نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

بر اساس ماده ۱۱ شيوه نامه اجرايي اولين آزمون جامع و بيست و دومين آزمون ادواري استانداردهاي مهارت آموزي در سال تحصيلي ۹۷-۱۳۹۸ آزمونگر مجاز است در طرح سؤال آزمون عملي از مهارت آموزان از نمونه سوالات ارسالي دفترآموزش بهره گيرد. و چنانچه سطح سؤالات عملي آزمونگر از سطح سؤالات عملي ارسال دفتر آموزش نازلتر و آسانتر نباشد آزمونگر مي تواند از سؤالات طراحي شده خود استفاده نمايد. نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب ۱- با استفاده از خطوط (منحنی و افقی ) با ضخامت های متفاوت حداقل ۳ ضخامت در یک کادر ۱۵٫۱۵ مفهوم آرامش را نشان دهید؟ ۲- با استفاده از خطوط (منحنی و افقی و مورب و عمودی ) با ضخامت های متفاوت حداقل سه ضخامت در یک کادر ۱۵٫۱۵ حجم مجازی

جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه

 جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه جواب ۱۰۰ سوال عملی کار بر رایانه – برای آزمون ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ سوالات عملي مهارت كاربر رايانه یک پوشه با نام خود روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید سپس سه پوشه با نام های ۱ و۲ و۳ در آن ایجاد نمایید. یک پوشه بر روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و از قسمت خصوصیات پوشه تعداد فایل ها و پوشه های داخل آن را نمایش دهید یک پوشه روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و با استفاده از کلید میانبر