نمونه سئوالات آزمون آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس ۱۲ ساعت کد ۹۳۶۰۰۷۸۹

نمونه سئوالات آزمون آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس ۱۲ ساعت کد ۹۳۶۰۰۷۸۹

نمونه سئوالات آزمون آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 12 ساعت کد 93600789

نمونه سئوالات آزمون آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس کد دوره: ۹۳۶۰۰۷۸۹ مدت دوره: ۱۲ ساعت تعداد سئوالات: ۱۳۸۴ سئوال فرمت فایل: PDF