیق بهينه سازي و توابع دامنه متغير در LINGO

تحقیق بهينه سازي و توابع دامنه متغير در LINGO دارای ۶۷ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد خواننده دور اندیش ممکن است چند پله بالاتر را در نظر بگیرد. هنگامی که ما سود مورد انتظار خود را افزایش می دهیم، خط چین نشان دهنده نقاط هم سود، بصورت موازی به سمت بالا انتقال پیدا می کند. این انتقال تا دورترین نقطه ممکنی است که بهترین سود را در یک نقطه شدنی حاصل نماید. این آخرین و بهترین نقطه، C = 30 , A = 60 است و بر روی خط ۲۰A + 30C 2100 قرار دارد. توجه داشته باشید که هر چند سهم سود هر واحد برای Cosmo بیشتر است، اما بیش از ۳۰ دستگاه از آن تولید نکردیم، اگر چه تولید ۵۰ دستگاه نیز شدنی بود. بطور

مقاله انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه ، دلایل عدم استفاده از بیمه عمر

مقاله انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه ، دلایل عدم استفاده از بیمه عمر

مقاله انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه ، دلایل عدم استفاده از بیمه عمر

مقاله در مورد انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه ، دلایل عدم استفاده از بیمه عمر در ایران دارای ۵۱ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه ، دلایل عدم استفاده از بیمه عمر در ایران انواع بیمه های عمر بیمه های عمر بطور کلی در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند : ۱) بیمه های عمر با پوشش صرفا خطر فوت : در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت شخص بیمه شده می باشد. ۲) بیمه های عمر پس اندازی : در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت و تامین پس انداز

عيب يابي موتورهاي DC_(واحد ريخته‌گري شركت ايران خودرو)

عيب يابي موتورهاي DC_(واحد ريخته‌گري شركت ايران خودرو)

عيب يابي موتورهاي DC_(واحد ريخته‌گري شركت ايران خودرو)

مقدمه ای پیرامون شركت ایران خودرو شركت ایران خودرو در مرداد ماه سال ۱۳۴۱ تحت شماره ۷۳۵۲ به نام شركت سهامی كارخانجات ایران ناسیونال در اداره ثبت شركتها به ثبت رسید و در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۴۲ به بهره برداری رسید. این كارخانه در ابتدا به تولید اتوبوسهای مدل ۱۱۳۲۱ و مینی بوسهای ۳۱۹ پرداخت. سپس در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۴۵ اجازه تأسیس كارخانجات ساخت انواع اتومبیلهای سواری ۴ سیلندر به این كارخانه داده شد كه به دنبال آن در ۲۳/۲/۱۳۴۶ تولید پیكان با امتیاز ساخت گروه كرایسلر در كارخانة شمالی آغاز گردید. در سال ۱۳۵۱ بخش مونتاژ موتور با ظرفیت ۳۰ گروه كرایسلر در ساعت و چند ماه بعد قسمتهای تراش قطعات موتور و ریخته گری برای ۶ قطعه از موتور پیكان با ظرفیت ۱۵ دستگاه در ساعت شروع به كار كرد. این

پروژه طرح خاورمیانه بزرگ و نخبه‌ سازی

پروژه طرح خاورمیانه بزرگ و نخبه‌ سازی

پروژه طرح خاورمیانه بزرگ و نخبه‌ سازی

پروژه طرح خاورمیانه بزرگ و نخبه‌ سازی در ۴۵ صفحه ورد قابل ویرایش نگاهی اجمالی به ایالات متحده آمریكا ایالات متحده آمریكا سرزمینی به وسعت ۹۶۹۵۵۳۹ كیلومترمربع است و چهارمین كشور وسیع جهان پس از روسیه، كانادا و چین است كه از ۵۲ ایالت تشكیل شده و پایتخت آن واشنگتن است آمریكا برخلاف قاره آسیا كه دارای گروه های جمعیتی مشخص و پرجمعیت است، قاره ای مهاجرنشین می باشد، ساكنان واقعی آمریكا سرخ پوستان هستند كه در حال حاضر در اقلیت كامل به سر می برند و تعدادشان در سراسر آمریكا حدود یك میلیون نفر می باشند براساس داده های آماری سال ۱۹۹۹ آمریكا دارای ۸۱۳/۶۹۰/۲۷۲ جمعیت بوده كه از این تعداد حدود نصف آن انگلیسی زبان و مابقی گروه های اسپانیولی زبان و فرانسوی زبان می باشند، تقریباً تمامی

مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق شهر يزد

مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق شهر يزد

مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق شهر يزد

مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق شهر يزد دارای ۱۷۰ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد مقدمه محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است. از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمه زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینکه محرکهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب

تلقيح مصنوعي و اجاره رحم از نظر حقوقي

تلقيح مصنوعي و اجاره رحم از نظر حقوقي

تلقيح مصنوعي و اجاره رحم از نظر حقوقي

فهرست مطالب مقدمه————————————— ۱ بخش اول : كليات فصل اول : تعاريف—————————- ۶ مبحث اول : تعريف تلقيح و انواع آن ——— ۶ گفتار اول: تعريف تلقيح مصنوعي————– ۶ گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————- ۶ فصل دوم: تاريخچه و سير قانوني ————- ۸ مبحث اول : تاريخچه————————- ۸ مبحث دوم: سير قانوني———————– ۱۰ فصل سوم: مسائل پزشكي لقاح طبيعي و تلقيح مصنوعي ۱۴ مبحث اول : مسائل پزشكي لقاح طبيعي———- ۱۴ مبحث دوم: مسائل پزشكي لقاح خارج رحمي (تلقيح مصنوعي) ۱۸ مبحث سوم: تلقيح اسپرم———————- ۱۸ گفتار اول:

تلقيح مصنوعي و اجاره رحم (رشته حقوق خصوصي)

تلقيح مصنوعي و اجاره رحم (رشته حقوق خصوصي)

تلقيح مصنوعي و اجاره رحم (رشته حقوق خصوصي)

چكیده تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از تركیب اسپرم مرد و تخمك زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این تركیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت كلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره . با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت كلی حكم شرعی هیچ كدام از این صورتها در فقه نیامده، لكن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند

تحقیق عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار

تحقیق عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار

تحقیق عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار

تحقیق عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی تعداد صفحات : ۱۵۰ نوع فایل : ورد و قابل ویرایش چکیده تکریم ارباب رجوع به عنوان کلید واژه‌ی این پژوهش است. یکی از هدف های اصلی هر سازمان جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارایه خدمات با کیفیت مطلوب است. از آنجا که ادامه فعالیت هر شرکتی در گروی مشتریان آن می‎باشد و رضایت مشتری ضامن موفقیت سازمان ها در محیط های رقابتی است، توجه به نیازها و خواسته های مشتریان اهمیت ویژه ای پیدا می‎کند لذا لزوم توجه مسئولان و مدیران سازمانها به ارباب رجوع و مشتریان ضروری است. مشتری خاستگاه تجارت،

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن دارای ۱۷۶ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد دید کلی : اﻳن پژوهش بهبررسی ساختارسرمایه ومنابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن ترکیب منابع آن پرداخته است توضیحات کامل : بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن این پژوهش به"بررسی ساختارسرمایه ومنابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن ترکیب منابع آن" پرداخته است. باتوجه به ارتباط ساختار سرمایه و ریسک اعتباری در بانکها و وجود مقررات بین المللی در این زمینه و همچنین با توجه به تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و در نتیجه بر ارزش واحد انتفاعی و ریسک ورشکستگی آن، لزوم

بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي

بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي

بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي

بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي خانوادگي آنها در سال ۱۳۸۳ دارای ۱۲۱ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش مقدمه: تنش در محیط كاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف كرده اند كه در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یكی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش كاری است كه به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملكرد شغلی را به ارمغان می آورد، كه در واقع می توان گفت فرسودگی شغلی با نشانه های زیر شناخته می شود:

بررسي تأثير كلاس‌هاي آمادگي بارداري بركاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران

بررسي تأثير كلاس‌هاي آمادگي بارداري بركاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران

بررسي تأثير كلاس‌هاي آمادگي بارداري بركاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران

بررسي تأثير كلاس‌هاي آمادگي بارداري بركاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران در سال ۸۵-۸۴ دارای ۱۵۰صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویریش فصل اول: موضوع تحقيق مقدمه ۱ بيان مسأله ۶ ضرورت تحقيق ۱۰ اهداف تحقيق ۱۳ فرضيه‌هاي تحقيق ۱۳ متغيرهاي تحقيق ۱۴ تعاريف متغيرهاي تحقيق

بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم

بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم

بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم

بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم دارای ۲۰۲ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد دید کلی : تحولات اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی كه در پی ظهور اسلام در جامعه عربی، ایجاد شد به خودی خود، عرب را با مفاهیمی نو روبرو ساخت و طبیعی است كه به تبع نیاز جامعه، موضوعات جدیدی شكل گرفت و به دنبال آن نیاز به تولد لغاتی نو، جهت پاسخگویی به این نیاز ایجاد شده در سطح وسیع، در جامعه عربی، احساس شد ایجاد واژگان جدید تنها راه پاسخگویی به این نیاز نبود، ب توضیحات کامل : تحولات اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی كه در پی ظهور اسلام در جامعه عربی، ایجاد شد

بررسي ميزان تأثير شن‌بازي درماني در درمان كودكان بيش‌فعال ۷_۵ سال استان تهران

بررسي ميزان تأثير شن‌بازي درماني در درمان كودكان بيش‌فعال ۷_۵ سال استان تهران

بررسي ميزان تأثير شن‌بازي درماني در درمان كودكان بيش‌فعال 7_5 سال استان تهران

بررسي ميزان تأثير شن‌بازي درماني در درمان كودكان بيش‌فعال ۷-۵ سال استان تهران دارای ۱۷۰ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد چكیده پژوهش به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال ۷-۵ سال استان تهران پرداخته است. برای تشخیص كودكان بیش فعال از پرسشنامه كانرز استفاده شده و همینطور از سینی شن بعنوان ابزار استفاده شد. ازآنجائیكه آزمودنیها دردو گروه آزمایش و كنترل قرار داشتند گروه آزمایشی مورد درمان قرارگرفتند اما گروه كنترل كه از شیوه‌ی آموزش مهد كودك استفاده كرده بودند با افزایش بیش فعالی روبرو شدیم كه در این پژوهش شیوه‌ی آموزشی مهد كودك‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. فهرست عناوین فصل

مقاله بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده

مقاله بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده

مقاله بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده

مقاله بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده در ۵۴ صفحه ورد قابل ویرایش فصل اول كلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت هدف كلی اهداف ویژه پژوهش فرضیات پژوهش تعریف واژه ها مقدمه وجود یك جامعه سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی درسلامت روانی موجودوایجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است وهر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثیرمستقیم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور

تحقیق صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل

تحقیق صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل

تحقیق صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل

تعداد صفحات : ۴۷ نوع فایل : ورد و قابل ویرایش چکیده در این مقاله صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل را بیان می کند. مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این مقاله، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌کند. سازمان های تولیدی نیاز دارند بدلیل محصولات بیشمارـ فرایندها ـ بخش هاـ و عدم اطمینان ها، با پیچیدگی سروکار داشته باشند. یک شرکت تولیدی معمولی ممکن است هزاران محصول و قطعه برای اداره کردن داشته باشد و به طور ثابت دارای سرمایه های متغیر و تقاضای غیر قابل

مقاله شركت‌هاي چند مليتي (رشته مديريت)

مقاله شركت‌هاي چند مليتي (رشته مديريت)

مقاله شركت‌هاي چند مليتي (رشته مديريت)

تعداد صفحات : ۱۰۰ نوع فایل : ورد و قابل ویرایش چکیده در این مقاله با تاریخچه شرکتهای چند ملیتی، شرکت بین المللی کوکاکولا، شرکت های بین المللی BP ، شرکت های بین اللملی Bombardier ، شرکت بین المللی Microsoft و راهکارهای ورود ایران به بازارهای بین المللی آشنا می شویم. سلسله تحقیقاتی که در سراسر جهان درباره شرکتهای چند ملیتی جریان دارد. مانند تحقیقات کمسیون‌های روابط خارجی و مالیه سنای امریکا- جامعه اقتصادی اروپا- سازمان ملل متحد و سایر دولتها همه گواه بیم و نگرانی‌ فزایند‌ای است که برای سیاستمداران پیش‌آمده، اینان از آن بیمناک هستند که در دنیایی بدون مرز و سیطره شرکتهای جهانی، اختیار حکومت از دستشان

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

تحقیق اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان دارای ۲۲۶صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش فهرست مطالب مقدمه ۱ بخش اول – بررسي اشتغال زنان از ديدگاههاي مختلف فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي گفتار اول- وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار ۱۰ بند اول- اشتغال زنان در دنيا ۱۳

تحقیق استراتژي براي مديريت كيفيت جامع

تحقیق استراتژي براي مديريت كيفيت جامع

تحقیق استراتژي براي مديريت كيفيت جامع

تحقیق استراتژي براي مديريت كيفيت جامع دارای ۹۶ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد استراتژي براي مديريت كيفيت جامع : مقدمه : مديريت كيفيت جامع TQM ، براي فرازير پيوستگي پيشرفت كيفيت است . (CQT) ، CQT‌ صرفاً واژه وقتي نيست .دلايل مهمي براي معني كلي وجود دارد . اينجا تاكيد در تداوم (پيوستگي) كوشش ها در پيشرفت كيفيت است ، بعلاوه كيفيت مثل يك سفر بي پايان است . مثل يك موضوع تمرين شده كيفيت بطور قرار دادي

مقاله با موضوع ارگونومی

مقاله با موضوع ارگونومی

مقاله با موضوع ارگونومی

مقاله در مورد ارگونومی با فرمت ورد وقابل ویرایش دارای ۵۴ صفحه مقدمه ۱ مداخله ارگونومي در كشور هاي در حال توسعه ۳ انتفال تكنولوژي و ارگونومي ۶ كارهاي آموزشي – پژوهشي در ايران ۹ مداخله ارگونومي در صنعت ۱۰ بررسـي ارگونومي درايران ۱۳ مداخله ارگونومي در بزرگترين شركت خودروسازي

تحقیق بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی

تحقیق بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی

تحقیق بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی

تحقیق بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی دارای ۱۶۰ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد مقدمه: توزیع جهانی بیماری‌ها در حال تغییر است، این تغییر از دهه ۹۰ میلادی آغاز گردید. و هم اکنون در حال شتاب گرفتن است. جهت اصلی این تغییر تبدیل عوامل اصلی مرگ و میر از بیماری‌های واگیردار عفونی و سوءتغذیه به بیماری‌های غیرواگیردار نظیر افسردگی و بیماری قلبی است. انتظار این است که در ظرف ۲۰ سال آینده بیماری‌های غیر واگیردار در کشورهای رو به توسعه عامل ۷ مرگ از هر ۱۰ مرگ باشد. سهم عمده‌ای از افزایش بار بیماری‌های غیر واگیردار را افزایش اختلالات روانپزشکی بر عهده دارد. این اختلالات که پیش از این توجهی در کشور به خود جلب نکرده بود و در حدود یک دهه است که به یکی از

مقاله اقتصاد و کاپیتالیسم

مقاله اقتصاد و کاپیتالیسم

مقاله اقتصاد و کاپیتالیسم

دانلود مقاله اقتصاد و کاپیتالیسم فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت می‌کند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد. مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینکه کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند. نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اکنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت

مقاله اصول و فن نگارش فارسی

مقاله اصول و فن نگارش فارسی

مقاله اصول و فن نگارش فارسی

دانلود مقاله اصول و فن نگارش فارسی خريد و دانلود مقاله اصول و فن نگارش فارسی تعداد صفحات:۱۵۲ نوع فايل :WORD قسمتی از مقاله اصول و فن نگارش فارسی نويسندگي براي نويسندگي بايد در انسان سه شرط فراهم شود: ۱- اينكه تصميم قاطع و جدي بگيرد و بپذيرد كه نويسندگي هم فني است مانند فنون ديگر كه قابل يادگيري مي باشد. ۲- اعتماد به نفس لازم را فراهم كردن به منظور يادگيري مهارت نويسندگي. ۳ – اوقات خاصي را براي مطالعه ونوشتن اختصاصي دادن. پر واضح است كه در اين صورت انسان مقدمات كار نويسندگي را براي خود فراهم كرده است. ارتباط خواندن ونوشتن

تحقیق اصول مفاهيم اوليه مكانيك شكست و كاربرد آن در روسازيهاي بتني (سمينار)

تحقیق اصول مفاهيم اوليه مكانيك شكست و كاربرد آن در روسازيهاي بتني (سمينار)

تحقیق اصول مفاهيم اوليه مكانيك شكست و كاربرد آن در روسازيهاي بتني (سمينار)

اصول مفاهيم اوليه مكانيك شكست و كاربرد آن در روسازيهاي بتني (سمينار) دارای ۱۳۷ وبا فرمت ورد وقابل ویرایش مقدمه یكی از عمده ‌ترین مسائلی كه انسان از زمان ساختن ساده‌ترین ابزارها با آن مواجه بوده است پدیده شكست در اجسام می‌باشد و درواقع برای استفاده از مواد به صورت ابزارهای گوناگون باید مقاومت آنها را نیز می‌دانست. بنابراین به جرأت می‌توان گفت كه علم مقاومت مصالح عمری برابر عمر تاریخ دارد. البته روند شناخت و برآورد مقاومت اجسام از روشهای تجربی و ابتدایی شروع شده و به روشهای كاملاً علمی قرن حاضر رسیده است. علم مقاومت مصالح دارای شاخه‌های گوناگونی می باشد كه رشد قابل توجهی داشته اند. یكی از شاخه های این علم با كاربرد زیاد

تحقیق بررسی موانع و محدوديتهاي اشتغال زنان در ايران

تحقیق بررسی موانع و محدوديتهاي اشتغال زنان در ايران

تحقیق بررسی موانع و محدوديتهاي اشتغال  زنان در ايران

تعداد صفحات : ۱۴۷ نوع فایل : ورد و قابل ویرایش چکیده در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است که

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران دید کلی : پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است توضیحات کامل : پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، ۶۰نفر زن وشوهر (۳۰زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه ۴۷سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان ۹۹%دو فرضیه تحقیق یكی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه

بررسی سيره اخلاقي و سياسي امام سجاد(ع) (سيره هدايتي امام سجاد(ع))

بررسی سيره اخلاقي و سياسي امام سجاد(ع) (سيره هدايتي امام سجاد(ع))

بررسی سيره اخلاقي و سياسي امام سجاد(ع) (سيره هدايتي امام سجاد(ع))

چکیده ؛ خداوند منان هدف از خلقت انسان را عبادت خویش بیان می دارد و آن را رحمت معرفی نموده و طریقی در بر گزیدن بهترین ها، که این مهم جز با معرفت خداوند و جز از طریق برگزیدگان حق و معرفت آنان به دست نیاید. لذا در سیر تحقق این مهم، تحقیق پایانی حاضر انجام گردیده که بیان سیره هدایتی امام سجاد در دوران امامت حضرت و نحوه نشر معارف اسلام بدست اوست که بصورتی ویژه در قالب مناجات و نیایش و عبادات ارائه گردیده و بر سه محور استوار است. محور اول؛ اعتقادات است که در باب حضرت حق، شناخت خداوند و توصیف اوست و در دنباله بحث خالقیت خداوند بیان می‎شود و چون الله خالق است، چگونگی زیست او را مقدّر می‎کند لذا در ادامه مبحث،

مقايسه مباني فكري و سنت شعري رودكي (پدر شعر فارسي) و نيما يوشيج (پدر شعر نو)

مقايسه مباني فكري و سنت شعري رودكي (پدر شعر فارسي) و نيما يوشيج (پدر شعر نو)

مقايسه مباني فكري و سنت شعري رودكي (پدر شعر فارسي) و نيما يوشيج (پدر شعر نو)

مقدمه محيط پيرامون ما با وجود افراد، اشياء و رويدادهاي متعدد ومتنوع بسيار پيچيده است بعلاوه كنش متقابل وتغييرات مداوم موجود در عوامل مختلف پيچيدگي فزاينده‌اي را بر زندگي انسان تحميل مي‌كند. و انسان براي مقابله با اين همه تغييرات بدنبال يافتن راه‌حلهاي مناسب براي سازگاري است. از آنجائيكه منابع خطر و ارضاء نياز ما نيز پيوسته در حال تغييرند. لازمة زندگي پويايي در سازگاري ارگانيسم با محيط است. و فرايندهاي يادگيري پويايي لازم براي ارگانيسم را فراهم مي‌كند تا بتواند با شرايط محيطي گوناگون به زندگي خود ادامه دهد. يعني علاوه براينكه محركهاي مختلف مثبت، منفي يا خنثي را بشناسد. رفتارهاي مناسب مقابل هر كدام از محركها را ياد بگيرد واين يادگيري به طرق مختلف از ابتداي زندي نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگي بشر يادگيري عمومي

مقايسه رفتار اطلاع‌يابي آموزشي_ پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني و

مقايسه رفتار اطلاع‌يابي آموزشي_ پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني و

مقايسه رفتار اطلاع‌يابي آموزشي_ پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني و

دید کلی : پژوهش حاضربا هدف مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از منابع اینترنتی و با روش پیمایشی صورت گرفته است توضیحات کامل : مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت پژوهش حاضربا هدف مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از منابع اینترنتی و با روش پیمایشی صورت گرفته است . نمونه پژوهشی شامل ۱۲۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشگاههای جامع و فنی شهر تهران انتخاب شده اند . به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق

بررسی مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق

بررسی مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق

بررسی مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق

مقدمه محيط پيرامون ما با وجود افراد، اشياء و رويدادهاي متعدد ومتنوع بسيار پيچيده است بعلاوه كنش متقابل وتغييرات مداوم موجود در عوامل مختلف پيچيدگي فزاينده‌اي را بر زندگي انسان تحميل مي‌كند. و انسان براي مقابله با اين همه تغييرات بدنبال يافتن راه‌حلهاي مناسب براي سازگاري است. از آنجائيكه منابع خطر و ارضاء نياز ما نيز پيوسته در حال تغييرند. لازمة زندگي پويايي در سازگاري ارگانيسم با محيط است. و فرايندهاي يادگيري پويايي لازم براي ارگانيسم را فراهم مي‌كند تا بتواند با شرايط محيطي گوناگون به زندگي خود ادامه دهد. يعني علاوه براينكه محركهاي مختلف مثبت، منفي يا خنثي را بشناسد. رفتارهاي مناسب مقابل هر كدام از محركها را ياد بگيرد واين يادگيري به طرق مختلف از ابتداي زندي نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگي بشر يادگيري عمومي