مجموعه مقالات مهم رشته های مدیریت اجرایی و کسب و کار MBA

مجموعه مقالات مهم رشته های مدیریت اجرایی و کسب و کار MBA

مجموعه مقالات مهم رشته های مدیریت اجرایی و کسب و کار  MBA

مجموعه مقالات مهم رشته های مدیریت اجرایی و کسب و کار MBA شامل ۱۰۵ مقاله مهم که در سوالات آزمون کارشناسی ارشد از آن سوالاتی مطرح گردیده است.