هک پسورد ماکروهای اکسل بدون هیچ نرم افزاری

هک پسورد ماکروهای اکسل بدون هیچ نرم افزاری

هک پسورد ماکروهای اکسل بدون هیچ نرم افزاری

بسیاری از کاربران حرفه ایی درون فایل های اکسل کاربردی خود از ماکروهایی که تحت زبان برنامه نویسی VBA ( Visual Basic for Application) تهیه می گردند ، استفاده می نمایند اکثر کاربران حرفه ایی، پس از آماده سازی فایل های اکسل پیشرفته و زیبای خود که عمدتا" شامل موارد متعددی از ماژول های برنامه نویسی در VBA است (ماکروها) ، اقدام به Protect کردن این ماکروها کرده و روی آن پسورد های محکم و غیر قابل نفوذی قرار می دهند به عبارت دیگر برای اینکه سایر کاربران و کسانی که از این برنامه ی اکسل استفاده می کنند نتوانند فرمولهای برنامه نویسی و احتمالا"