نرم افزار تحت اکسل جهت تدوین طرح توجیهی همراه با محاسبات بخش های مختلف

نرم افزار تحت اکسل جهت تدوین طرح توجیهی همراه با محاسبات بخش های مختلف

نرم افزار تحت اکسل جهت تدوین طرح توجیهی همراه با محاسبات بخش های مختلف

نرم افزار تحت اکسل که تنها با وارد کردن داده های اولیه طرح توجیهی ٬ محاسبات بخش های مختلف طرح توجیهی را انجام میدهد. تنها باید بخش های آبی رنگ جداول که شامل داده های اولیه طرح توجیهی می باشد را پر کنید تا نرم افزار بخش های غیر آبی را حین ورود داده ها محاسبه کند. محاسات نرم افزار: -محاسبه سرمایه گذاری ثابت -محاسبه هزینه های نگهداری و تعنیرات -محاسبه هزینه استهلاک -محاسبه هزینه های جاری طرح -محاسبه سرمایه در گردش -محاسبه کل سرمایه گذاری طرح -برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی -پیش بینی مالی طرح -محاسبه دوره برگشت سرمایه -محاسبه نرخ بازدهی سرمایه -محاسبه نقطه سر به سر تولید +یک نمونه طرح توجیهی حجم فایل : ۳۴کیلو بایت