مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه ۲۲ ساعت کد ۹۲۰۰۳۰۷۹

مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه ۲۲ ساعت کد ۹۲۰۰۳۰۷۹

مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه 22 ساعت کد 92003079

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه سایت عصر اندیشه کد دوره: ۹۲۰۰۳۰۷۹ مدت دوره: ۲۲ ساعت تعداد سئوال: ۱۱۸۵ صفحه فرمت فایل: PDF