متغیر کیفیت زندگی زناشویی پیشینه پژوهش

متغیر کیفیت زندگی زناشویی پیشینه پژوهش

متغیر کیفیت زندگی زناشویی پیشینه پژوهش

کیفیت زندگی زناشویی يكي از مهم ترين عواملي كه بر بقاء دوام و رشد خانواده اثر مي گذارد ،روابط سالم و مبتني بر سازگاري و تفاهم بين اعضاء به خصوص زن و شوهر است . رضایت زناشويي ، به عنوان يكي از مهم ترين عوامل اثرگذار بر عملكرد خانواده است(سينها و مكرجي ،۱۹۹۹). بنابراين براي يك ازدواج رضايت بخش زن و شوهر نيازمند برقراري ارتباطي مؤثر و كارآمدند(یالسین وکاراهان ، ۲۰۱۷). ارتباط يك متغير اساسي در درك عملكرد زناشويي است و شامل فرآيندي است كه در آن زن و شوهر چه به صورت كلامي و غير كلامي در قالب گوش دادن ، مكث ،حالت چهره و ژست هاي مختلف به تبادل افكار و احساساتشان مي پردازند(رسولي، ۱۳۸۰). در اين زمينه پژوهش هاي بسياري نشان مي دهند ، ارتباط زناشويي پيش بيني كننده قوي در مورد كيفيت زناشويي است (گاتمن

پرسشنامه حل تعارض زوجین

پرسشنامه حل تعارض زوجین

پرسشنامه حل تعارض زوجین

پرسشنامه ي راهبردهاي حل تعارض(CTS) : مقياس راهبردهاي حل تعارض توسط اشتراس در سال ۱۹۷۹طراحي شده و مشتمل بر ۷۸ سوال است كه براساس مقياس ليكرت از ۱ تا ۷ نمره گذاري ميشود. این پرسشنامه شامل دو آزمون با ماده های تکرار ی است. نیمی از ماده ها در بردارنده توصیف اعمال پرخاشگر است (فرم پرخاشگر) و نیمی دیگر اقدامات همسر در قبال رفتار شخص پرخاشگر (فرم قربانی) را می سنجد و خشونت جسمانی و روان شناختی زوجین علیه یکدیگر را در ۱۲ ماه گذشته را مورد سنجش قرار می دهد

پرسشنامه طلاق عاطفی

پرسشنامه طلاق عاطفی

پرسشنامه طلاق عاطفی

این پرسشنامه در سال ۲۰۰۸ توسط گاتمن نوشته شده و شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف است . این مقیاس ۲۴ سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد. پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر ۰ می گیرد. هر چقدر میزان جواب های بله بیشتر باشد احتمال طلاق عاطفی بیشتر است.

فایل word پرسشنامه رضایت مندی زناشویی(انریچ )

فایل word پرسشنامه رضایت مندی زناشویی(انریچ )

فایل word پرسشنامه رضایت مندی زناشویی(انریچ  )

این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی مورد استفاده قرار می گیرد. هریک از موضوعات این پرسشنامه برای بررسی یکی از زمینه های مهم زندگی مشترک است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی می تواند مشکلات بالقوه زوج ها را توصیف کند یا زمینه های نیرومندی آنها را مشخص کند. نمره محاسبه شده این پرسشنامه از نوع مقیاس T است که در آن میانگین ۵۰ و انحراف استاندارد ۱۰ می باشد. نمره های کمتر از ۳۰ نشانگر نارضایتی شدید همسران،نمره های بین ۳۰ تا ۴۰ نشانگر عدم رضایت همسران،نمره های بین ۴۰ تا ۶۰ نشانگر رضایت نسبی و متوسط همسران،نمره های بین ۶۰ الی ۷۰ نشانگر رضایت زیاد و نمره های بالاتر از ۷۰ نشانگر رضایت فوق العاده از روابط زناشویی است. مقیاس های این پرسشنامه به شرح زیر

فایل word پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف

فایل word پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف

فایل word پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف

این پرسشنامه ۵۴ پرسشی به دست ریف در سال (۱۹۸۹) در مرکز علوم پزشکی دانشگاه ویسکانسین ساخته شد و در سال ۲۰۰۲ مورد تجدید نظر قرار گرفته است (هوسر و همکاران، ۲۰۰۵). ابعاد بهزیستی روان شناختی ریف دربردارنده: (۱) خودمختاری (سؤالات۵۰ – ۴۴ – ۳۸ – ۳۲ – ۲۶ – ۲۰ – ۱۴ – ۸ – ۲)؛ (۲) تسلط بر محیط (سؤالات ۳-۹-۱۵-۲۱-۲۷-۳۳-۳۹-۴۵۵۱)؛ (۳) رشد شخصی (سؤالات ۴-۱۰-۱۶-۲۲-۲۸-۳۴-۴۰-۴۶-۵۲)؛ (۴) ارتباط مثبت با دیگران سؤالات ۱-۷-۱۳-۱۹

پیشینه پژوهشی معنادرمانی زیر مجموعه درمان های وجودی

پیشینه پژوهشی معنادرمانی زیر مجموعه درمان های وجودی

پیشینه پژوهشی معنادرمانی زیر مجموعه درمان های وجودی

روان درمانی وجودی که رویکردی فلسفی درباره مردم و وجودشان دارد به موضوعات و مضامین مهم زندگی می پردازد. روان درمانی وجودی عمدتا نوعی نگرش نسبت به برخی مضامین محسوب می شود تا یک رشته فنون و روش ها. این مضامین عبارتند از: مرگ و زندگی، آزادی، مسئولیت پذیری در قبال خود و دیگران، معنایابی و کنارآمدن با بی معنایی. روان درمانی وجودی بیش از درمان های دیگر به آگاهی انسان ها در مورد خودشان می پردازد و آنان را وا می دارد آن سوی مشکلات و وقایع را ببینند. انسان ها جدای از دیگران وجود ندارند، در نتیجه برقراری روابط صادقانه و صمیمی با دیگران دردرمان وجودی خیلی مهم است(شارف،۲۰۰۰ ؛ ترجمه فیروزبخت،۱۳۸۱) . تفکر وجودی به این امر اشاره دارد که تفاوت واقعی انسان ها با سایر موجودات در این است که انسان ها ظرفیت و توانایی

پیشینه پژوهش پایان نامه روانشناسی طلاق عاطفی

پیشینه پژوهش پایان نامه روانشناسی طلاق عاطفی

پیشینه پژوهش پایان نامه روانشناسی طلاق عاطفی

ع تعاریف برای طلاق عاطفی ۱- در طلاق عاطفی طرفین هیچ گونه عشق و علاقه و صمیمیت نسبت به یکدیگر ندارند و از مجاورت با یکدیگر هیچگونه لذتی کسب نمی کنند آنها علی رغم این عدم عشق و علاقه به زندگی با یکدیگر تن داده و جدا نمی شوند(فردوسی پور، ۱۳۸۴). ۲- در طلاق عاطفی دو نفر بصورت فیزیکی از یکدیگر جدا نمی شوند بلکه با هم زندگی می کنند و شرایطی بر روابط آنها حاکم است که در طلاق متعارف وجود ندارد این اتفاق می تواند یکطرفه یا دو طرفه باشد و دو طرف بتدریج متوجه شوند که جدابیت، علاقه و عاطفه مثبت که نسبت به هم داشتند در بین آنها رنگ باخته است (محمدی، ۱۳۸۳). ۳- پل بوهان طلاق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طلاق و بیانگر رابطه زناشویی روبه زوال می داند که احساس بیگانگی

فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

سیاهه بی ثباتی ازدواج. سیاهه بی ثباتی ازدواج، یک ابزار ۱۴ پرسشی است که برای اندازه گیری نبود ثبات ازدواج زناشویی به دست (ادواردز و همکاران ۲، ۱۹۸۷، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۷) تدوین شده است. این آزمون برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ در برای ۲۰۳۴ زن و مرد متأهل زیر ۵۵ سال و همچنین برای زن و مرد متأهل ۱۵۷۸ در سال ۱۹۸۳ بکار گرفته شد. نمره گذاری این پرسشامه به صورت لیکرت ۱ تا ۴ است که برای هرگز نمره ۱ و برای همیشه نمره ۴ دریافت می کند.هر چه امتیازات فرد بیشتر باشد احتمال طلاق و بی ثباتی ازدواج وی افزایش خواهد یافت. روایی این سنجه در پژوهش های بی شماری مورد سنجش و تائید قرار گرفته است و همبستگی مثبت آن با سنجه های مربوط به مشکلات و اختلافات زناشویی و همبستگی منفی

پیشینه پژوهش و فصل دوم پایان نامه سازگاری زناشویی

پیشینه پژوهش و فصل دوم پایان نامه سازگاری زناشویی

پیشینه پژوهش و فصل دوم پایان نامه سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی را میتوان شامل توافق زناشویی ، رضایت زناشویی ، همبستگی و همراهی با یکدیگر و ابراز محبت زوجین دانست که دارای دو ویژگی (تداوم) و (خشنودی) است. میزان سازگاری در زندگی زناشویی تحت تأثیر عوامل زیادی است، هر کدام از نظریه پردازان علوم رفتاری بسته به زمینه های فردی و علمی خود دسته ای از عوامل را عنوان کرده اند، طوری که جامعه شناسان عوامل اجتماعی، زیست شناسان عوامل ژنتیکی، روانشناسان عوامل فردی و بالأخره روانشناسان اجتماعی بر شبکه های اجتماعی و گروه ها تأکید کرده اند، شایان ذکر است که سازگاری زناشویی را نمی توان تقلیل گرایانه و تک بعدی بررسی کرد. جدا از اختلافات نظریه پردازان در مورد عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی، از اهمیت این مهم نمی توان صرف نظر کرد؛ چرا که سازگاری زناشویی زوجین تا حد زیادی تضمین کننده ی سلامت و

پیشینه پژوهش و فصل دوم راهبردهای حل تعارض

پیشینه پژوهش و فصل دوم راهبردهای حل تعارض

پیشینه پژوهش و فصل دوم راهبردهای حل تعارض

راهبردهای حل تعارض ۲-۳-۱ تعارضات زناشویی تعارض زناشویی عبارتست از یک ناهماهنگی و واکنش کلامی یا فیزیکی به دو صورت مخرب یا سازنده که از ناحیه زوجین صادر می شود (یانگ و لانگ ۲۰۰۸). اختلاف نظر چالش انگیز بین زوجین هنگام تصمیم گیری که رضایت یکی و عدم رضایت دومی را به همراه آورد.برونفن برنر (۱۹۹۴) در نظریه نظام های بوم شناختی پاسخ های اعضای خانواده را درپیوند با هم می داند. او شخص را به صورتی در نظر می گیرد که در یک نظام پیچیده از روابط رشد می کند، به طوری که چندین سطح از محیط اطراف بر او اثر می گذارند. در این الگوتعاملات رفتاری میان همسران ، یکی از عوامل تأثیر گذار بر رشد روانی کودکان به شمار می رود. تعارض بین والدین ، یکی از مشکلاتی است که کودکان سراسر دنیا با آن مواجهه

فصل دوم پایان نامه تراز بی ثباتی ازدواج

فصل دوم پایان نامه تراز بی ثباتی ازدواج

فصل دوم پایان نامه تراز بی ثباتی ازدواج

تراز بی ثباتی ازدواج ۲-۱-۱-بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق ازدواج یک پیمان مقدس است که تقریباً در میان تمام اقوام و ملل و تمام زمان‌ها و مکان‌ها وجود داشته است، به‌طوری‌که بیشتر ادیان بر این سنت دیرینه و نیاز زن و مرد تأکید داشته‌اند و تمامی زوجین خواهان ثباتی در ازدواج خود می‌باشند؛ ثبات ازدواج، فقدان مشکلات زناشویی نیست، بلکه حضور شور و اشتیاق، صمیمیت و تعهد است که ازدواج را سالم و بی‌عیب حفظ می‌کند تا اینکه علل طبیعی مانند مرگ یکی از همسران موجب فروپاشی آن شود (سانتراک ، بی تا؛ ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۴). بی‌ثباتی ازدواج همراه مفاهیمی مانند ازهم‌پاشیدگی زناشویی ، قطع روابط زناشویی ، طلاق ، کیفیت زناشویی پایین و ترک ازدواج، استفاده‌شده است (بروان، سنتز، نوک و رایت ، ۲۰۰۶). می‌توان گفت که این موارد درعین‌حال که به هم

فصل دوم پایان نامه، پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی

فصل دوم پایان نامه، پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی

فصل دوم پایان نامه، پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی

بهزیستی روانشناختی در روانشناسی مثبت گرا روانشناسی مثبت به عنوان علم شاد زیستن تعریف شده است. مدل پزشکی به ترمیم آسیب ها بسنده می کند اما بحث روانشناسی مثبت این است که روانشناسی نباید تقلید از این مدل پزشکی بپردازد(سلیگمن،۲۰۰۵) روانشناسی نباید به این بسنده کند که انسان منهای یک را تنها به صفر برساند، بلکه برای حرکت انسان از صفر به بالا نیز باید برنامه داشته باشد. رسالت علم روانشناسی تنها کاهش عواطف منفی نیست، بلکه افزایش عواطف مثبت است(پلیج،۲۰۱۷). برایاین که انسان بتواند از صفر به بالا حرکت کند، باید علم شاد زیستن را بیاموزد، اگرچه ممکن است موانعی نیز در این مسیر وجود داشته باشند مانند زمینه های ارثی و شخصیتی انسان باید تا جایی که می تواند در زمینه شاد زیستن تلاش خود را بکند زیرا شادزیستن مزایای فراوانی دارد. شادی موجب ارتقاء کیفیت زندگی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش باورهای ارتباطی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش باورهای ارتباطی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش باورهای ارتباطی

باورهای ارتباطی مطالعات دیدگاه شناختی و ارتباطی در مسائل زناشویی و مطالعه عوامل مؤثر بر آن نشان داده اند که شناخت، تفکرات و باورها نقش زیادی در زندگی زناشویی و روابط همسرها ایفا می کنند در رویکرد شناخت درمانی بک" بر مفروضه ها و باورهای موجود در طرح واره های شناختی زن و شوهر تأكيد شده است. به نظر بیک وقتی طرحواره های شناختی تحت تأثیر تحریفات شناختی قرار می گیرند، حكم باورهای غیر منطقی را پیدا می کنند و این باورهای افراطی و بسیار مطلق باعث می شوند نظام تفسیری همسر ها به صورت غیر منطقی و نادرست عمل کند (درايدن ، ۲۰۰۳). اپستین و ایدلسون (۱۹۸۱) در مطالعات خود نشان دادند که میزان باورهای غیر منطقی در باره ی رابطه زناشویی پیش بینی کننده ی نیرومندی برای آشفتگی زندگی زناشویی است. این باورها عبارت اند از:۱توقع ذهن

فایل word پرسشنامه باورهای ارتباطی

فایل word پرسشنامه باورهای ارتباطی

فایل word پرسشنامه باورهای ارتباطی

ابزار پرسشنامه باورهای ارتباطی ( RBI) ". این پرسشنامه به منظور اندازه گیری باورهای غیر منطقی در زندگی زناشویی به دست ایدلسن و اپستین (۱۹۸۱) ساخته شده و به دست پور اعتماد و مظاهری (۱۳۸۰) به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه دارای ۴۰ پرسش است که هر پرسش در طیف لیکرت به صورت ۶ گزینه ای از ۰(کاملا غلط) تا ۵ (کاملا درست) پاسخ داده می شود و برای نمره گذاری همه نمره ها باهم جمع می شود و نمره به دست آمده نمره باورهای ارتباطی فرد را تشکیل می دهد. این پرسشنامه دارای پنج خرده آزمون است که عبارت اند از: باور به تخریب کنندگی مخالف (۱، ۶، ۱۱ ، ۱۶، ۲۱ ،۲۶، ۳۱، ۱۳۶)، باور به تغییر ناپذیری همسر (۱۳۱۸ ،۱۸، ۲۳، ۲۸، ۳۳، ۳۸)، توقع ذهن خوانی (۲"، ۱۲، ۲۷ ، ۱۷، ۲۲، ۲۷ ،۳۲