دانلود بسته نقشه های دیتیل و جزئیات غیر عمومی ساختمان فرمت dwg

دانلود بسته نقشه های دیتیل و جزئیات غیر عمومی ساختمان فرمت dwg

دانلود بسته نقشه های دیتیل  و جزئیات غیر عمومی ساختمان فرمت dwg

دانلود بسته نقشه های دیتیل و جزئیات غیر عمومی ساختمان فرمت dwg این فایل شامل دتایل های : – آجر چینی در نما – فلاور باکس – پنجره هوا رسانی – پیشخوان چوبی – روشنایی خیابان – تاق نما می باشد * لازم به توضیح است فایل پیوست شامل ۶ پوشه و ۱۸ دتایل می باشد.

دانلود بسته نقشه های دیتیل و جزئیات کف فرمت dwg

دانلود بسته نقشه های دیتیل و جزئیات کف فرمت dwg

دانلود بسته نقشه های دیتیل  و جزئیات کف فرمت dwg

دانلود بسته نقشه های دیتیل و جزئیات کف فرمت dwg این فایل شامل کلیه دتایل های کف از جمله : – دتایل درز انبساط – همکف و طبقات – کف بام – کف پنجره – نورگیر می باشد * لازم به توضیح است فایل پیوست شامل ۷ پوشه و ۱۰۰ دتایل می باشد.